.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Danh mục học phần ĐH, CĐ dự kiến giảng dạy HK II, năm học 2015-2016 (đợt 1)

11-11-2015

DANH MỤC HỌC PHẦN CAO ĐẲNG, ĐẠI HỌC
DỰ KIẾN GIẢNG DẠY HKII - NĂM HỌC 2015-2016

(ĐỢT 1)

           

TT

MHP

TÊN HỌC PHẦN

SỐ TC

KHOA QL HỌC PHẦN

LOẠI HP

A. DANH MỤC HỌC PHẦN THEO KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY KHOÁ 14 VÀ CÁC KHOÁ TRƯỚC ĐÓ

1

30102

Lắp đặt và bảo trì máy tính

2

Khoa Công nghệ Thông tin

TC

2

30203

Đồ họa ứng dụng

3

Khoa Công nghệ Thông tin

TC

3

30502

Hệ điều hành Linux

2

Khoa Công nghệ Thông tin

TC

4

31203

Lý thuyết đồ thị

3

Khoa Công nghệ Thông tin

BB

5

31364

Phương pháp lập trình hướng đối tượng

4

Khoa Công nghệ Thông tin

BB

6

31413

Lập trình Windows

3

Khoa Công nghệ Thông tin

BB

7

31423

Lập trình ứng dụng Java

3

Khoa Công nghệ Thông tin

BB

8

31522

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

2

Khoa Công nghệ Thông tin

BB

9

31552

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật nâng cao

2

Khoa Công nghệ Thông tin

BB

10

31602

Nguyên lý hệ điều hành

2

Khoa Công nghệ Thông tin

BB

11

31713

Đồ họa máy tính

3

Khoa Công nghệ Thông tin

TC

12

31723

Xử lý ảnh số

3

Khoa Công nghệ Thông tin

TC

13

31803

Trí tuệ nhân tạo

3

Khoa Công nghệ Thông tin

TC

14

31843

Khai mỏ dữ liệu và ứng dụng

3

Khoa Công nghệ Thông tin

TC

15

32002

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Access

2

Khoa Công nghệ Thông tin

TC

16

32022

Chuyên đề Oracle

2

Khoa Công nghệ Thông tin

TC

17

32143

Lập trình ứng dụng Visual Basic.NET

3

Khoa Công nghệ Thông tin

TC

18

32153

Lập trình cơ sở dữ liệu

3

Khoa Công nghệ Thông tin

TC

19

32304

Cơ sở dữ liệu

4

Khoa Công nghệ Thông tin

BB

20

32343

Phân tích thiết kế hệ thống thông tin

3

Khoa Công nghệ Thông tin

BB

21

32372

Tương tác người-máy

2

Khoa Công nghệ Thông tin

TC

22

32413

Hệ thống thông tin địa lý

3

Khoa Công nghệ Thông tin

TC

23

32603

Lập trình hệ thống nhúng

3

Khoa Công nghệ Thông tin

TC

24

32612

Lập trình thiết bị di động

2

Khoa Công nghệ Thông tin

TC

25

32632

Phát triển phần mềm nguồn mở

2

Khoa Công nghệ Thông tin

TC

26

32762

Quản lý dự án phần mềm

2

Khoa Công nghệ Thông tin

TC

27

32793

Quản lý dự án ứng dụng CNTT

3

Khoa Công nghệ Thông tin

TC

28

32812

Kiểm chứng phần mềm

2

Khoa Công nghệ Thông tin

TC

29

33023

Kiến trúc máy tính và hợp ngữ

3

Khoa Công nghệ Thông tin

BB

30

33352

An toàn hệ thống và an ninh mạng

2

Khoa Công nghệ Thông tin

TC

31

33402

Quản trị mạng

2

Khoa Công nghệ Thông tin

TC

32

33412

Quản trị mạng nâng cao

2

Khoa Công nghệ Thông tin

TC

33

33422

Quản trị mạng Linux

2

Khoa Công nghệ Thông tin

TC

34

33622

Công nghệ XML và ứng dụng

2

Khoa Công nghệ Thông tin

TC

35

33913

Phát triển ứng dụng web

3

Khoa Công nghệ Thông tin

TC

36

33952

Thương mại điện tử

2

Khoa Công nghệ Thông tin

TC

37

33982

Chuyên đề công nghệ thông tin

2

Khoa Công nghệ Thông tin

TC

38

34513

Thực tập tốt nghiệp và tham quan thực tế

3

Khoa Công nghệ Thông tin

TC

39

34533

Thực tập tốt nghiệp và tham quan thực tế

3

Khoa Công nghệ Thông tin

TC

40

34706

Khóa luận tốt nghiệp

6

Khoa Công nghệ Thông tin

TC

41

34724

Khóa luận tốt nghiệp

4

Khoa Công nghệ Thông tin

TC

42

34741

Đồ án ngành

1

Khoa Công nghệ Thông tin

BB

43

34751

Đồ án chuyên ngành

1

Khoa Công nghệ Thông tin

BB

44

66072

Kinh tế công cộng

2

Khoa Kinh tế - Luật

TC

45

66093

Kinh tế lượng

3

Khoa Kinh tế - Luật

BB

46

66102

