.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Công bố 2 nhóm thủ tục hành chính liên thông điện tử liên quan đến đăng ký khai sinh và khai tử

01-07-2024

UBND tỉnh Tiền Giang vừa ban hành Quyết định số 1126/QĐ-UBND ngày 19/6/2024 về việc công bố 02 nhóm thủ tục hành chính liên thông điện tử: Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi; đăng ký khai tử, xoá đăng ký thường trú, giải quyết mai táng phí, tử tuất.

 

Chi tiết quyết định số 1126/QĐ-UBND