.:Trường Đại học Tiền Giang:. 


Tag

;

Chia sẻ

Lịch công tác tuần 01, năm học 2022 - 2023 (Từ ngày 05/9 đến ngày 11/9/2022)

05-09-2022

 

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO TRƯỜNG, TUẦN 01

(Từ ngày 05/9 đến ngày 11/9/2022)

THỨ

NỘI DUNG CHÍNH

THÀNH PHẦN

THAM DỰ

THỜI GIAN,

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

HAI

05/9

Họp Giao ban tháng 9 năm 2022

- Ban Giám hiệu;

- Trưởng, Phó trưởng phụ trách quản lý điều hành đơn vị;

- Chủ tịch Công đoàn cơ sở;

- Bí thư Đoàn thanh niên;

- Ô. Long - Trợ lý Hiệu trưởng;

- Ô. Hiền - PTP. QLĐT;

- Bà Linh-PGĐ. TTKT&ĐBCL;

- Bà Duyên - CV P.TCHC.

7h30

Phòng B243

Cơ sở TCN

 

Ô. Võ Ngọc Hà

Hiệu trưởng

Họp xét duyệt văn kiện và nhân sự Đại hội Chi bộ 4

- Chi uỷ Chi bộ 4;

- Tổ xét duyệt nhân sự, văn kiện.

14h00

Phòng A105

Ô. Nguyễn Viết Thịnh

Bí thư Đảng uỷ

Tập huấn phương pháp sử dụng nền tảng ENGO để giảng dạy tiếng Anh cho sinh viên.

Toàn thể Giảng viên tiếng Anh Bộ môn Ngoại ngữ thuộc Khoa SP & KHCB.

14h00

Phòng B14

 

Ô. Nguyễn Hoàng Vũ

Phó Hiệu trưởng

BA

06/9

Họp thống nhất việc chỉnh sửa báo cáo TĐG CSGD theo kết quả thẩm tra của TT. KĐCLGD, ĐHQG-HCM

Thành viên HĐ TĐG, Ban thư ký, các nhóm chuyên trách theo Quyết định số 157/QĐ-ĐHTG ngày 12/04/2022 của Trường Đại học Tiền Giang

07h30

Phòng B14

Ô.Võ Ngọc Hà

Hiệu trưởng

Sát hạch chuyên môn ngành Kế toán

- Bà Nguyệt - PTK PTK KT-L;

- Ô. Nhã - Phó trưởng Bộ môn - Khoa KT-L;

- Bà Diệp - GV K. KT-L;

- Bà Hoàng Thơ - GV K. KT-L.

07h30

Phòng C11 và C12 - CSC

Ô. Nguyễn Hoàng Vũ  Phó Hiệu trưởng

 

Họp xét duyệt văn kiện và nhân sự Đại hội các Chi bộ trực thuộc

- Chi uỷ Chi bộ 10;

- Tổ xét duyệt nhân sự, văn kiện.

08h00

Phòng A105

Ô. Nguyễn Viết Thịnh

Bí thư Đảng uỷ

Sát hạch chuyên môn ngành Luật

- Bà Nguyệt - PTK PTK KT-L;

- Bà Khuyến - Phó trưởng Bộ môn - Khoa KT-L;

- Bà Thuỳ Trang - GV K. KT-L;

- Bà Lan Phương - GV K. KT-L.

09h30

Phòng C11 và C12 - CSC

Ô. Nguyễn Hoàng Vũ  Phó Hiệu trưởng

 

Sát hạch chuyên môn ngành Quản trị kinh doanh

- Bà Nguyệt - PTK PTK KT-L;

- Ô. Ân - Phó trưởng Bộ môn - Khoa KT-L;

- Bà Võ Thị Thu Thảo - GV K. KT-L;

- Bà Bích Tuyền - GV K. KT-L.

13h30

Phòng C11 và C12 - CSC

Ô. Nguyễn Hoàng Vũ  Phó Hiệu trưởng

 

Họp xét duyệt văn kiện và nhân sự Đại hội các Chi bộ trực thuộc

- Chi uỷ Chi bộ 5;

- Tổ xét duyệt nhân sự, văn kiện.