Kinh tế quốc tế

2

Khoa Kinh tế - Luật

TC

47

66112

Kinh tế nông nghiệp

2

Khoa Kinh tế - Luật

TC

48

66142

Kinh doanh thực phẩm

2

Khoa Kinh tế - Luật

TC

49

67122

Quản trị nhân lực 1

2

Khoa Kinh tế - Luật

BB

50

67143

Nghiệp vụ ngoại thương

3

Khoa Kinh tế - Luật

TC

51

67163

Quản trị kinh doanh quốc tế

3

Khoa Kinh tế - Luật

TC

52

67172

Quản trị chất lượng 1

2

Khoa Kinh tế - Luật

BB

53

67192

Quản trị hành chánh văn phòng

2

Khoa Kinh tế - Luật

TC

54

67203

Quản trị chiến lược 1

3

Khoa Kinh tế - Luật

BB

55

67222

Quản trị sản xuất

2

Khoa Kinh tế - Luật

TC

56

67322

Quản trị hệ thống thông tin

2

Khoa Kinh tế - Luật

TC

57

67343

Thương mại điện tử

3

Khoa Kinh tế - Luật

TC

58

67453

Lập kế hoạch kinh doanh

3

Khoa Kinh tế - Luật

BB

59

67906

Khóa luận tốt nghiệp

6

Khoa Kinh tế - Luật

TC

60

67914

Khóa luận tốt nghiệp

4

Khoa Kinh tế - Luật

TC

61

67922

Thực tập chuyên đề tốt nghiệp

2

Khoa Kinh tế - Luật

TC

62

67924

Chuyên đề tốt nghiệp

4

Khoa Kinh tế - Luật

TC

63

67925

Chuyên đề tốt nghiệp

5

Khoa Kinh tế - Luật

TC

64

67928

Khóa luận tốt nghiệp

8

Khoa Kinh tế - Luật

TC

65

68002

Thống kê doanh nghiệp

2

Khoa Kinh tế - Luật

TC

66

68013

Thuế

3

Khoa Kinh tế - Luật

BB

67

68022

Phân tích hoạt động kinh doanh

2

Khoa Kinh tế - Luật

TC

68

68083

Kế toán tài chính 1

3

Khoa Kinh tế - Luật

BB

69

68093

Kế toán tài chính 2

3

Khoa Kinh tế - Luật

TC

70

68112

Thị trường tài chính

2

Khoa Kinh tế - Luật

TC

71

68113

Kế toán quản trị

3

Khoa Kinh tế - Luật

TC

72

68133

Kế toán chi phí

3

Khoa Kinh tế - Luật

BB

73

68142

Kế toán kho bạc

2

Khoa Kinh tế - Luật

TC

74

68212

Nghiệp vụ ngân hàng thương mại

2

Khoa Kinh tế - Luật

TC

75

68233

Kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp

3

Khoa Kinh tế - Luật

TC

76

68252

Kiểm toán 1

2

Khoa Kinh tế - Luật

BB

77

68303

Kế toán tài chính 5

3

Khoa Kinh tế - Luật

BB

78

68322

Kế toán ngân hàng

2

Khoa Kinh tế - Luật

TC

79

68343

Kế toán mô phỏng trong doanh nghiệp

3

Khoa Kinh tế - Luật

TC

80

68412

Kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ

2

Khoa Kinh tế - Luật

TC

81

68702

Kế toán tài chính 4

2

Khoa Kinh tế - Luật

BB

82

68782

Nguyên lý thống kê kinh tế

2

Khoa Kinh tế - Luật

TC

83

69002

Lý thuyết tài chính - tiền tệ

2

Khoa Kinh tế - Luật

TC

84

69042

Thanh toán quốc tế

2

Khoa Kinh tế - Luật

TC

85

69102

Tài chính doanh nghiệp 1

2

Khoa Kinh tế - Luật

BB

86

69112

Thị trường chứng khoán

2

Khoa Kinh tế - Luật

TC

87

69162

Quản trị tài chính 2

2

Khoa Kinh tế - Luật

BB

88

69244

Thực tập chuyên đề tốt nghiệp

4

Khoa Kinh tế - Luật

TC

89

69302

Nghiệp vụ ngoại thương

2

Khoa Kinh tế - Luật

TC

90

69804

Thực tập chuyên đề tốt nghiệp

4

Khoa Kinh tế - Luật

TC

91

69836

Khóa luận tốt nghiệp

6

Khoa Kinh tế - Luật

TC

92

70053

Quản trị bán hàng

3

Khoa Kinh tế - Luật

TC

93

71073

Luật thương mại

3

Khoa Kinh tế - Luật

BB

94

71082

Luật Thương mại 1

2

Khoa Kinh tế - Luật

BB

95

71162

Luật Dân sự 2

2

Khoa Kinh tế - Luật

BB

96

71172

Luật Hôn nhân và Gia đình

2

Khoa Kinh tế - Luật

BB

97

71193

Luật Lao động

3

Khoa Kinh tế - Luật

BB

98

71232

Luật Hình sự 2

2

Khoa Kinh tế - Luật

BB

99

71242

Luật Tố tụng hành chính

2

Khoa Kinh tế - Luật

BB

100

71282

Luật Quốc tế

2

Khoa Kinh tế - Luật

BB

101

71322

Luật học so sánh

2

Khoa Kinh tế - Luật

BB

102

72283

Lịch sử khai phá vùng đất Nam Bộ

3

Khoa Kinh tế - Luật

BB

103

72413

Tour và điều hành tour

