.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

DỰ LỄ RA QUÂN CHIẾN DỊCH TNTN TỈNH TIỀN GIANG NĂM 2015

03-08-2015

Các lớp lập danh sách SV tham dự lễ ra quân chiến dịch TNTN tỉnh Tiền Giang cho thầy Tân đến hết ngày 01/6/2015.
Trân trọng./.
*Thời gian dự: 6g, 03/6/2015 (thứ tư) - tại Cung VH thiếu nhi - Trang phục: Áo đoàn.
 

Khoa Kinh tế - Luật

Các tin khác :