.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Quốc hội thông qua Luật An ninh mạng với hơn 86% đại biểu tán thành

14-06-2018

 

423 trong tổng số 466 đại biểu Quốc hội có mặt tại hội trường đồng ý thông qua dự thảo Luật An ninh mạng.

>> Dự thảo Luật An ninh mạng được chỉnh lý thế nào trước khi thông qua?

 
 
 
00:19| 01:37
 
<button class="fp-button fp-qualitybtn" style="margin: 0px; padding: 0px; text-rendering: geometricPrecision; background-image: url(" data:image="" svg+xml;base64,phn2zyb4bwxucz0iahr0cdovl3d3dy53my5vcmcvmjawmc9zdmciihdpzhropsiyocigagvpz2h0psiyocigdmlld0jved0imcawidi4idi4ij48cmvjdcb3awr0ad0imjgiighlawdodd0imjgiigzpbgw9im5vbmuilz48cgf0acbkpsjnocaxnc4xyzagmcawltaumsawltaumsawltaumiawltauncawljetmc42idatmc4zidaums0wljqgmc40ltauncawljegmcawljmgmcawljqtmc4xidauni0wljegms0wljcgms0xljigmc0wljqtmc4xltauny0wljqtmsatmc4yltaums0wljitmc4zltaums0wljugmc4zltaumyawljytmc43idetmsawljetmc4xidaumy0wljegmc41idagmc40idauncaxljegmc41ideuniawljmgmc40ltaumyawljctmc42idauny0xljegmc0wljigmc4xltauncawljmtmc40idaumyawidauny0wljegmsawidaunsawidauniawljegmc42idauncawidauniawljmgmsawljggms4zidaunsawljigmsawljegms40ltaumyawljitmc4yidaunc0wljigmc42idagmc4zidaumyawljugmc41idauocawljggmc4zidaumyawljmgmc40idagmc43ic0wljmgmc40ltaunsawljktmc4yideuncawljigmc40idauniawljcgms4xidaunyawljmgmcawljugmc4yidaunsawljugmcawljegmcawljmgmc4xidauncawidaumsawidaumsawidaumiawidaumiawidaumy0wljegmc41idagmc4yltaumsawljqtmc40idauncatmc4xidatmc4yidatmc4yidagltaunsawljetmc45idaumy0xidauocatmc4yidauns0wljegmsawljmgms4zidaumiawljigmc4yidauncawidauniatmc4zidaumy0wljugmc42ltauocawljkgltaumiawljitmc41idaumi0wljctmc4xic0wljqtmc40ltauos0wljqtms40ltaumiatmc41idaumi0wljcgmc42ltaunyaxljegmcawljqtmc4yidauns0wljugmc41ic0wljmgmc0wljygmc0wljkgmcatmc40idatmc41ltaums0wljytmc42idatmc40ltaumi0wljctmc41ltauosatmc42ltaunc0xljitmc4zlteunyawljegltaumiawljitmc40idaumi0wljygmcatmc4zltaumy0wljytmc41ltauoc0wljggltaumy0wljmtmc4yltauncawltaunyawljitmc4yidaumy0wljugmc4zltauocawljetmc43ltauns0xljqtms4zlteuncatmc4zidatmc40ltaumi0wljqtmc41qzggmtqunca4ide0ljigocaxnc4xek0xniaxngmwltetmc45ltitmi0yic0xljegmc0yidauos0yidigmcaxljegmc44ideuosayidjdmtuumsaxniaxniaxns4xide2ide0eiigzmlsbd0ii0zgriivpjwvc3znpg="=&quot;);" background-position:="" center="" center;="" background-size:="" initial;="" background-repeat:="" no-repeat;="" background-attachment:="" background-origin:="" background-clip:="" cursor:="" pointer;="" outline:="" none;="" border-width:="" border-style:="" border-color:="" height:="" 28px;="" width:="" 28px;"="" tabindex="-1"> 
 
 
 
 

Quốc hội biểu quyết thông qua Luật An ninh mạng. Video: Võ Hải

Luật An ninh mạng đã được Quốc hội biểu quyết thông qua sáng 12/6 với 423 trong tổng số 466 đại biểu có mặt tán thành (tỷ lệ 86,86%); 15 đại biểu không tán thành; 28 đại biểu không biểu quyết.

Luật này gồm bảy chương, 43 điều quy định về hoạt động bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên không gian mạng; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Ông Võ Trọng Việt (bìa phải), Chủ nhiệm Uỷ ban Quốc phòng An ninh, cơ quan thẩm tra dự án Luật An ninh mạng cùng các đại biểu tại phiên làm việc của Quốc hội sáng 12/6. Ảnh: Hoàng Phong

Ông Võ Trọng Việt (bìa phải), Chủ nhiệm Uỷ ban Quốc phòng An ninh, cơ quan thẩm tra dự án Luật An ninh mạng cùng các đại biểu tại phiên làm việc của Quốc hội sáng 12/6. Ảnh: Hoàng Phong

An ninh mạng được định nghĩa là sự bảo đảm hoạt động trên không gian mạng không gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bảo vệ an ninh mạng là phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, xử lý hành vi xâm phạm trong lĩnh vực này.