3

Khoa Kinh tế - Luật

TC

104

72503

Tâm lý du khách

3

Khoa Kinh tế - Luật

BB

105

72523

Quản trị lễ tân

3

Khoa Kinh tế - Luật

TC

106

72573

Quản trị bar

3

Khoa Kinh tế - Luật

TC

107

72593

Tài nguyên du lịch

3

Khoa Kinh tế - Luật

TC

108

72913

Thực tập chuyên đề tốt nghiệp

3

Khoa Kinh tế - Luật

TC

109

72925

Khóa luận tốt nghiệp

5

Khoa Kinh tế - Luật

TC

110

79016

Khóa luận tốt nghiệp

6

Khoa Kinh tế - Luật

TC

111

35012

Cơ khí nông nghiệp đại cương

2

Khoa Kỹ thuật Công nghiệp

BB

112

35032

Vật liệu học

2

Khoa Kỹ thuật Công nghiệp

BB

113

35092

Bảo dưỡng công nghiệp

2

Khoa Kỹ thuật Công nghiệp

BB

114

35153

Sức bền vật liệu

3

Khoa Kỹ thuật Công nghiệp

BB

115

35163

Chi tiết máy

3

Khoa Kỹ thuật Công nghiệp

BB

116

35181

Đồ án chi tiết máy

1

Khoa Kỹ thuật Công nghiệp

BB

117

35253

Dung sai kỹ thuật đo

3

Khoa Kỹ thuật Công nghiệp

BB

118

35303

Lý thuyết Ô tô

3

Khoa Kỹ thuật Công nghiệp

BB

119

35382

Công nghệ sửa chữa và bảo dưỡng ôtô

2

Khoa Kỹ thuật Công nghiệp

BB

120

35392

Tin học ứng dụng trong kỹ thuật

2

Khoa Kỹ thuật Công nghiệp

TC

121

35422

Thực hành máy công cụ

2

Khoa Kỹ thuật Công nghiệp

BB

122

35433

Thực hành động cơ 1

3

Khoa Kỹ thuật Công nghiệp

BB

123

35462

Thực hành ô tô 2

2

Khoa Kỹ thuật Công nghiệp

BB

124

35494

Thực hành điện ô tô

4

Khoa Kỹ thuật Công nghiệp

BB

125

35502

Thực tập tốt nghiệp

2

Khoa Kỹ thuật Công nghiệp

BB

126

35601

Chuyên đề động cơ

1

Khoa Kỹ thuật Công nghiệp

TC

127

35611

Chuyên đề gầm ô tô

1

Khoa Kỹ thuật Công nghiệp

TC

128

35612

Chuyên đề điện

2

Khoa Kỹ thuật Công nghiệp

TC

129

35652

Kim loại học và nhiệt luyện

2

Khoa Kỹ thuật Công nghiệp

BB

130

35902

Phương pháp phần tử hữu hạn

2

Khoa Kỹ thuật Công nghiệp

BB

131

35964

Đồ án tốt nghiệp

4

Khoa Kỹ thuật Công nghiệp

TC

132

36172

Thực hành Hàn

2

Khoa Kỹ thuật Công nghiệp

BB

133

36532

Công nghệ CAD/CAM/CNC

2

Khoa Kỹ thuật Công nghiệp

BB

134

36533

Công nghệ CAD/CAM/CNC

3

Khoa Kỹ thuật Công nghiệp

BB

135

36543

PLC

3

Khoa Kỹ thuật Công nghiệp

BB

136

36572

Công nghệ chế tạo máy 2

2

Khoa Kỹ thuật Công nghiệp

BB

137

36592

Trang bị điện trên máy công nghiệp

2

Khoa Kỹ thuật Công nghiệp

BB

138

36631

Đồ án Công nghệ chế tạo máy

1

Khoa Kỹ thuật Công nghiệp

BB

139

36663

Thực hành Tiện

3

Khoa Kỹ thuật Công nghiệp

BB

140

36673

Thực hành Phay

3

Khoa Kỹ thuật Công nghiệp

BB

141

37172

Điều khiển khí nén - Thủy lực

2

Khoa Kỹ thuật Công nghiệp

BB

142

37193

Điều khiển khí nén - Thủy lực

3

Khoa Kỹ thuật Công nghiệp

BB

143

40073

Điện tử công suất

3

Khoa Kỹ thuật Công nghiệp

BB

144

40173

Kỹ thuật điện - điện tử

3

Khoa Kỹ thuật Công nghiệp

BB

145

40183

Kỹ thuật điện tử số

3

Khoa Kỹ thuật Công nghiệp

TC

146

40192

Kỹ thuật Điện - Điện tử

2

Khoa Kỹ thuật Công nghiệp

BB

147

40312

Tự động hóa và bảo vệ rơle

2

Khoa Kỹ thuật Công nghiệp

TC

148

40344

Vi xử lý - Vi điều khiển

4

Khoa Kỹ thuật Công nghiệp

BB

149

40362

Hệ thống SCADA

2

Khoa Kỹ thuật Công nghiệp

TC

150

40503

Đo lường và cảm biến

3

Khoa Kỹ thuật Công nghiệp

BB

151

40572

Thực hành Máy điện - Điện tự động

2

Khoa Kỹ thuật Công nghiệp

BB

152

40653

Mạng và cung cấp điện

3

Khoa Kỹ thuật Công nghiệp

BB

153

40661

Đồ án môn học 1 - Điện tự động

1

Khoa Kỹ thuật Công nghiệp

BB

154

40695

Đồ án tốt nghiệp

5

Khoa Kỹ thuật Công nghiệp

TC

155

40851

Đồ án môn học 3 - Điện tự động

1

Khoa Kỹ thuật Công nghiệp

TC

156

40993

Thực tập tốt nghiệp

