.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Lịch công tác tuần 44 (Từ ngày 27/6 đến ngày 03/7/2022)

27-06-2022

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO TRƯỜNG, TUẦN 44

(Từ ngày 27/6 đến ngày 03/7/2022)

THỨ

NỘI DUNG CHÍNH

THÀNH PHẦN

THAM DỰ

THỜI GIAN,

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

HAI

27/6

Họp Ban Giám hiệu

- Ban Giám hiệu;

- Ô. Bình - TP. TCHC.

07h30

Phòng A105

Ô. Võ Ngọc Hà

Hiệu trưởng

Họp Ban Thường vụ Đảng ủy Trường.

Ủy viên BTV Đảng uỷ

09h30

Phòng A105

Ô. Nguyễn Viết Thịnh

Bí thư Đảng ủy

Hội nghị đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức quản lý năm học 2021 - 2022.

- Ban Giám hiệu;

- Trưởng, Phó trưởng phụ trách đơn vị.

- Bà Hằng - Phó trưởng phòng Tổ chức Hành chính;

- Bà Lan Chi - CV Phòng TCHC.

13h30

Phòng B14

Ô. Võ Ngọc Hà

Hiệu trưởng

BA

28/6

Làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Trà Vinh chuẩn bị công tác kiểm tra coi thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022.

- Ô. Võ Ngọc Hà - Hiệu trưởng;

- Ô. Lê Minh Tùng - Phó Hiệu trưởng;

- Ô. Bình - TP. TCHC;

- Ô. Cường - TP. TTPC;

- Ô. Tín - TP. KHTC.

Sở GD&ĐT

Trà Vinh

(Xe khởi hành lúc 05h30 tại CSC)

 

Dự Hội nghị lần thứ IX BCH Đảng bộ tỉnh Tiền Giang.

- Ô. Nguyễn Hoàng Vũ, Phó Hiệu trưởng

07h30

Hội trường Tỉnh ủy

 

 

Hội nghị quán triệt Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương.

- BCH Đảng bộ;

- Chi ủy các Chi bộ;

- Trưởng, Phó trưởng phụ trách đơn vị;

- Trưởng các đoàn thể.

08h00

Phòng B14

Ô. Nguyễn Viết Thịnh

Bí thư Đảng ủy

Họp bàn về việc điều chỉnh học phần Văn hoá Ẩm thực

- Bà Giang - PTK SP&KHCB;

- Bà Loan - PTK NN&CNTP;

- Ô. Hiền - PTP. QLĐT;

- Bà Ngô Thị Thanh - GV KSP& KHCB;

- Bà Trang Minh- GVKNN& CNTP;

- Bà Phương - CV P.QLĐT.

14h00

Phòng A105

Ô. Nguyễn Hoàng Vũ

Phó Hiệu trưởng

29/6

Họp Ban Kinh tế ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh

Ô. Võ Ngọc Hà - Hiệu trưởng, đại biểu HĐND tỉnh Tiền Giang.

07h30

Văn phòng HĐND

 

Hội nghị đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức cấp trường năm học 2021 - 2022.

- Ban Giám hiệu;

- Trưởng, Phó trưởng phụ trách đơn vị.

- Bà Hằng - Phó trưởng phòng Tổ chức Hành chính;

- Bà Lan Chi - CV Phòng TCHC.

08h00

Phòng B14

Ô. Võ Ngọc Hà

Hiệu Trưởng

Họp Ban Chấp hành Đảng bộ

- Ủy viên BCH Đảng bộ

13h30

Phòng A105

Ô. Nguyễn Viết Thịnh

Bí thư Đảng ủy

Họp mặt tiễn viên chức nghỉ hưu.

- Ban Giám hiệu;

- Ban Thường vụ CĐCS;

- Ô. Bình - TP. TCHC;

- Viên chức Khoa SP&KHCB;

- Bà Lan Chi, Ô. Tiếng (CV P.TC-HC).

15h00

Phòng B14

Ô. Võ Ngọc Hà

Hiệu trưởng

NĂM

30/6

Họp Hội đồng trường Trường Đại học Tiền Giang kỳ họp thứ 10, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Thành viên Hội đồng trường

08h00

Phòng B14

Ô. Nguyễn Viết Thịnh

Chủ tịch

Hội đồng trường

Triển khai công tác kiểm tra coi thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022.

