.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Lịch công tác tuần 36 (Từ ngày 06/5/2024 đến ngày 12/5/2024)

06-05-2024

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO TRƯỜNG, TUẦN 36

(Từ ngày 06/5/2024 đến ngày 12/5/2024)

THỨ

NỘI DUNG CHÍNH

THÀNH PHẦN

THAM DỰ

THỜI GIAN,

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

HAI

06/5

Chào cờ đầu tuần

- BTV Đảng ủy; TT. Hội đồng trường;

- Ban Giám hiệu;

- Trưởng, Phó trưởng các đơn vị và đoàn thể thuộc trường;

- Toàn thể giảng viên có giờ dạy sáng thứ Hai;

- Viên chức hành chính các đơn vị;

- Sinh viên có lịch học sáng thứ Hai.

06h55

CSC

Ô. Lê Minh Tùng

Phó Hiệu trưởng

06h55

CS TCN

Ô. Nguyễn Hoàng Vũ

Phó Hiệu trưởng

Họp Giao ban tháng 5/2024.

- Ban Giám hiệu;

- Chủ tịch CĐCS; Bí thư Đoàn trường;

- Trưởng các đơn vị, Phó trưởng phụ trách các đơn vị thuộc trường;

- Bà Duyên - CV PTCHC.

08h00

Phòng B243

CS TCN

Ô. Võ Ngọc Hà

Hiệu trưởng

Tổ chức Hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo trường với đại biểu đại diện sinh viên năm học 2023-2024.

 

- Ô. Lê Minh Tùng - Phó hiệu trưởng;

- Ô. Nguyễn Hoàng Vũ - Phó hiệu trưởng;

- Trưởng các đơn vị; Phó trưởng phụ trách đơn vị;

- Bí thư Đoàn trường;

- Chủ tịch Hội sinh viên;

- Đại biểu đại diện sinh viên.

14h00

Giảng đường B

CSTCN

 

Ô. Võ Ngọc Hà

Hiệu trưởng

BA

07/5

 

 

 

 

08/5

Họp lấy ý kiến dự thảo Kế hoạch tổ chức
Hội thao sinh viên Trường Đại học Tiền Giang năm 2024

- ĐD lãnh đạo Phòng CTSV;

- ĐD lãnh đạo các khoa: KTL, NN&CNTP, SP&KHCB, KTCN;

- Mời Thầy Phong, thầy Thảo (Khoa LLCT-GDQP&TC);

- BTV Đoàn trường;

- Bí thư LCĐ khoa.

8h00

Phòng B14

Ô. Lê Minh Tùng

Phó Hiệu trưởng

NĂM

09/5

Dự Hội thảo khoa học "Chính quyền địa phương ở Việt Nam và sự phát triển của các trường đại học, cao đẳng trực thuộc" do Hiệp hội các trường cao đẳng, đại học Việt Nam tổ chức (từ ngày 09/5/2024 đến ngày 10/5/2024.

- Ô. Võ Ngọc Hà-Hiệu trưởng;

- Ô. Lê Minh Tùng-Phó Hiệu trưởng;

- Ô. Bình - TP. TCHC;

- Ô. Tín - TP. KHTC;

- Ô. Thi - TP. QLKHCN& HTQT.

Trường

Đại học

 Hạ Long

 

SÁU

10/5

 

 

 

 

BẢY

11/5

 

 

 

 

CHỦ NHẬT

12/5

 

 

 

 

 

NHẮC VIỆC

 

  1. Tổ chức Hội thao truyền thống viên chức, người lao động Trường Đại học Tiền Giang năm học 2023 – 2024 (thi đấu môn Cầu lông); Thời gian: 13h30, ngày 06/5/2024; Địa điểm: Nhà Văn hóa Tiếu nhi tỉnh Tiền Giang; Thành phần: Ban Chấp hành CĐCS; Ban tổ chức Hội thao; Công đoàn viên, Vận động viên thuộc các Tổ Công đoàn.

 

2. Họp viên chức Khoa SP & KHCB; TP: Toàn thể viên chức Khoa SP & KHCB; TG: 13h30 ngày 06/5/2024 (thứ Hai); ĐĐ: Phòng B14.

 

3. Họp BCH Đoàn trường; TP: BCH Đoàn trường; TG: 17h ngày 08/5/2024; ĐĐ: Văn phòng Đoàn - Hội.

4. Tổ chức Hội thao truyền thống viên chức, người lao động Trường Đại học Tiền Giang năm học 2023 – 2024 (thi đấu môn Bóng chuyền hơi); Thời gian: 7h00, ngày 11/5/2024; Địa điểm: Nhà Văn hóa Tiếu nhi tỉnh Tiền Giang; Thành phần: Ban Chấp hành CĐCS; Ban tổ chức Hội thao; Công đoàn viên, Vận động viên thuộc các Tổ Công đoàn.

 

 

 

- Lịch trên đây không có thư mời. Đơn vị chủ trì chuẩn bị nội dung và các văn bản cần thiết phục vụ cho buổi làm việc.

- Các đơn vị gửi báo cáo tuần về P. TC-HC trước 14h00 ngày thứ Ba hàng tuần.

- Đề nghị lãnh đạo các đơn vị, các tổ chức Đoàn thể CTXH có nhu cầu sử dụng phòng họp tại CSC (B.14, A.104, A.105); CS.TCN (B.243) đăng ký với P. TCHC trước 10h00 ngày thứ Năm bằng File mẫu lịch tuần để tiện việc bố trí và phục vụ./.