.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Lịch công tác tuần 15 (Từ ngày 10/12 đến ngày 16/12/2018)

09-12-2018

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN GIÁM HIỆU, TUẦN 15

(Từ ngày 10/12 đến ngày 16/12/2018)

THỨ

NỘI DUNG CHÍNH

THÀNH PHẦN

THAM DỰ

THỜI GIAN,

ĐỊA ĐIỂM

     CHỦ TRÌ

HAI

10/12

Dự Hội nghị trực tuyến quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII (cả ngày).

- Các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ Trường.

- Toàn thể đảng viên trong Đảng bộ Trường.

07h30

Giảng đường CSC

Ô. Võ Ngọc Hà

Họp thống nhất kết quả đấu thầu gói thầu “Hệ thống thiết bị Phòng thực hành tin học Khoa CNTT

Theo Quyết định số 599/QĐ-ĐHTG ngày 12/10/2018 (thứ Hai).

16h00

Phòng A105

Ô. Lê Quang Trí

BA

11/12

Trực tiếp công dân

Ô. Lê Hữu Hải -  Phó Hiệu trưởng

07h00-11h30

13h30-17h00

Phòng Tiếp dân

 

Dự Hội nghị trực tuyến quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII (Buổi sáng).

- Các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ Trường.

- Toàn thể đảng viên trong Đảng bộ Trường.

07h30

Giảng đường CSC

Ô. Võ Ngọc Hà

Tiếp và làm việc với TNV của tổ chức KOICA, Hàn Quốc đến thực hiện chương trình thích nghi với cơ quan tiếp nhận và địa phương

- Ô. Thi, Bà Trang (Phòng QLKHCN&HTQT)

- Đại diện lãnh đạo Khoa KHXH&NV

- Bà Nhàn (Khoa KHXH&NV)

08h

Phòng A104

Ô. Lê Quang Trí

12/12

Họp Khối Đào tạo, Công tác học sinh sinh viên,  Tư vấn tuyển sinh và Quan hệ doanh nghiệp.

Trưởng đơn vị thuộc Khối

07h 30

Phòng họp  B.14, CSC

Ô. Lê Hữu Hải

Họp với Trưởng các đơn vị: Trung tâm KT&ĐBCLGD và TT Thông tin Thư viện

Trưởng đơn vị thuộc Khối

07h30

Phòng A105

Ô. Lê Minh Tùng

Họp Chi bộ 2

Đảng viên Chi bộ 2

8h00

Phòng A104

Ô. Lê Quang Trí

Họp tư vấn, xác định nhiệm vụ NCKH “Thực trạng việc làm và xác định các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng có việc làm của sinh viên khoa Kinh tế - Luật Trường ĐHTG”

- Ô. Tân, Ô. Phong, Bà Hưởng, Bà Liên, Bà Khánh (K.KT-L);

- Ô. Phong (P.QLKHCN&HTQT).

13h30-14h30

Phòng A105

 

 

Ô. Lê Minh Tùng

Họp tư vấn, xác định nhiệm vụ NCKH “Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả học tập của sinh viên tại Trường ĐHTG”

- Ô. Tân, Ô. Phong, Bà Hưởng, Bà Như Ý (K.KT-L);

- Ô. Phong (P.QLKHCN&HTQT).

14h30-15h30

Phòng A105

 

 

Ô. Lê Minh Tùng

NĂM 13/12

Họp trao đổi về thoả thuận liên kết đào tạo sau đại học với ĐH. Kinh tế Tp. HCM

- Ô. Thi, Ô. Ẩn (P. QLKHCN&HTQT);

-  Đại diện lãnh đạo Viện đào tạo Sau đại học (ĐH Kinh tế Tp. HCM).

08h30

Phòng A104

Ô. Lê Quang Trí

Hiệu trưởng làm việc với lãnh đạo Khoa Công nghệ Thông tin.

- Ô. Lê Hữu Hải - PHT;

- Ô. Bình (TP.TCHC);

- Ô.Phong (TP.QTTB);

- Ô. Hiếu (TK.CNTT; Ô. Hiệp (PTK.CNTT).

13h30

Phòng A104

Ô. Võ Ngọc Hà

Hiệu trưởng gặp gỡ viên chức quản lý phòng máy tính Khoa Công nghệ Thông tin.

- Ô. Lê Hữu Hải - PHT;

- Ô. Bình (TP.TCHC);

- Ô.Phong (TP.QTTB);

- Ô. Hiếu (TK.CNTT; Ô. Hiệp (PTK.CNTT).

- VC Tổ QLPM K. CNTT.

14h30-15h30

Phòng A104

Ô. Võ Ngọc Hà

Họp với Trưởng các đơn vị: Phòng QLKHCN & HTQT, Phòng QT-TB, Phòng GDTX và TT NN-TH

Trưởng đơn vị thuộc Khối

13h30-15h00

Phòng B14

Ô. Lê Quang Trí

Họp tư vấn, xác định nhiệm vụ NCKH “Một số biện pháp góp phần phát triển đội ngũ giảng viên Trường Đại học Tiền Giang giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030”

- Ô. Bình (P.TC-HC);

- Ô. Vượng, Bà Vẫn (K.KT-L);

- Ô. Trinh (K.SP);

- Ô. Phong (P.QLKHCN&HTQT).