3

Khoa Kỹ thuật Công nghiệp

BB

157

50172

Thiết kế trang phục bảo hộ lao động

2

Khoa Kỹ thuật Công nghiệp

TC

158

50232

Thiết kế trang phục III

2

Khoa Kỹ thuật Công nghiệp

TC

159

50242

Thiết kế trang phục IV

2

Khoa Kỹ thuật Công nghiệp

TC

160

50251

Thiết kế áo gió

1

Khoa Kỹ thuật Công nghiệp

TC

161

50272

Thiết kế giày

2

Khoa Kỹ thuật Công nghiệp

TC

162

50312

Công nghệ may trang phục II

2

Khoa Kỹ thuật Công nghiệp

BB

163

50332

Công nghệ may nón

2

Khoa Kỹ thuật Công nghiệp

TC

164

50352

Công nghệ may túi xách

2

Khoa Kỹ thuật Công nghiệp

TC

165

50612

Thiết kế chuyền sản xuất

2

Khoa Kỹ thuật Công nghiệp

TC

166

50622

Thực hành nâng cao

2

Khoa Kỹ thuật Công nghiệp

TC

167

50632

Thiết kế veston nữ

2

Khoa Kỹ thuật Công nghiệp

TC

168

50662

Thực hành đầm - váy

2

Khoa Kỹ thuật Công nghiệp

TC

169

50721

Thực hành thiết kế trang phục I

1

Khoa Kỹ thuật Công nghiệp

BB

170

50753

Thực hành công nghệ may trang phục II

3

Khoa Kỹ thuật Công nghiệp

BB

171

50771

Thực hành áo gió

1

Khoa Kỹ thuật Công nghiệp

TC

172

50781

Thực hành trang phục bảo hộ lao động

1

Khoa Kỹ thuật Công nghiệp

TC

173

50903

Thực tập tốt nghiệp

3

Khoa Kỹ thuật Công nghiệp

BB

174

50914

Đồ án tốt nghiệp

4

Khoa Kỹ thuật Công nghiệp

TC

175

53101

Đồ án thiết kế trang phục

1

Khoa Kỹ thuật Công nghiệp

BB

176

53111

Đồ án công nghệ may trang phục

1

Khoa Kỹ thuật Công nghiệp

BB

177

54062

Xuất nhập khẩu hàng may mặc

2

Khoa Kỹ thuật Công nghiệp

TC

178

55042

Hoá sinh thực phẩm

2

Khoa Nông nghiệp và CN Thực phẩm

BB

179

55042

Hoá sinh thực phẩm

2

Khoa Nông nghiệp và CN Thực phẩm

BB

180

55051

Thực hành Hoá sinh thực phẩm

1

Khoa Nông nghiệp và CN Thực phẩm

BB

181

55052

Dinh dưỡng người

2

Khoa Nông nghiệp và CN Thực phẩm

TC

182

55072

Truyền nhiệt

2

Khoa Nông nghiệp và CN Thực phẩm

BB

183

55082

Truyền khối

2

Khoa Nông nghiệp và CN Thực phẩm

BB

184

55142

Công nghệ sinh học thực phẩm

2

Khoa Nông nghiệp và CN Thực phẩm

BB

185

55151

Thực hành công nghệ Sinh học thực phẩm

1

Khoa Nông nghiệp và CN Thực phẩm

BB

186

55172

Vi sinh thực phẩm

2

Khoa Nông nghiệp và CN Thực phẩm

BB

187

55192

Thực hành Vi sinh thực phẩm

2

Khoa Nông nghiệp và CN Thực phẩm

BB

188

55281

Thực hành kỹ thuật thực phẩm

1

Khoa Nông nghiệp và CN Thực phẩm

BB

189

55322

Máy chế biến thực phẩm

2

Khoa Nông nghiệp và CN Thực phẩm

TC

190

55332

Công nghệ lạnh thủy sản

2

Khoa Nông nghiệp và CN Thực phẩm

TC

191

55342

Máy và thiết bị lạnh

2

Khoa Nông nghiệp và CN Thực phẩm

TC

192

55412

Quản lý chất lượng thực phẩm

2

Khoa Nông nghiệp và CN Thực phẩm

BB

193

55432

Đánh giá cảm quan thực phẩm

2

Khoa Nông nghiệp và CN Thực phẩm

BB

194

55442

An toàn thực phẩm

2

Khoa Nông nghiệp và CN Thực phẩm

BB

195

55452

Cân bằng vật chất và năng lượng

2

Khoa Nông nghiệp và CN Thực phẩm

BB

196

55622

Bao bì thực phẩm

2

Khoa Nông nghiệp và CN Thực phẩm

TC

197

55661

Kiến tập nhà máy

1

Khoa Nông nghiệp và CN Thực phẩm

BB

198

55782

Thống kê ứng dụng và phương pháp thí nghiệm

2

Khoa Nông nghiệp và CN Thực phẩm

TC

199

55955

Khóa luận tốt nghiệp

5

Khoa Nông nghiệp và CN Thực phẩm

TC

200

57052

Công nghệ chế biến thịt

2

Khoa Nông nghiệp và CN Thực phẩm

TC

201

58012

Công nghệ chế biến sữa, chất béo

2

Khoa Nông nghiệp và CN Thực phẩm

TC

202

58022

Công nghệ sản xuất đường mía

2

Khoa Nông nghiệp và CN Thực phẩm

TC

203

58032

Sơ chế và bảo quản sản phẩm thủy sản

2

Khoa Nông nghiệp và CN Thực phẩm

TC

204

58052