14h00

Phòng A105

Ô. Nguyễn Viết Thịnh

Bí thư Đảng uỷ

UBKT Đảng uỷ làm việc với Chi uỷ Chi bộ 11

-Ô. Nguyễn Hoàng Vũ  PHT;

-Chi uỷ Chi bộ 11.

15h30

Phòng A 104

 

07/9

Sát hạch chuyên môn ngành Sư phạm Ngữ văn

- Bà Giang - PTK PTK SP & KHCB;

- Ô. Quán Chi - Trưởng Bộ môn Khoa Sp & KHCB;

- Ô. Duy Trinh - GV KSP & KHCB;

- Ô. Đức Long - GV KSP & KHCB.

07h30

Phòng C11 và C12 - CSC

Ô. Lê Minh Tùng

Phó Hiệu trưởng

 

Họp xét duyệt văn kiện và nhân sự Đại hội các Chi bộ trực thuộc

- Chi uỷ Chi bộ 7;

- Tổ xét duyệt nhân sự, văn kiện.

07h30

Phòng A105

Ô. Nguyễn Viết Thịnh

Bí thư Đảng uỷ

- Chi uỷ Chi bộ 3;

- Tổ xét duyệt nhân sự, văn kiện.

09h30

Phòng A105

Ô. Nguyễn Viết Thịnh

Bí thư Đảng uỷ

Tọa đàm chia sẻ kinh nghiệm ứng dụng chuyển đổi số trong giảng dạy tiếng Anh cho các trường Đại học & Cao đẳng 

- Ông Nigel Killick, Founder Reallyeglish Digital Platform và lãnh đạo trung tâm ENGO

- Ô. Lê Minh Tùng - Phó Hiệu trưởng;

- Ô Nguyễn Hoàng Vũ - Phó Hiệu trưởng;

- Ô Hiếu - Trưởng Khoa KTCN;

- Bà Loan - PTK PT Khoa NN&CNTP;

- Bà Nguyệt - PTK PT Khoa KTL;

- Bà Giang Lam, Bà Tuyền và một số Giảng viên BM Tiếng Anh Khoa SP&KHCB (do khoa mời);

- Ô Long - Trợ lý Hiệu trưởng;

- Ô Thi - TP QLKHCN&HTQT;

- Ô Cường - GĐ TT TVTS& QHDN;

- Bà Trang - TP CTSV;

- Đại diện Phòng QLĐT.

08h00

Phòng B14

Ô.Võ Ngọc Hà

Hiệu trưởng

Họp nghiệm thu đề tài NCKH “Nghiên cứu chế tạo máy phát điện tuyến tính”

  • Ô. Thi, Ô. Cường, Ô. Duy (K.KTCN);
  • Ô. Thịnh - CV P. QLKHCN &HTQT;

Thành viên phản biện ngoài trường theo thư mời.

14h

Phòng A105

Ô. Nguyễn Hoàng Vũ

Phó Hiệu trưởng

Họp xét duyệt đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở

- Bà Loan, Bà Phượng, Bà Hằng, Bà Thủy  (K.NN&CNTP)

- Ô. Thi  - TP QLKHCN & HTQT;

14h

Phòng A104

Ô. Lê Minh Tùng

Phó Hiệu trưởng

 

NĂM

08/9

Đại hội điểm Chi bộ 4

- Đại diện BTV Đảng uỷ khối;

- BTV Đảng uỷ;

- Đảng viên Chi bộ 4;

- Đồng chí Bí thư các Chi bộ

trực thuộc.

07h30

Phòng B14

Ô. Nguyễn Viết Thịnh

Bí thư Đảng uỷ

SÁU

9/9

Đại hội Chi bộ 10

- Đại diện BTV Đảng uỷ;

- Đảng viên Chi bộ 10;

07h30

Phòng B14

Ô. Nguyễn Viết Thịnh

Phó Bí thư Đảng uỷ

Dự Hội thảo khoa học “Đào tạo Thương mại điện tử tại các cơ sở giáo dục đại học” 

- Ô Nguyễn Hoàng Vũ - Phó Hiệu trưởng;

- Ô Cường - GĐ. TT TVTS & QHDN;

- Ô Hiếu - Trưởng Khoa KTCN;

- Ô Long - Trợ lý Hiệu trưởng;

- Bà Trang - Phó trưởng Khoa KT-L.