15h30

Phòng A101

Ô. Lê Minh Tùng

Tổng kết chương trình thích nghi với cơ quan tiếp nhận và địa phương của TNV của tổ chức KOICA, Hàn Quốc

- Ô. Thi, Bà Thanh Trang (Phòng QLKHCN&HTQT)

- Đại diện lãnh đạo Khoa KHXH&NV

- Bà Nhàn (Khoa KHXH&NV)

16h00

Phòng A104

Ô. Lê Quang Trí

SÁU

14/12

Họp xét công nhận kết quả dự thi cấp chứng chỉ Ứng dụng công nghệ thông tin khóa 09. Theo QĐ số: 651/QĐ-ĐHTG ngày 14 tháng 11 năm 2018 của Trường Đại học Tiền Giang

Thành viên dự họp theo QĐ số 651/QĐ-ĐHTG ngày 14/11/2018

8h00

Phòng A105

Ô.  Lê Hữu Hải

Họp nghiệm thu đề tài NCKH “Thực trạng dạy học văn mẫu và rèn luyện năng lực viết văn sáng tạo cho học sinh của giáo viên tiểu học trên địa bàn TPMT”

- Ô. Trinh, Ô. Long, Bà Oanh (K.SP);

- Ô. Vinh (K.KHXH&NV);

- Bà Ngà (P.QLKHCN&HTQT)

09h30

Phòng A105

Ô. Lê Hữu Hải

Hiệu trưởng gặp gỡ viên chức là Bảo vệ cơ quan.

- Ô. Lê Quang Trí - PHT;

- Ô. Bình (TP.TCHC);

- Ô.Phong (TP.QTTB);

- Bà Hằng (PTP.TCHC);

- VC là nhân viên Bảo vệ (trừ những Bảo vệ đang làm nhiệm vụ theo ca trực đảm bảo ANTT).

15h00

Phòng B14

Cở sở chính

Ô. Võ Ngọc Hà

BẢY

15/12

 

 

 

 

CN

16/12

 

 

 

 

 THÔNG BÁO - NHẮC VIỆC

  1. Họp Ban Chấp hành Công đoàn; TP: Ủy viên BCH công đoàn; TG: 14h00, ngày 12/12/2018 (thứ Tư); ĐĐ: Phòng họp B14.
  2. Họp Ban Thanh tra nhân dân; TP: Ủy viên Ban TTND: TG: 14h00, ngày 12/12/2018 (thứ Tư); ĐĐ: Phòng họp A105.
  3. Ban Thường vụ Công đoàn họp với Ban Thanh tra nhân dân; TP: Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn và Ủy viên Ban Thanh tra nhân dân; TG: 15h00, ngày 12/12/2018 (thứ Tư); ĐĐ: Phòng họp B14.
  4. Họp Chi bộ 6; TP: Đảng viên Chi bộ 6; TG: 15h00 ngày 12/12/2018 (thứ Tư); ĐĐ: Phòng họp A104.
  5. Hội nghị viên chức Phòng TC-HC; TP: Viên chức Phòng TC-HC; TG: 08h30, ngày 13/12/2018 (thứ Năm); ĐĐ: Phòng họp A105.
  6. Họp Chi bộ 9; TP: Đảng viên Chi bộ 9; TG: 14h00 ngày 13/12/2018 (thứ Năm); ĐĐ: Phòng họp A105.
  7. Họp Chi bộ 15; TP: Đảng viên Chi bộ 15; TG: 15h00 ngày 13/12/2018 (thứ Năm); ĐĐ: Phòng họp B14.
  8. Họp NCKH “Xây dựng mô hình các yếu tố tác động đến phát triển bền vững các doanh nghiệp thủy sản tại Tiền Giang”; TP: Ô. Ơn, Ô. Vượng, Ô. Khôi, Bà Nhạn (K.KT-L); Ô. Phong, (P.QLKHCN&HTQT). TG: 14h00 ngày 14/12/2018 (thứ Sáu); ĐĐ: Phòng A.104.

 

Ghi chú:

- Lịch trên đây không có thư mời. Đơn vị chủ trì chuẩn bị nội dung và các văn bản cần thiết phục vụ cho buổi làm việc.

- Các đơn vị gửi báo cáo tuần về P. TC-HC trước 14h ngày thứ Ba hàng tuần.

- Đề nghị lãnh đạo các đơn vị, các tổ chức Đoàn thể CTXH có nhu cầu sử dụng phòng họp tại CSC (B.14, A.104, A.105); CS.TCN (B.243) đăng ký với P. TCHC trước 10h ngày thứ Năm hàng tuần để tiện việc bố trí và phục vụ./.