.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Ra quân chỉnh trang cảnh quan, vệ sinh môi trường hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2022

13-06-2022

Ngày 11/6/2022, Đoàn Thanh niên phối hợp cùng Phòng Quản lý cơ sở vật chất huy động hơn 100 sinh viên tổ chức ra quân chỉnh trang cảnh quan, vệ sinh môi trường năm 2022 tại cơ sở Thân Cửu Nghĩa, Trường Đại học Tiền Giang.

 

Thiết thực tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2022 (ngày 05/6) và kỷ niệm 17 năm thành lập Trường Đại học Tiền Giang, ngày 11/6/2022, Đoàn Thanh niên Nhà trường phối hợp cùng Phòng Quản lý cơ sở vật chất huy động hơn 100 sinh viên tổ chức ra quân chỉnh trang cảnh quan, vệ sinh môi trường năm 2022 tại cơ sở Thân Cửu Nghĩa, Trường Đại học Tiền Giang.

Hoạt động nhằm giáo dục, nâng cao ý thức, tạo sự chuyển biến trong sinh viên đối với việc chăm lo xây dựng môi trường, cảnh quan, nề nếp đảm bảo trường lớp luôn xanh, sạch, đẹp. Thông qua việc xây dựng môi trường xanh - sạch - đẹp, hoạt động còn góp phần giáo dục nếp sống văn minh cho thế hệ trẻ.

 

Dọn dẹp tại khu vực cổng 1, cổng 2 và đường gom

Làm cỏ tại Khu C, D - Cơ sở Thân Cửu Nghĩa

Làm cỏ tại khu vực dọc đường Kênh Cây Mai

Với hơn 100 sinh viên tham gia, Ban Tổ chức đã chia thành 4 nhóm tổ chức vệ sinh, dọp dẹp rác thải, làm cỏ tại các khu vực: Cổng 1 và đường gom; Cổng 2 và hành lang đường số 1 - khu tái định cư; Đường Kênh Cây Mai và khu vực các bồn hoa Khu C, D - Cơ sở Thân Cửu Nghĩa.

Sau hơn 2 tiếng ra quân, dưới sự hướng dẫn của các thành viên trong Ban Tổ chức các bạn sinh viên đã làm sạch các khu vực, góp phần làm sạch đẹp nhà trường, củng cố cơ sở vật chất, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giáo dục và đào tạo của Trường.

 

MINH QUÂN