- Ô. Lê Minh Tùng - Phó Hiệu trưởng;

- Viên chức điều động tham gia công tác kiểm tra coi thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 (theo danh sách).

14h00

Phòng B14

Ô. Võ Ngọc Hà

Hiệu trưởng

Dự Lễ kỷ niệm 200 năm ngày sinh Danh nhân Nguyễn Đình Chiểu (01/7/1822-01/7/2022) tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Mộ và Khu lưu niệm

- Ô. Lê Minh Tùng - Phó Hiệu trưởng

19h45

Xã Đức An, Huyện Ba Tri, Bến Tre

 

SÁU

01/7

Tham quan trao đổi và học tập kinh nghiệm tại Trường ĐHSPKT Vĩnh Long.

- Thanh phần tham gia theo Kế hoạch số 553/KH-ĐHTG ngày 16/6/2022 của Trường ĐHTG.

Xe khởi hành tại cơ sở chính vào lúc 5h00

Ô. Võ Ngọc Hà

Hiệu trưởng

Chương trình Văn nghệ "Sức trẻ tình nguyện"

- Khách mời theo thư mời;

- Tình nguyện viên tham gia chiến dịch.

18h00

Giảng đường

CSC

Ô. Nguyễn Hoàng Vũ

Phó Hiệu trưởng

BẢY

02/7

Lễ ra quân CD TNTN hè Trường Đại học Tiền Giang 2022.

- Khách mời theo thư mời;

- BCH Chiến dịch TNTN hè 2022;

- Tình nguyện viên.

7h00

Giảng đường CSC

Ô. Nguyễn Hoàng Vũ

Phó Hiệu trưởng

CN

03/7

 

 

07h30

CS TCN

 

 

 

NHẮC VIỆC

  1. Họp Hội thảo khoa học cấp khoa "Giảng dạy các học phần khoa học cơ bản gắn với thực tiễn"; TP: Khách mời, Viên chức Khoa SP & KHCB, Tác giả có bài tham luận và viên chức quan tâm nội dung Hội thảo; TG: 7h30 ngày 27/6/2022 (thứ Hai); ĐĐ: Phòng B14.
  2. Họp mặt ngày Gia đình Việt Nam 28/6 của Khoa Kỹ thuật Công nghệ; TP: Toàn thể viên chức Khoa KTCN; TG: 15h00 ngày 27/6/2022 (thứ Hai); ĐĐ: Phòng F406.
  3. Họp bàn về thay đổi nội dung đề tài sinh viên: “Phân lập và tuyển chọn xạ khuẩn đối kháng với nấm Alternaria sp. gây bệnh thối đầu cành trên thanh long” TP: Bà Kim Loan, Bà Nhất Hằng, Bà Hồng Ngọc, Bà Ngọc Chi, Ông Vinh (Khoa NN&CNTP), Ô Thị, Bà Ngà (P.QLKHCN&HTQT). Thời gian: 8g00, ngày thứ 3, 28/06/2022, ĐĐ: Phòng A105.
  4. Tập huấn Kỹ năng sơ cấp cứu; TP: trưởng nhóm tình nguyện; TG: 15h00 ngày 29/6/2022 (thứ Tư); ĐĐ: Phòng D05 (Phòng Y tế);
  5. Tập huấn các kỹ năng cần thiết cho tình nguyện viên; TP: Tất cả tình nguyện viên;  TG: 7h30 ngày 30/6/2022 (thứ Năm); ĐĐ: Giảng đường CSC;

 

* Ghi chú:

- Lịch trên đây không có thư mời. Đơn vị chủ trì chuẩn bị nội dung và các văn bản cần thiết phục vụ cho buổi làm việc.

- Các đơn vị gửi báo cáo tuần về P. TC-HC trước 14h00 ngày thứ Ba hàng tuần.

- Đề nghị lãnh đạo các đơn vị, các tổ chức Đoàn thể CTXH có nhu cầu sử dụng phòng họp tại CSC (B.14, A.104, A.105); CS.TCN (B.243) đăng ký với P. TCHC trước 10h00 ngày thứ Năm bằng File mẫu lịch tuần để tiện việc bố trí và phục vụ./.