Công nghệ sản xuất bánh, kẹo

2

Khoa Nông nghiệp và CN Thực phẩm

TC

205

58062

Công nghệ sản xuất đồ uống

2

Khoa Nông nghiệp và CN Thực phẩm

TC

206

58072

Công nghệ sản xuất thực phẩm truyền thống

2

Khoa Nông nghiệp và CN Thực phẩm

TC

207

58122

Seminar chuyên ngành

2

Khoa Nông nghiệp và CN Thực phẩm

BB

208

58162

Thực hành công nghệ thực phẩm 2

2

Khoa Nông nghiệp và CN Thực phẩm

BB

209

58172

Thực hành công nghệ thực phẩm 3

2

Khoa Nông nghiệp và CN Thực phẩm

BB

210

58232

Nhập môn công nghệ thực phẩm

2

Khoa Nông nghiệp và CN Thực phẩm

TC

211

58253

Thực tập tốt nghiệp

3

Khoa Nông nghiệp và CN Thực phẩm

TC

212

58267

Khóa luận tốt nghiệp

7

Khoa Nông nghiệp và CN Thực phẩm

TC

213

60002

Sinh học phân tử

2

Khoa Nông nghiệp và CN Thực phẩm

BB

214

60012

Ứng dụng tin học trong công nghệ sinh học

2

Khoa Nông nghiệp và CN Thực phẩm

BB

215

60022

Di truyền học

2

Khoa Nông nghiệp và CN Thực phẩm

BB

216

60062

Sinh lý thực vật

2

Khoa Nông nghiệp và CN Thực phẩm

BB

217

60083

Miễn dịch học

3

Khoa Nông nghiệp và CN Thực phẩm

BB

218

60091

Kiến tập thực tế

1

Khoa Nông nghiệp và CN Thực phẩm

BB

219

60121

Thực hành sinh lý thực vật

1

Khoa Nông nghiệp và CN Thực phẩm

BB

220

60352

Công nghệ protein và enzym

2

Khoa Nông nghiệp và CN Thực phẩm

BB

221

60361

Thực hành công nghệ protein và enzym

1

Khoa Nông nghiệp và CN Thực phẩm

BB

222

60372

Nuôi cấy mô và tế bào thực vật

2

Khoa Nông nghiệp và CN Thực phẩm

BB

223

60381

Thực hành nuôi cấy mô và tế bào thực vật

1

Khoa Nông nghiệp và CN Thực phẩm

BB

224

60421

Thực hành vi sinh ứng dụng 2

1

KNN&CNTP

BB

225

60503

Công nghệ lên men

3

Khoa Nông nghiệp và CN Thực phẩm

TC

226

60603

Cơ sở di truyền và chọn giống cây trồng

3

Khoa Nông nghiệp và CN Thực phẩm

TC

227

60613

Công nghệ sản xuất phân bón vi sinh

3

Khoa Nông nghiệp và CN Thực phẩm

TC

228

60633

Ứng dụng chất điều hòa sinh trưởng thực vật

3

Khoa Nông nghiệp và CN Thực phẩm

TC

229

60643

Công nghệ sinh học trong bảo vệ thực vật

3

Khoa Nông nghiệp và CN Thực phẩm

TC

230

75112

Bệnh ký sinh trùng

2

Khoa Nông nghiệp và CN Thực phẩm

BB

231

75122

Bệnh nội khoa

2

Khoa Nông nghiệp và CN Thực phẩm

BB

232

75133

Bệnh sản, ngoại khoa

3

Khoa Nông nghiệp và CN Thực phẩm

BB

233

75141

Thực hành bệnh truyền nhiễm

1

Khoa Nông nghiệp và CN Thực phẩm

BB

234

75143

Bệnh truyền nhiễm

3

Khoa Nông nghiệp và CN Thực phẩm

BB

235

75232

Giải phẫu bệnh thú y

2

Khoa Nông nghiệp và CN Thực phẩm

BB

236

75422

Thiết kế chuồng trại chăn nuôi

2

Khoa Nông nghiệp và CN Thực phẩm

TC

237

75472

Ứng dụng công nghệ sinh học trong chăn nuôi

2

Khoa Nông nghiệp và CN Thực phẩm

TC

238

75533

Thực tập tốt nghiệp

3

Khoa Nông nghiệp và CN Thực phẩm

TC

239

75915

Khoá luận tốt nghiệp

5

Khoa Nông nghiệp và CN Thực phẩm

TC

240

76002

Trồng trọt đại cương

2

Khoa Nông nghiệp và CN Thực phẩm

TC

241

76022

Thổ nhưỡng

2

Khoa Nông nghiệp và CN Thực phẩm

BB

242

76052

Côn trùng đại cương

2

Khoa Nông nghiệp và CN Thực phẩm

BB

243

76082

Bệnh cây đại cương

2

Khoa Nông nghiệp và CN Thực phẩm

BB

244

76092

Hệ sinh thái Nông nghiệp

2

Khoa Nông nghiệp và CN Thực phẩm

BB

245

76202

Đánh giá đất

2

Khoa Nông nghiệp và CN Thực phẩm

TC

246

76212

Quy hoạch phân bố sử dụng đất

2

Khoa Nông nghiệp và CN Thực phẩm

TC

247

76242

Bệnh cây chuyên khoa

2

Khoa Nông nghiệp và CN Thực phẩm

BB

248

76302

Côn trùng chuyên khoa

2

Khoa Nông nghiệp và CN Thực phẩm

BB

249

76322

