.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Lịch công tác tuần 15 bổ sung lần 2 (Từ ngày 09/12 đến ngày 15/12/2019)

10-12-2019

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN GIÁM HIỆU, TUẦN 15

(Từ ngày 09/12 đến ngày 15/12/2019)

THỨ

NỘI DUNG CHÍNH

THÀNH PHẦN

THAM DỰ

THỜI GIAN,

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

HAI

09/12

Làm việc với Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên, Ban Thư ký Hội Sinh viên

- Đại diện BTV Đảng ủy;

- BTV Đoàn TN;

- BTK HSV;

- Ô. Bình (TPTCHC);

- Bà Trang (TPCTSV).

08h00

Phòng A105

Ô. Lê Hữu Hải

BA

10/12

Trực tiếp công dân

Ô. Lê Quang Trí,  Phó Hiệu trưởng

07h00 - 11h30

13h30 - 17h00

Phòng Tiếp dân

 

Họp triển khai kế hoạch xây dựng Đề án tổ chức bộ máy Trường ĐHTG giai đoạn 2020 - 2025

- Ban Giám hiệu;

- Ô. Bình, Bà Hằng, Bà My (PTCHC).

08h00 - 09h00

Phòng A104

Ô. Võ Ngọc Hà

Họp Ban Giám hiệu

- Ban Giám hiệu;

- Ô. Bình (TPTCHC).

09h00

Phòng A104

Ô. Võ Ngọc Hà

11/12

Họp Khối Đào tạo, Công tác học sinh sinh viên,  Tư vấn tuyển sinh và Quan hệ doanh nghiệp.

- Trưởng đơn vị thuộc Khối;

- Ô. Bình, bà Duyên (P.TCHC).

07h30

Phòng B14

Ô. Lê Hữu Hải

Họp khối ĐBCLGD, KHCN và Thông tin thư viện

- Trưởng đơn vị thuộc Khối;

- Ô. Huy Long (Tổ trưởng Tổ QLPM)

- Bà Hà (CV P.TCHC).

08h00

Phòng A104

Ô. Lê Minh Tùng

Họp Chi bộ 1

- Ô. Võ Ngọc Hà, Hiệu trưởng

- Đảng viên Chi bộ 1;

14h00

PhòngA104

 

NĂM

12/12

Tham dự kỳ họp thứ 10, Hội đồng nhân dân huyện Chợ Gạo, Khóa XI, từ ngày 12-13/12/2019

- Ô. Võ Ngọc Hà, Hiệu trưởng, đại biểu HĐND.

07h30

Hội trường UBD huyện

 

Họp khối Quản trị cơ sở vật chất, GDTX và Tin học - Ngoại ngữ.

- Trưởng đơn vị thuộc Khối;

- Bà Hà (CV PTCHC).

08h00

Phòng A104

Ô. Lê Quang Trí

Họp Chi bộ 13

- Ô. Lê Minh Tùng, Phó Hiệu trưởng

- Đảng viên Chi bộ 13;

13h30

PhòngA105

 

SÁU

13/12

Tổ chức Hội nghị đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Tiền Giang lần III, nhiệm kỳ 2017 - 2022, giai đoạn 2019 - 2022

- ĐD BTV tỉnh Đoàn Tiền Giang

- ĐD Đảng ủy, Ban Giám hiệu

- ĐD Chi ủy các chi bộ

- BCH Đoàn trường

- BTK Hội Sinh viên

- BCH các LCĐ khoa

13h30

Phòng B109

CS TCN

Ô. Lê Hữu Hải

BẢY

14/12

Dự Hội thảo khoa học vai trò của Đại học trong việc triển khai thực hiện NQ số 52-NQ/TW về Cách mạng CN lần thứ tư

- Ô. Võ Ngọc Hà, Hiệu trưởng

07h30

Hội trường A4

ĐH Bách khoa TPHCM

 

Khai mạc Hội thao sinh viên khỏe Trường Đại học Tiền Giang năm học 2019 - 2020

Theo KH số 873/KH-ĐHTG ngày 25/11/2019

07h00

Sân Cột cờ CSC

 

Lễ khai giảng các lớp ĐH Kế toán, ĐH CNKT Điều khiển và Tự động hóa Công nghiệp hệ VLVH năm 2019

Thành phần tham dự theo Kế hoạch số 867/KH-ĐHTG ngày 21/11/2019.

08h30

Phòng B14

Ô. Võ Ngọc Hà

 

CHỦ NHẬT

15/12

 

 

THÔNG BÁO - NHẮC VIỆC

1. Hội nghị viên chức Khoa Sư phạm; TP: Toàn thể viên chức Khoa Sư phạm; TG: 13h30 ngày 09/12/2019 (thứ Hai); ĐĐ: Phòng A105.

2. Hội nghị viên chức Phòng Tổ chức - Hành chính; TP: Toàn thể viên chức Phòng TCHC; TG: 14h00 ngày 09/12/2019 (thứ Hai); ĐĐ: Phòng B14.

3. Họp chi bộ 14; Lễ kết nạp đảng viên; TP: Đảng viên Chi bộ 14; TG: 14h00 ngày 09/12/2019 (thứ Hai); ĐĐ: Phòng A104.

4. Họp Chi bộ 16; TP: Đảng viên Chi bộ 16; TG: 14h00 ngày 09/12/2019 (thứ Hai); ĐĐ: Phòng A101.

5. Họp trao đổi về công tác bàn giao tài sản hình thành từ Đề tài NCKH; TP: Đại diện Lãnh đạo (P. QLKHCN & HTQT); Đại diện Lãnh đạo (P. Tài Vụ); Đại diện Lãnh đạo (P. Quản trị-Thiết bị); TG: 14h00 ngày 10/12/2019 (thứ Ba); ĐĐ: Phòng A 104.

6. Họp Chi bộ 9; TP: Đảng viên Chi bộ 9; TG: 14h00 ngày 12/12/2019 (thứ Năm); ĐĐ: Phòng A104.

7. Họp Chi bộ 15; TP: Đảng viên Chi bộ 15; TG: 15h00 ngày 12/12/2019 (thứ Năm); ĐĐ: Phòng B14.

* Ghi chú:

- Lịch trên đây không có thư mời. Đơn vị chủ trì chuẩn bị nội dung và các văn bản cần thiết phục vụ cho buổi làm việc.

- Các đơn vị gửi báo cáo tuần về P. TC-HC trước 14h00 ngày thứ Ba hàng tuần.

- Đề nghị lãnh đạo các đơn vị, các tổ chức Đoàn thể CTXH có nhu cầu sử dụng phòng họp tại CSC (B.14, A.104, A.105); CS.TCN (B.243) đăng ký với P. TCHC trước 10h ngày thứ Năm hàng tuần để tiện việc bố trí và phục vụ./.