.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Lịch công tác tuần 04 (Từ ngày 26/9 đến ngày 02/10/2022)

27-09-2022

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO TRƯỜNG, TUẦN 04

(Từ ngày 26/9 đến ngày 02/10/2022)

THỨ

NỘI DUNG CHÍNH

THÀNH PHẦN

THAM DỰ

THỜI GIAN,

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

HAI

26/9

Chào cờ đầu tuần, năm học 2022-2023

-Toàn thể giảng viên có giờ dạy, viên chức tại các đơn vị và Sinh viên có lịch học.

6h55

CS Thân Cửu Nghĩa

 

6h55

CS Chính

 

Tham dự khai mạc kỳ thi công chức, viên chức khối Đảng.

- Ô. Lê Minh Tùng, Phó hiệu trưởng.

7h30

 Giảng đường B  TCN

 

 

Tham dự lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức nghiệp vụ quản lý tài chính cho cán bộ lãnh đạo và kế toán các đơn vị sự nghiệp năm 2022, từ ngày 26/9-28/9/2022 (03 ngày);

- Ô. Lê Minh Tùng - Phó Hiệu trưởng

- Ô. Nguyễn Hoàng Vũ - Phó Hiệu trưởng

- Ô. Tín - TP KHTC

-  Bà Tiên - PTP KHTC

Trường Chính trị tỉnh Tiền Giang

 

Họp Ban Giám hiệu

- Ban Giám hiệu;

- Ô. Bình - TP TCHC.

08h30-10h30

Phòng A101

Ô.Võ Ngọc Hà

Hiệu trưởng

Trao Quyết định nghỉ hưu cho viên chức

- Ban Giám hiệu;

- Ô. Bình - TP TCHC;

- Bà Giang - PTK PT KSP & KHCB;

- Ô. Duy Trinh - GV KSP & KHCB.

10h30

Phòng A101

Ô.Võ Ngọc Hà

Hiệu trưởng

Họp Ban Nội dung - Phương thức - Lễ tân - Điều động sinh viên

Theo Kế hoạch số 888/KH-ĐHTG ngày 12/9/2022 của Trường ĐHTG;

14h

Phòng B14

 

Ô.Võ Ngọc Hà

Hiệu trưởng

BA

27/9

Khai giảng lớp “Bồi dưỡng Công chức cấp xã, phường, thị trấn năm 2022”.

- Ô. Bình - TP. TCHC;

- Ô. Hiền - PTP QLĐT;

- Lãnh đạo Trung tâm  ĐTBDTX&THNN.

08h

Giảng đường B

sở TCN

Ô. Lê Minh Tùng

Phó Hiệu trưởng

28/9

Dự họp với Ban Kinh tế - Ngân sách tổ chức làm việc với Sở Tài chính tỉnh TG thẩm tra dự thảo NQ,…

- Ô. Võ Ngọc Hà - Hiệu trưởng, đại biểu HĐND khoá X.

08h

Phòng họp Sở NN & PTNT

 

Dự Hội nghị đánh giá Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và triển khai đánh giá Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương (DDCI) tỉnh Tiền Giang năm 2022

- Ô. Võ Ngọc Hà - Hiệu trưởng

13h30

Phòng số 2

Trung tâm Hội nghị tỉnh Tiền Giang

 

NĂM

29/9

Dự họp với Ban Kinh tế - Ngân sách tổ chức làm việc với Sở NN & PTNT thẩm tra dự thảo NQ,…

- Ô. Võ Ngọc Hà - Hiệu trưởng, đại biểu HĐND khoá X.

08h

Phòng họp Sở Tài chính tỉnh TG

 

Họp Ban Thường vụ Đảng uỷ

Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ

13h30

Phòng A101

Ô. Nguyễn Viết Thịnh

Bí thư Đảng uỷ

Họp thống nhất công tác chuẩn bị thẩm định mục tiêu và chuẩn đầu ra CTĐT

- Hội đồng xây dựng CTĐT;

- Tổ Tư vấn; Tổ Thư ký

(Theo Quyết định số 237/QĐ-ĐHTG ngày 7/6/2022)

15h

Phòng B14

 

Ô.Võ Ngọc Hà

Hiệu trưởng

SÁU

30/9

Dự Hội nghị, tập huấn bảo đảm an ninh, trật tự và công tác học sinh, sinh viên năm học 2022 - 2023, từ ngày 30/9-01/10/2022 do Bộ GD&ĐT tổ chức

- Ô. Nguyễn Hoàng Vũ - Phó Hiệu trưởng;

- Ô. Lê Minh Trí - PTP CTSV.