Thống kê ứng dụng và phép thí nghiệm trong nông nghiệp

2

Khoa Nông nghiệp và CN Thực phẩm

BB

250

76332

Dinh dưỡng cây trồng

2

Khoa Nông nghiệp và CN Thực phẩm

BB

251

76352

Quản lý cỏ dại

2

Khoa Nông nghiệp và CN Thực phẩm

BB

252

76382

Cây ăn trái

2

Khoa Nông nghiệp và CN Thực phẩm

BB

253

76412

Hóa bảo vệ thực vật

2

Khoa Nông nghiệp và CN Thực phẩm

BB

254

76432

Chọn giống cây trồng

2

Khoa Nông nghiệp và CN Thực phẩm

BB

255

76441

Thực tập cơ sở

1

Khoa Nông nghiệp và CN Thực phẩm

BB

256

76451

Thực tập giáo trình

1

Khoa Nông nghiệp và CN Thực phẩm

BB

257

76485

Khóa luận tốt nghiệp

5

Khoa Nông nghiệp và CN Thực phẩm

TC

258

76493

Thực tập tốt nghiệp

3

Khoa Nông nghiệp và CN Thực phẩm

TC

259

76502

Xử lý ra hoa

2

Khoa Nông nghiệp và CN Thực phẩm

TC

260

76532

IPM trong bảo vệ thực vật

2

Khoa Nông nghiệp và CN Thực phẩm

TC

261

76542

Côn trùng kho vựa

2

Khoa Nông nghiệp và CN Thực phẩm

TC

262

76612

Hệ thống nông nghiệp

2

Khoa Nông nghiệp và CN Thực phẩm

BB

263

76622

Sản suất cây trồng quy mô trang trại

2

Khoa Nông nghiệp và CN Thực phẩm

TC

264

76762

Bảo vệ môi trường nông ngghiệp

2

Khoa Nông nghiệp và CN Thực phẩm

TC

265

76772

Bảo quản nông sản

2

Khoa Nông nghiệp và CN Thực phẩm

TC

266

76852

Tiếng Anh chuyên ngành khoa học cây trồng

2

Khoa Nông nghiệp và CN Thực phẩm

TC

267

77002

Thủy sản đại cương

2

Khoa Nông nghiệp và CN Thực phẩm

BB

268

77022

Sinh lý động vật thuỷ sinh

2

Khoa Nông nghiệp và CN Thực phẩm

BB

269

77062

Các hệ sinh thái ven biển

2

Khoa Nông nghiệp và CN Thực phẩm

TC

270

77142

Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi thuỷ đặc sản

2

Khoa Nông nghiệp và CN Thực phẩm

TC

271

77172

Thuốc và hoá chất trong thuỷ sản

2

Khoa Nông nghiệp và CN Thực phẩm

TC

272

77211

Thực hành sinh lý động vật thuỷ sinh

1

Khoa Nông nghiệp và CN Thực phẩm

BB

273

77223

Dinh dưỡng và thức ăn thuỷ sản

3

Khoa Nông nghiệp và CN Thực phẩm

BB

274

77242

Công trình và thiết bị nuôi thuỷ sản

2

Khoa Nông nghiệp và CN Thực phẩm

BB

275

77243

Quản lý sức khoẻ động vật thuỷ sản

3

Khoa Nông nghiệp và CN Thực phẩm

TC

276

77262

Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi giáp xác

2

Khoa Nông nghiệp và CN Thực phẩm

BB

277

77273

Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi thủy sản nước ngọt

3

Khoa Nông nghiệp và CN Thực phẩm

BB

278

77293

Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi thủy sản nước lợ

3

Khoa Nông nghiệp và CN Thực phẩm

BB

279

77303

Quản lý chất lượng nước trong NTTS

3

Khoa Nông nghiệp và CN Thực phẩm

BB

280

77342

Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi cá cảnh

2

Khoa Nông nghiệp và CN Thực phẩm

TC

281

77362

Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi cá nước lợ - mặn

2

Khoa Nông nghiệp và CN Thực phẩm

BB

282

77364

Thực tập giáo trình thủy sản nước ngọt

4

Khoa Nông nghiệp và CN Thực phẩm

BB

283

77374

Bệnh học thuỷ sản

4

Khoa Nông nghiệp và CN Thực phẩm

BB

284

77384

Thực tập giáo trình thủy sản nước lợ

4

Khoa Nông nghiệp và CN Thực phẩm

BB

285

77411

Thực hành quản lý chất lượng nước trong nuôi trồng thủy sản

1

Khoa Nông nghiệp và CN Thực phẩm

BB

286

77432

Ô nhiễm môi trường nước

2

Khoa Nông nghiệp và CN Thực phẩm

TC

287

77512

Quản lý chất lượng nước trong nuôi trồng thủy sản

2

Khoa Nông nghiệp và CN Thực phẩm

BB

288

77803

Marketing thủy sản

3

Khoa Nông nghiệp và CN Thực phẩm

TC

289

77822

Kinh tế thuỷ sản

2

Khoa Nông nghiệp và CN Thực phẩm

TC

290

77905

Khóa luận tốt nghiệp (NTTS)

