.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Cuộc thi sinh viên khởi nghiệp sáng tạo năm 2023

19-09-2023

Cuộc thi dành cho toàn thể sinh viên thuộc hệ chính quy của Trường. Các bạn có thể đăng ký dự thi theo hình thức cá nhân hoặc đăng ký theo nhóm. Cuộc thi sẽ diễn ra gồm 3 vòng: Vòng loại (từ ngày 01/10 đến ngày 30/10); Vòng Bán kết từ ngày 20/11 đến ngày 30/11 và Vòng chung kết từ ngày 15/12 đến ngày 20/12/2023.

>> Sinh viên thông tin chi tiết về cuộc thi tại đây!

>> Phiếu đăng ký tham gia cuộc thi