08h00

Hội trường 903 - Tầng 9 - Cơ sở chính trường Đại học Hoa Sen

 

Họp thống nhất việc chỉnh sửa báo cáo TĐG CTĐT CNKT Cơ Khí và Kỹ thuật Xây dựng theo kết quả thẩm tra của TT. KĐCLGD, ĐHQG-HCM

- Thành viên HĐ TĐG, ban thư ký, các nhóm chuyên trách theo Quyết định số 207/QĐ-ĐHTG và 206/QĐ-ĐHTG ngày 19/03/2021 của Trường Đại học Tiền Giang

- Ô. Thi -TP QLKHCN&HTQT;

13h30

Phòng B14

Ô.Võ Ngọc Hà

Hiệu trưởng

Sát hạch chuyên môn xét chuyển chức danh nghiệp giảng viên

-Bà Nguyệt - PTP PTK Kinh tế - Luật;

- Bà Huỳnh Thị Ngọc Phượng, Bà Thuỳ Liên, Ô. Võ Văn Hiền (GV Khoa Kinh tế - Luật).

14h

Phòng A 104

Ô. Nguyễn Hoàng Vũ

Phó Hiệu trưởng

BẢY

10/9

 

 

 

 

CN

11/9

 

 

 

 

NHẮC VIỆC

  1. Tổ chức giải bóng chuyền giao hữu giữa Đoàn Trường Đại học Tiền Giang, Đoàn Thanh niên Sư đoàn Bộ binh 8 và Đoàn Huyện Châu Thành; TP: Theo thư mời; TG 16h00 ngày 05/9/2022 (THỨ Hai); ĐĐ: Sân bóng chuyền, cơ sở chính;
  2. Họp Ban Thường vụ Đoàn trường; TP: BTV Đoàn trường; TG: 16h00 ngày 06/9/2022 (thứ Ba); ĐĐ: VP Đoàn Hội;.
  3. Họp Ban Chấp hành Đoàn trường; TP: BCH Đoàn trường; TG: 17h00 ngày 06/9/2022 (thứ Ba); ĐĐ: VP Đoàn Hội.
  4. Tiếp và làm việc với Học viện chuyển đổi số Next ACADEMY; TP: Lãnh đạo Khoa Kinh tế - Luật, Lãnh đạo Khoa KTCN và Lãnh đạo TT TVTS & QHDN, Ô. Tùng - CV TT TVTS & QHDN; TG: 09h ngày 07/9/2022 (thứ Tư); ĐĐ: Phòng A101.
  5. Họp nghiệm thu đề tài NCKH “Nghiên cứu chế biến dưa lưới non muối chua và dưa lưới sấy dẻo từ quả không đạt giá trị thương phẩm”; TP: Ô. Hải, Bà Phượng, Bà Yến, Bà Minh, Bà Hằng (K.NN&CNTP), Bà Ngà (P.QLKHCN&HTQT); TG: 09g00 ngày 08/9/2022 (thứ Năm); ĐĐ: Phòng A105.

 

* Ghi chú:

- Lịch trên đây không có thư mời. Đơn vị chủ trì chuẩn bị nội dung và các văn bản cần thiết phục vụ cho buổi làm việc.

- Các đơn vị gửi báo cáo tuần về P. TC-HC trước 14h00 ngày thứ Ba hàng tuần.

- Đề nghị lãnh đạo các đơn vị, các tổ chức Đoàn thể CTXH có nhu cầu sử dụng phòng họp tại CSC (B.14, A.104, A.105); CS.TCN (B.243) đăng ký với P. TCHC trước 10h00 ngày thứ Năm bằng File mẫu lịch tuầnđể tiện việc bố trí và phục vụ./.