5

Khoa Nông nghiệp và CN Thực phẩm

TC

291

77950

Khoá luận tốt nghiệp

10

Khoa Nông nghiệp và CN Thực phẩm

BB

292

03013

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

3

Khoa Lý luận Chính trị

BB

293

03212

Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

Khoa Lý luận Chính trị

BB

294

05493

Tiếng Việt 3 và 4

3

Khoa Khoa học xã hội và Nhân văn

BB

295

07004

Tiếng Anh 3

4

Khoa Khoa học xã hội và Nhân văn

TC

296

07114

Tiếng Hàn 3

4

Khoa Khoa học xã hội và Nhân văn

TC

297

07252

Đọc 2

2

Khoa Khoa học xã hội và Nhân văn

BB

298

07262

Đọc 3

2

Khoa Khoa học xã hội và Nhân văn

BB

299

07272

Đọc 4

2

Khoa Khoa học xã hội và Nhân văn

TC

300

07292

Viết 2

2

Khoa Khoa học xã hội và Nhân văn

BB

301

07303

Viết 3

3

Khoa Khoa học xã hội và Nhân văn

BB

302

07312

Viết 4

2

Khoa Khoa học xã hội và Nhân văn

TC

303

07343

Nghe nói 3

3

Khoa Khoa học xã hội và Nhân văn

BB

304

07352

Nghe nói 4

2

Khoa Khoa học xã hội và Nhân văn

BB

305

07422

Văn học Anh Mỹ

2

Khoa Khoa học xã hội và Nhân văn

BB

306

07442

Phương pháp giáo dục Tiếng Anh cho trẻ em

2

Khoa Khoa học xã hội và Nhân văn

TC

307

07452

Phương pháp giáo dục Tiếng Anh 2

2

Khoa Khoa học xã hội và Nhân văn

TC

308

07462

Văn hóa – Văn minh Anh Mỹ

2

Khoa Khoa học xã hội và Nhân văn

TC

309

07473

Tiếng Anh giao tiếp nâng cao

3

Khoa Khoa học xã hội và Nhân văn

TC

310

07492

Tiếng Anh du lịch

2

Khoa Khoa học xã hội và Nhân văn

TC

311

07654

Phiên dịch

4

Khoa Khoa học xã hội và Nhân văn

BB

312

07663

Tiếng Anh thương mại

3

Khoa Khoa học xã hội và Nhân văn

TC

313

07672

Tiếng Anh quản trị kinh doanh

2

Khoa Khoa học xã hội và Nhân văn

TC

314

07712

Marketing căn bản

2

Khoa Khoa học xã hội và Nhân văn

TC

315

07772

Thư tín thương mại

2

Khoa Khoa học xã hội và Nhân văn

TC

316

07782

Tour guiding

2

Khoa Khoa học xã hội và Nhân văn

TC

317

07933

Thực tập 2

3

Khoa Khoa học xã hội và Nhân văn

BB

318

07975

Khóa luận tốt nghiệp

5

Khoa Khoa học xã hội và Nhân văn

TC

319

05072

Phương pháp nghiên cứu Văn học

2

Khoa Sư phạm

BB

320

05092

Văn học thiếu nhi Việt Nam và Văn học nước ngoài dạy trong chương trình tiểu học

2

Khoa Sư phạm

TC

321

05152

Văn học 1

2

Khoa Sư phạm

BB

322

05362

Ngữ pháp Tiếng Việt

2

Khoa Sư phạm

BB

323

05733

Phương pháp dạy học Tiếng Việt ở tiểu học 2

3

Khoa Sư phạm

BB

324

08722

Nhập môn lý thuyết xác suất và thống kê toán

2

Khoa Sư phạm

BB

325

08863

Phương pháp dạy học Toán ở tiểu học 2

3

Khoa Sư phạm

BB

326

08872

Phương pháp  dạy học toán ở tiểu học 3

2

Khoa Sư phạm

TC

327

11972

Tích hợp giảng dạy giáo dục môi trường trong các môn học ở trường tiểu học

2

Khoa Sư phạm

TC

328

12152

Phương pháp công tác Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh

2

Khoa Sư phạm

BB

329

12252

Bóng đá

2

Khoa Sư phạm

BB

330

12572

Trò chơi vận động

2

Khoa Sư phạm

BB

331

12591

Lý luận và phương pháp giáo dục thể chất

3

Khoa Sư phạm

BB

332

12692

Hoạt động truyền thống của Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh

2

Khoa Sư phạm

TC

333

12702

Hoạt động xã hội của Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh

2

Khoa Sư phạm

TC

334

12712

Kỹ năng thiết kế, tổ chức các hoạt động Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh

2

Khoa Sư phạm

TC

335

12742

Thực tập sư phạm 1

2

Khoa Sư phạm

BB

336

14402

Văn học phương Tây 2

2

Khoa Sư phạm

BB

337

15153

Giáo dục học tiểu học 2

3

Khoa Sư phạm

BB

338

15471

Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên 2

1

Khoa Sư phạm

BB

339

17172

Tổ chức hoạt động tạo hình

2

Khoa Sư phạm

BB

340

17182

Tổ chức hoạt động âm nhạc

2

Khoa Sư phạm

BB

341

17192

Tổ chức hoạt động vui chơi

2

Khoa Sư phạm

BB

342

17202

Tiếp cận trọn vẹn trong phát triển ngôn ngữ cho trẻ mầm non

2

Khoa Sư phạm

TC

343

17212

Phương pháp phát triển ngôn ngữ

2

Khoa Sư phạm

BB

344

17222

Phương pháp làm quen với toán

2

Khoa Sư phạm

BB

345

17242

Phương pháp khám phá khoa học và môi trường xung quanh

2

Khoa Sư phạm

BB

346

17342

Phương pháp dạy năng khiếu âm nhạc cho trẻ mầm non

2

Khoa Sư phạm

TC

347

17352

Giáo dục trẻ có nhu cầu đặc biệt trong trường mầm non

2

Khoa Sư phạm

TC

348

17382

Các chuyên đề đổi mới trong Giáo dục mầm non

2

Khoa Sư phạm

TC

349

17392

Phương pháp giúp trẻ mẫu giáo làm quen Tiếng Anh

2

Khoa Sư phạm

TC

350

17432

Phương pháp dạy năng khiếu mỹ thuật cho trẻ mầm non

2

Khoa Sư phạm

TC

351

17543

Thực tập sư phạm 1

3

Khoa Sư phạm

BB

352

17564

Thực tập sư phạm 2 (cuối khóa)

4

Khoa Sư phạm

BB

353

17574

Khóa luận tốt nghiệp (Mầm Non)

4

Khoa Sư phạm

TC

354

18082

Phương tiện kỹ thuật và ứng dụng  công nghệ thông tin trong dạy học

2

Khoa Sư phạm

TC

355

18242

Phát huy tính tích cực của học sinh qua môn Tiếng Việt và  bồi dưỡng học sinh giỏi môn Tiếng Việt