Trường ĐH Vinh tỉnh Nghệ An

Ô. Võ Ngọc Hà

Phó Bí thư Đảng uỷ

Dự Hội nghị lần thứ 10 BCh Đảng bộ tỉnh

- Ô. Võ Ngọc Hà - Hiệu trưởng

08h00

Hội trường Tỉnh uỷ

 

Họp BCH Đảng bộ

UV BCH Đảng bộ

13h30

Phòng A105

Ô. Nguyễn Viết Thịnh

Bí thư Đảng uỷ

Họp mặt tiễn viên chức nghỉ hưu.

- Ban Giám hiệu;

- Ban Thường vụ CĐCS;

- Ô. Bình - TP. TCHC;

- Viên chức Khoa SP & KHCB;

- Bà Toàn - GV Khoa SP & KHCB

- Bà Lan Chi, Ô. Tiếng (CV.PTCHC).

15h00

Phòng B14

Ô. Võ Ngọc Hà

Hiệu trưởng

BẢY

01/10

- Phối hợp với Công ty cổ phần Rubik Entertainment tổ chức chuỗi sự kiện Yamaha Campus tour

- BCH Đoàn Trường;

- BCH Hội sinh viên Trường;

- Ekip tổ chưc chương trình;

- Tất cả sinh viên Đại học TG.

Sân trường CSC

Ô. Lê Minh Tùng

Phó Hiệu trưởng

CN

02/10

Lễ xướng danh và trao bằng tốt nghiệp cho học viên - sinh viên tốt nghiệp năm 2022

- Theo Kế hoạch số 860/KH-ĐHTG ngày 05/9/2022 của Trường ĐHTG;

- Đại diện BTV Đảng uỷ;

- Chủ tịch Hội đồng trường;

- Ban Giám hiệu;

- Lãnh đạo các đơn vị Khối đào tạo;

- Viên chức có trình độ Tiến sĩ;

- Trưởng, Phó Trưởng Bộ môn thuộc khoa;

- Đại biểu theo Thư mời;

- Sinh viên tốt nghiệp.

07h30

Giảng đường B

Cơ sở Thân Cửu Nghĩa

Ô. Võ Ngọc Hà

Hiệu trưởng

 

NHẮC VIỆC

  1. Dự Hội thảo quốc tế năm 2022  "Đầu tư phát triển thị trường nông sản và du lịch nông thôn ở ĐBSCL"; TP: Bà Trang - PTK Kinh tế - Luật, Bà Thanh - PTK NN & CNTP; TG: 07h30 ngày 28/9/2022 (thứ Tư); ĐĐ: Hội trường 101 - Khoa Kinh tế - Trường Đại học Cần Thơ;
  2. Họp nghiệm thu đề tài NCKH “Nghiên cứu quy trình chế biến sản phẩm bột hòa tan từ thân cây lúa non của giống lúa IR50404”; TP: Ô. Hải, Ô. Lễ, Ô. Hùng, Bà Phượng, Bà Minh, Bà Ngọc Hạnh (K.NN&CNTP), Bà Ngà (P.QLKHCN&HTQT); TG: 14h00, ngày 29/9/2022 (thứ Ba); ĐĐ: Phòng A105.

 

* Ghi chú:

- Lịch trên đây không có thư mời. Đơn vị chủ trì chuẩn bị nội dung và các văn bản cần thiết phục vụ cho buổi làm việc.

- Các đơn vị gửi báo cáo tuần về P. TC-HC trước 14h00 ngày thứ Ba hàng tuần.

- Đề nghị lãnh đạo các đơn vị, các tổ chức Đoàn thể CTXH có nhu cầu sử dụng phòng họp tại CSC (B.14, A.104, A.105); CS.TCN (B.243) đăng ký với P. TCHC trước 10h00 ngày thứ Năm bằng File mẫu lịch tuần để tiện việc bố trí và phục vụ./.