.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Lịch thi các lớp TC, CĐ, ĐH VLVH khóa 14, 15, 16

19-10-2017

LỊCH THI

Từ ngày 22/10/2017 đến ngày 19/11/2017
Địa điểm thi: Cơ sở chính - Trường Đại học Tiền Giang

Thứ Ngày Giờ Lớp SV Mã HP STC Tên học phần SL SV SL SV/
phòng thi
Phòng thi Đơn vị tổ chức thi Ghi chú
CN 22/10/2017 7g30 ĐH VLVH GDTH 14 11972 2 Tích hợp giảng dạy giáo dục môi trường trong các môn học ở tiểu học 9 9 K22 TT KT&ĐBCLGD  
ĐH VLVHGDTH 15B 62 26  
36 K23  
TC VLVH SPMN16 TMN905 3 Giải phẩu sinh lý trẻ em 25 25 K24  
CĐ VLVH TIẾNG ANH 16A 07382 2 Ngữ âm - Âm vị 8 8  
CĐ VLVH GDMN 15B 17122 3 Sự phát triển thể chất trẻ em lứa tuổi mầm non 34 34 K31  
13g30 ĐH VLVH GDTH 14 18252 2 Các PPDH phát huy tính tích cực của HS qua môn Toán 21 21 K22  
ĐH VLVHGDTH 15B 62 8  
27 K23  
27 K24  
CĐ VLVH GDMN 14B 17172 2 Tổ chức hoạt động tạo hình 54 27 K31  
27 K32  
CĐ VLVH GDMN 15B 17192 2 Tổ chức hoạt động vui chơi 30 30 K33  
TC VLVH SPMN16 TMN903 3 Tâm lý học trẻ em 2 22 22 K34  
CĐ VLVH TIẾNG ANH 16A 07362 2 Ngữ pháp 1 8 8  
CN 29/10/2017 7g30 ĐH VLVH GDTH 14 18232 2 Văn học 2 và Thi pháp học 23 23 K33  
CĐ VLVH MẦM NON 13A 17182 2 Tổ chức hoạt động âm nhạc 1 1 Lần 2
ĐH LTVLVH CNTP 16 58022 2 Công nghệ sản xuất đường mía 20 20 K34  
CĐ VLVH TIẾNG ANH 16A 07242 2 Đọc 1 9 9  
9g30 CĐ VLVH TIẾNG ANH 16A 07282 2 Viết 1 13 13 K33  
ĐH VLVH CNTT 14B 31552 2 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 7 7  
CN 29/10/2017 13g30 ĐH VLVH CNTT 14B 31203 3 Lý thuyết đồ thị 9 28 K31 TT KT&ĐBCLGD  
ĐH LTVLVH CNTP 16 57032 2 Công nghệ chế biến thủy sản 19  
ĐH VLVH GDTH 14 05092 2 Văn học thiếu nhi Việt Nam và Văn học nước ngoài 21 21 K32  
CĐ VLVH MẦM NON 13A 17332 2 Đánh giá trong giáo dục mầm non 1 1 Lần 2
ĐH VLVHGDTH 15B 18332 2 Cơ sở Tự nhiên và Xã hội 3 62 31 K33  
31 K34  
ĐH LTVLVH CNTP 16 55782 2 Thống kê ứng dụng và phương pháp thí nghiệm 20 20 K35  
CĐ VLVH TIẾNG ANH 16A 07462 2 Văn hóa - Văn minh Anh Mỹ 10 10  
CN 5/11/2017 7g30 ĐH VLVH GDTH 14 25042 2 Âm nhạc 2 9 9 K31    
CĐ VLVH GDMN 14B 17252 2 Phương pháp làm quen với văn học 49 19  
30 K32    
CĐ VLVH TIẾNG ANH 16A 07372 2 Ngữ pháp 2 29 29 H01    
TC VLVH SPMN16 TTA121 3 Tiếng Anh 1 4 4   Lần 2
13g30 ĐH VLVH GDTH 14 18292 2 Cơ sở Tự nhiên và Xã hội 2 24 24 K31    
ĐH VLVH GDTH 15B 06042 2 Từ Hán - Việt và việc dạy học từ Hán - Việt ở tiểu học 62 31 K32    
31 K33    
CĐ VLVH GDMN 14B 17222 2 Phương pháp làm quen với toán 49 24 K34    
25 K35    
TC VLVH SPMN16 TMN914 3 Phương pháp cho trẻ KPKH & MTXQ 22 22 H36    
CĐ VLVH TIẾNG ANH 16A 07292 2 Viết 2 29 29 H01    
CN 12/11/2017 13g30 TC VLVH SPMN16 TMN904 4 Giáo dục học mầm non 23 23 K34    
ĐH VLVH GDTH 14 18262 2 Phát triển tư duy học sinh qua môn Toán và BDHS giỏi 14 14    
CĐ VLVH TIẾNG ANH 16A 07163 2 Tiếng Pháp 1 29 29 H01    
15g30 CĐ VLVH TIẾNG ANH 16A 07252 2 Đọc 2 29 29 H01    
CN 19/11/2017 7g30 ĐH VLVH GDTH 14 18352 2 Chuyên đề giảng dạy Tiếng Việt ở tiểu học 21 21 K31    
ĐH VLVH GDTH 15B 18242 2 Phát huy tính tích cực của HS qua môn TV và bồi dưỡng học sinh giỏi môn TV 62 31 K32    
31 K33    
CĐ VLVH TIẾNG ANH 16A 07173 3 Tiếng Pháp 2 29 29 H01    
TC VLVH SPMN16 TTA122 3 Tiếng Anh 2 3 3   Lần 2
9g30 CĐ VLVH TIẾNG ANH 16A 05392 2 Dẫn luận ngôn ngữ học B 29 29 H01    

 Ghi chú: Phòng Hội đồng thi F201

Sinh viên theo dõi lịch thi được thông báo tại:  Khoa,  bảng thông báo tầng trệt khu F của TTKT&ĐBCLGD và trên Website www.tgu.edu.vn

TM. HỘI ĐỒNG THI KTHP
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG
 
​(đã ký)             
HIỆ​U TRƯỞNG     
PGS. TS. Võ Ngọc Hà