2

Khoa Sư phạm

TC

356

18252

Các phương pháp dạy học  phát huy tính tích cực của học sinh qua môn Toán

2

Khoa Sư phạm

TC

357

18272

Cơ sở toán học của chương trình môn Toán ở tiểu học

2

Khoa Sư phạm

TC

358

18302

Xây dựng trường học thân thiện ở tiểu học

2

Khoa Sư phạm

TC

359

18382

Dạy học Tiếng Việt theo mô hình mới ở tiểu học

2

Khoa Sư phạm

TC

360

18523

Hoạt động giáo dục ở Trung học cơ sở và Tiểu học

3

Khoa Sư phạm

BB

361

18602

Thực tập sư phạm 1

2

Khoa Sư phạm

BB

362

25122

Hình thức và thể loại âm nhạc 1

2

Khoa Sư phạm

BB

363

25154

Hoà âm ứng dụng và phối bè

4

Khoa Sư phạm

BB

364

25642

Kỹ thuật Piano cơ bản 2

2

Khoa Sư phạm

BB

365

25812

Thực tập sư phạm Âm Nhạc 1

2

Khoa Sư phạm

BB

366

26712

Phương pháp dạy học thủ công và kỹ thuật ở tiểu học

2

Khoa Sư phạm

BB

367

26762

Phương pháp dạy học mỹ thuật ở tiểu học

2

Khoa Sư phạm

BB

368

99172

Thi pháp văn học Việt Nam trung đại

2

Khoa Sư phạm

BB

369

99212

Văn học trung đại Việt Nam thế kỉ XVI  – nửa đầu thế kỉ XVIII

2

Khoa Sư phạm

BB

370

99304

Văn học Đông Á

4

Khoa Sư phạm

BB

371

45022

Cấu tạo kiến trúc

2

Khoa Kỹ thuật xây dựng

BB

372

45042

Nguyên lý thiết kế kiến trúc

2

Khoa Kỹ thuật xây dựng

BB

373

45152

Tin học ứng dụng trong thiết kế kết cấu

2

Khoa Kỹ thuật xây dựng

TC

374

45222

Cơ học đất

2

Khoa Kỹ thuật xây dựng

BB

375

45302

Vật liệu xây dựng

2

Khoa Kỹ thuật xây dựng

BB

376

45352

Kết cấu bê tông 2

2

Khoa Kỹ thuật xây dựng

BB

377

45382

Nhà nhiều tầng

2

Khoa Kỹ thuật xây dựng

TC

378

45403

Kỹ thuật thi công

3

Khoa Kỹ thuật xây dựng

BB

379

45442

Tổ chức thi công

2

Khoa Kỹ thuật xây dựng

BB

380

45483

Công nghệ thi công công trình xây dựng

3

Khoa Kỹ thuật xây dựng

TC

381

45502

Kinh tế xây dựng

2

Khoa Kỹ thuật xây dựng

TC

382

45542

Quản lý chất lượng, tư vấn giám sát

2

Khoa Kỹ thuật xây dựng

TC

383

45682

Luật xây dựng

2

Khoa Kỹ thuật xây dựng

TC

384

45711

Thực tập địa chất công trình

1

Khoa Kỹ thuật xây dựng

BB

385

45773

Thực tập tốt nghiệp

3

Khoa Kỹ thuật xây dựng

BB

386

45811

Đồ án nền và móng

1

Khoa Kỹ thuật xây dựng

BB

387

45812

Thực hành nghề nghiệp 1

2

Khoa Kỹ thuật xây dựng

BB

388

45821

Đồ án kết cấu bê tông 1

1

Khoa Kỹ thuật xây dựng

BB

389

45822

Thực hành nghề nghiệp 2

2

Khoa Kỹ thuật xây dựng

BB

390

45825

Đồ án tốt nghiệp

5

Khoa Kỹ thuật xây dựng

TC

391

45841

Đồ án kết cấu thép

1

Khoa Kỹ thuật xây dựng

BB

392

45848

Đồ án tốt nghiệp

8

Khoa Kỹ thuật xây dựng

TC

393

46122

Sức bền vật liệu 2

2

Khoa Kỹ thuật xây dựng

BB

394

46132

Cơ học kết cấu 1

2

Khoa Kỹ thuật xây dựng

BB

395

46262

Giải pháp nền móng hợp lý

2

Khoa Kỹ thuật xây dựng

TC

396

46343

Kết cấu bê tông cốt thép

3

Khoa Kỹ thuật xây dựng

BB

397

46372

Kết cấu thép 2

2

Khoa Kỹ thuật xây dựng

BB

398

46402

Máy xây dựng - An toàn lao động

2

Khoa Kỹ thuật xây dựng

BB

399

46502

Quản lý dự án xây dựng

2

Khoa Kỹ thuật xây dựng

TC

400

46512

Tin học trong quản lý xây dựng

2

Khoa Kỹ thuật xây dựng

TC

401

46542

Hư hỏng, sửa chữa công trình

2

Khoa Kỹ thuật xây dựng

TC

402

46762

Thực tập kỹ thuật và công nghệ

2

Khoa Kỹ thuật xây dựng

BB

403

46801

Đồ án kết cấu công trình

1

Khoa Kỹ thuật xây dựng

TC

404

46884

Đồ án kết cấu công trình

4

Khoa Kỹ thuật xây dựng

TC

B. DANH MỤC HỌC PHẦN MỞ LẠI

1

00113

Những Nguyên lý cơ bản của CN MLN 2

3

Khoa Lý luận chính trị

BB

2

07752

Giao tiếp văn phòng

2

Khoa Khoa học xã hội và Nhân văn

TC

3

07513

Nói trước công chúng

3

Khoa Khoa học xã hội và Nhân văn

BB

4

07823

Tiếng Anh du lịch

3

Khoa Khoa học xã hội và Nhân văn

TC

5

07723

Tiếng Anh thư ký

3

Khoa Khoa học xã hội và Nhân văn

TC

6

07043

Tiếng Anh 1

3

Khoa Khoa học xã hội và Nhân văn

BB

7

07053

Tiếng Anh 2

3

Khoa Khoa học xã hội và Nhân văn

TC

8

10002D

Hóa học đại cương

2

Khoa Khoa học tự nhiên

BB

9

08143D

Toán cao cấp A3

3

Khoa Khoa học tự nhiên

BB

10

17163

Chương trình GDMN và phát triển tổ chức thực hiện chương trình

3

Khoa Sư phạm

BB

11

46142

Cơ học kết cấu 2

2

Khoa Kỹ thuật xây dựng

BB

12

45202

Địa chất công trình

2

Khoa Kỹ thuật xây dựng

BB

13

45861

Đồ án thi công

1

Khoa Kỹ thuật xây dựng

BB

14

46112

Sức bền vật liệu 1

2

Khoa Kỹ thuật xây dựng

BB

15

45701

Thực hành trắc địa

1

Khoa Kỹ thuật xây dựng

BB

16

45602

Trắc địa

2

Khoa Kỹ thuật xây dựng

BB

           
       

TRƯỞNG PHÒNG QLĐT

 
       

                (ĐÃ KÝ)

 
       

      Nguyễn Viết Thịnh

 

 

 

 

Phòng Quản lý đào tạo