Sáu nhóm hành vi bị nghiêm cấm

Điều 8 của Luật quy định chi tiết sáu nhóm hành vi bị nghiêm cấm. Cụ thể, người dùng bị cấm sử dụng không gian mạng để thực hiện các hành vi: Tổ chức, hoạt động, cấu kết, xúi giục, mua chuộc, lừa gạt, lôi kéo, đào tạo, huấn luyện người chống Nhà nước; Xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xúc phạm tôn giáo, phân biệt đối xử về giới, phân biệt chủng tộc;….

Các hành vi như: Thông tin sai sự thật gây hoang mang trong nhân dân, gây thiệt hại cho các hoạt động kinh tế - xã hội, gây khó khăn cho hoạt động của cơ quan nhà nước hoặc người thi hành công vụ, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân khác cũng bị cấm.

Hoạt động mại dâm, tệ nạn xã hội, mua bán người; đăng tải thông tin dâm ô, đồi trụy, tội ác; phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc, đạo đức xã hội, sức khỏe cộng đồng,… đều nằm trong danh sách cấm của Luật.

Kết quả biểu quyết của Quốc hội về dự thảo Luật An ninh mạng. 

Kết quả biểu quyết của Quốc hội về dự thảo Luật An ninh mạng. Ảnh: Võ Hải 

Luật dành một chương với 7 điều quy định về phòng ngừa, xử lý hành vi xâm phạm an ninh mạng. 

Điều 16 của chương này nêu, thông tin trên không gian mạng có nội dung kích động gây bạo loạn, phá rối an ninh, gây rối trật tự công cộng, bao gồm việc "Kêu gọi, vận động, xúi giục, đe dọa, lôi kéo tụ tập đông người gây rối, chống người thi hành công vụ, cản trở hoạt động của cơ quan, tổ chức gây mất ổn định về an ninh, trật tự".

Cũng theo điều 16, thông tin trên không gian mạng có nội dung làm nhục, vu khống, bao gồm: Xúc phạm nghiêm trọng danh dự, uy tín, nhân phẩm của người khác; thông tin bịa đặt, sai sự thật xâm phạm danh dự, uy tín, nhân phẩm hoặc gây thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân khác...

Tổ chức, cá nhân soạn thảo, đăng tải, phát tán thông tin trên không gian mạng có nội dung quy định tại một số khoản được nêu tại Điều 16, phải gỡ bỏ thông tin khi có yêu cầu của lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng và chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

Doanh nghiệp nước ngoài phải lưu trữ dữ liệu tại Việt Nam

Nội dung này được quy định tại Điều 26 của Luật. Theo đó, doanh nghiệp trong và ngoài nước khi cung cấp dịch vụ trên mạng viễn thông, mạng internet và các dịch vụ gia tăng trên không gian mạng tại Việt Nam phải xác thực thông tin khi người dùng đăng ký tài khoản số; bảo mật thông tin, tài khoản của người dùng.

Cùng với đó, doanh nghiệp phải cung cấp thông tin người dùng cho lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng thuộc Bộ Công an khi có yêu cầu bằng văn bản để phục vụ điều tra, xử lý hành vi vi phạm pháp luật về an ninh mạng.

Doanh nghiệp trong và ngoài nước có hoạt động thu thập, khai thác, phân tích, xử lý dữ liệu về thông tin cá nhân, dữ liệu về mối quan hệ của người sử dụng dịch vụ, dữ liệu do người sử dụng dịch vụ tại Việt Nam tạo ra phải lưu trữ dữ liệu này tại Việt Nam trong thời gian theo quy định của Chính phủ.

Doanh nghiệp nước ngoài liên quan đến lĩnh vực nêu trên được yêu cầu đặt chi nhánh hoặc văn phòng đại diện tại Việt Nam.

Chính phủ trình dự án Luật An ninh mạng ở kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa 14. Qua hai kỳ họp tháng 11/2017 và kỳ họp đang diễn ra, bên cạnh các ý kiến ủng hộ, nhiều đại biểu đã nêu quan ngại, phản biện một số quy định của dự Luật. Trong đó, đại biểu Phạm Thị Thanh Thủy lo lắng, nếu các doanh nghiệp nước ngoài không tuân thủ quy định về lưu trữ dữ liệu như Luật quy định thì có thể không được phép cung cấp dịch vụ tại Việt Nam, "ảnh hưởng rất lớn đối với việc truy cập thông tin và sử dụng dịch vụ của người dân".

Luật An ninh mạng có hiệu lực từ 1/1/2019.

Nguồn vnexpress.net