.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Đội ngũ Giảng viên của Khoa Kinh tế - Luật

01-11-2022

Đang cập nhật...

(Tính đến ngày 01/11/2022)

STT Họ và tên Năm sinh Chức vụ/ Chức danh Trình độ chuyên môn
I. Bộ môn Kinh tế
1 Ngô Thanh Phong 1982 Phó Trưởng Bộ môn,
Giảng viên
Ths. Kinh tế nông nghiệp
2 Trần Quang Khôi 1982 Giảng viên Ths. Kinh tế nông nghiệp
3 Võ Thị Thủy Vẫn 1981 Giảng viên Ths. Kinh tế nông nghiệp (NCS)
4 Trần Phan Đoan Khánh 1987 Giảng viên Ths. Tài chính - Ngân hàng
5 Phan Thị Thanh Thúy 1985 Giảng viên Ths.Kinh tế
6 Trần Thị Hoài Thu 1986 Giảng viên Ths. Kinh tế phát triển
7 Nguyễn Ngọc Khánh 1989 Giảng viên Ths. Kinh tế học
II. Bộ môn Luật
1 Đoàn Minh Nguyệt 1978 Phó trưởng khoa phụ trách,
Giảng viên
Ths. Luật (NCS)
2 Nguyễn Thị Khuyến 1985 Phó Trưởng Bộ môn,
Giảng viên
Ths. Luật
3 Nguyễn Thị Băng Tuyền 1984 Giảng viên Ths. Luật
4 Mai Thị Lan Phương 1983 Giảng viên Ths. Luật
5 Trần Thị Bé Năm 1979 Giảng viên Ths. Luật
6 Nguyễn Trọng Hải   Giảng viên TS.Luật
7 Nguyễn Thị Thùy Trang 1975 Giảng viên Ths. Luật
8 Huỳnh Thị Lệ Hoa 1985 Giảng viên Ths. Luật (NCS)
III. Bộ môn Kế toán - Tài chính
1 Nguyễn Minh Nhã 1988 Phó Trưởng Bộ môn,
Giảng viên
Ths.Kế toán (NCS)
2 Đặng Thị Hồng Phượng 1983 Giảng viên Ths. Tài chính – Ngân hàng
3 Đào Thanh Nhàn 1984 Giảng viên Ths. Tài chính – Ngân hàng
4 Đặng Thị Mỹ Dung 1977 Giảng viên Ths. Tài chính – Ngân hàng
5 Nguyễn Anh Tuấn 1983 Giảng viên Ths. Tài chính – Ngân hàng
6 Phạm Văn Ơn 1971 Giảng viên Tiến sĩ. Tài chính – Ngân hàng
7 Huỳnh Thị Ngọc Phượng 1978 Giảng viên Ths. Kế toán – Kiểm toán
8 Nguyễn Lê Thùy Liên 1987 Giảng viên Ths. Kế toán
9 Phạm Thị Huỳnh Như 1988 Giảng viên Ths. Kế toán
10 Lê Thị Trúc Mai 1989 Giảng viên Ths. Kế toán
11 Phạm Trần Ngọc Hương 1989 Giảng viên Ths. TC-NH
12 Nguyễn Hoàng Thơ 1989 Giảng viên Ths. Kế toán
13 Dương Ngọc Diệp 1979 Giảng viên Ths.QTKD
14 Lê Hoàng Thành 1987 Giảng viên Ths. Kế toán
15 Võ Văn Hiền 1989 Giảng viên Ths. Kế toán (NCS)
16 Nguyễn Hồng Nhung 1993 Giảng viên Ths. Kế toán
17 Trần Văn Hùng 1962 Giảng viên TS. Tài chính
18 Lâm Thái Bảo Ngọc 1988 Giảng viên TS. Tài chính - Ngân hàng
19 Trần Thị Hồng Thúy 1988 Giảng viên Ths. Kế toán

20

21

Lý Thị Ngọc Sương

Lê Thị Hồng Trang

1981

1990

Giảng viên

Giảng viên tập sự

Ths. Kế toán

Ths.Kế toán

V. Bộ môn Quản trị kinh doanh
1 Lê Hoàng Ân 1980 Phó Trưởng Bộ môn,
Giảng viên
Ths. QTKD
2 Võ Thị Thu Thảo 1975 Giảng viên Ths. QTKD
3 Lê Hồng Phượng 1970 Giảng viên Ths. QTKD
4 Trần Thị Bích Tuyền 1981 Giảng viên Ths QTKD
5 Phan Thị Cẩm Hồng 1984 Giảng viên Ths. QTKD
6 Nguyễn Thanh Phong 1978 Giảng viên Ths. QTKD
7 Võ Kim Nhạn 1980 Giảng viên chính Ths. QTKD (NCS)
8 Nguyễn Thị Ngọc Phương 1978 Giảng viên Ths. QTKD (NCS)
9 Võ Xuân Hưởng 1984 Giảng viên Ths. QTKD
10 Nguyễn Duy Tân 1989 Giảng viên Ths. QTKD
11 Hồ Nguyễn Diểm Tiên 1989 Giảng viên TS.Quản lý Kinh doanh Nông nghiệp
12 Bùi Ngọc Bảo Quốc 1989 Giảng viên tập sự Ths. QTKD
VI. BM Du lịch
1 Nguyễn Thanh Trang 1977 P.Trưởng khoa, Giảng viên TS. Du lịch
2 Hồ Đoàn Thùy Mỹ Châu 1982 Phó Trưởng Bộ môn,
Giảng viên
Ths. Du lịch
3 Lê Minh Thiên 1975 Giảng viên Ths. Quản trị Du lịch - Nhà hàng - Khách sạn
4 Phan Thị Khánh Đoan 1977 Giảng viên chính Ths. Du lịch
5 Võ Thị Ngọc Giàu 1986 Giảng viên Ths. Du lịch
6 Nguyễn Thị Ngọc Thắm 1987 Giảng viên Ths. Du lịch
7 Phùng Quang Thái 1987 Giảng viên Ths. Quản trị Dịch vụ du lịch và Lữ hành

 

 

Khoa Kinh tế - Luật