.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Lịch thi tốt nghiệp lớp TC VLH Sư phạm Mầm non 13

23-06-2017

 

LỊCH THI TỐT NGHIỆP
LỚP TRUNG CẤP VLVH SƯ PHẠM MẦM NON 13

Ngày 01, 02/7/2017
Địa điểm thi: Cơ sở chính - Trường Đại học Tiền Giang

Thứ Ngày Giờ Lớp SV Mã HP STC Tên học phần SL SV SL SV/
phòng thi
Phòng thi Đơn vị tổ chức thi Ghi chú
7 7/1/2017 7g30 TC VLVH MẦM NON 13 TCT740 1 Chính trị 68 34 K21 TT KT&ĐBCLGD  
34 K22  
13g30 TC VLVH MẦM NON 13 TMN923 1 Lý thuyết tổng hợp nghề nghiệp (TLH TE & GDMN) 68 34 K21  
34 K22  
CN 7/2/2017 7g30 TC VLVH MẦM NON 13 TMN924 1 Thực hành nghề nghiệp 68 34 K21  
34 K22  

Ghi chú: Phòng Hội đồng thi F201

Sinh viên theo dõi lịch thi được thông báo tại:  Khoa,  bảng thông báo tầng trệt khu F của TTKT&ĐBCLGD và trên Website www.tgu.edu.vn 

TM. HỘI ĐỒNG THI KTHP
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG   

(đã ký)             
HIỆU TRƯỞNG       
PGS. TS. Võ Ngọc Hà