.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Lịch công tác tuần 32 bổ sung

09-04-2024

 

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO TRƯỜNG, TUẦN 32

(Từ ngày 08/4/2024 đến ngày 14/4/2024)

THỨ

NỘI DUNG CHÍNH

THÀNH PHẦN

THAM DỰ

THỜI GIAN,

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

HAI

08/4

Chào cờ đầu tuần

- BTV Đảng ủy; TT. Hội đồng trường;

- Ban Giám hiệu;

- Trưởng, Phó trưởng các đơn vị và đoàn thể thuộc trường;

- Toàn thể giảng viên có giờ dạy sáng thứ Hai;

- Viên chức hành chính các đơn vị;

- Sinh viên có lịch học sáng thứ Hai.

06h55

CSC

Ô. Lê Minh Tùng

Phó Hiệu trưởng

06h55

CS TCN

Ô. Nguyễn Hoàng Vũ

Phó Hiệu trưởng

Họp triển khai Kế hoạch tổ chức xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật các ngành đào tạo ở Trường Đại học Tiền Giang.

Thành viên Ban Chỉ đạo và Ban soạn thảo định mức kinh tế - kỹ thuật các ngành đào tạo ở Trường Đại học Tiền Giang theo Kế hoạch số 368/KH-ĐHTG ngày 03/4/2024.

08h00

Phòng B243

CSTCN

Ô. Võ Ngọc Hà

Hiệu trưởng

Họp chỉnh sửa báo cáo Tự đánh giá 04 CTĐT trình độ ĐH ngành CNSH, NTTS, TCNH, Du lịch theo kết quả thẩm định của TT.KĐCLGD ĐHQG TP.HCM.

- Thành viên các nhóm viết Báo cáo Tự đánh giá của 4 CTĐT;

- VC chức tổ BĐCL.

13h30

Phòng B209 CS TCN

Ô. Lê Minh Tùng

Phó Hiệu trưởng

Họp Chi bộ 2

- Ô. Lê Minh Tùng - Phó HT;

 • Đảng viên CB2

14h00

Phòng họp A104

 

Lễ phát học bổng trợ cấp cho SV do bà Đào Thúy Hằng tài trợ năm 2024

- Bà Đào Thúy Hằng;

- Đại diện lãnh đạo các Khoa: KT-L, KTCN, SP&KHCB, NN&CNTP;

- Đại diện Trung tâm TVTS và QHDN; Trung tâm Thông tin - Thư viện; Đoàn Thanh niên; Hội sinh viên;

- Sinh viên nhận trợ cấp.

14h00

Phòng B14 CSC

Ô. Nguyễn Hoàng Vũ

Phó Hiệu trưởng

Hiệu trưởng làm việc với Bộ môn Kỹ thuật Xây dựng về việc điều chỉnh thời lượng học phần trong Chương trình dạy học khóa 23.

- Ô. Nguyễn Hoàng Vũ -PHT;

- Ô. Hiền-PTP.PTP.QLĐT;

- Ô. Hiếu - TK.KTCN;

- Ô.Thắng - PTK.KTCN;

- GiẢng viên Bộ môn Kỹ thuật Xây dựng Khoa KTCN;

- Bà Phương-CV.PQLĐT.

14h00

Phòng B243 TCN

Ô.Võ Ngọc Hà

Hiệu trưởng

BA

09/4

Họp chỉnh sửa báo cáo Tự đánh giá 04 CTĐT trình độ ĐH ngành CNSH, NTTS, TCNH, Du lịch theo kết quả thẩm định của TT.KĐCLGD ĐHQG TP.HCM.

- Thành viên các nhóm viết Báo cáo Tự đánh giá của 4 CTĐT;

- VC chức tổ BĐCL.

 

Phòng B.209 CS TCN

(Buổi sáng từ 7h30

Buổi chiều từ 13h30)

 

Ô. Lê Minh Tùng

Phó Hiệu trưởng

Họp Chi bộ 1

- Ông Võ Ngọc Hà - Hiệu trưởng;

- Đảng viên Chi bộ 1

14h00

Phòng B14

CSC

 

10/4

Họp Khối Đào tạo, Công tác sinh viên, Tư vấn tuyển sinh và Quan hệ doanh nghiệp.

- Trưởng đơn vị thuộc Khối;

- Bà Duyên - CV P.TCHC

 

08h00

Phòng B243

TCN

Ô. Nguyễn Hoàng Vũ

Phó Hiệu trưởng

Họp Khối Đảm bảo chất lượng, Khoa học Công nghệ, BDTX.

- Trưởng đơn vị, Phó trưởng

phụ trách đơn vị thuộc Khối.

- Bà Hà, CV P.TC-HC.

08h00

Phòng A104

Ô. Lê Minh Tùng

Phó Hiệu trưởng

Họp nghiệm thu đề tài NCKH “Phát triển năng lực tổ chức hoạt động vui chơi của sinh viên ngành Giáo dục Mầm non Trường Đại học Tiền Giang”.

 • Bà Lam, Bà Vy, Bà Hà (K.SP&KHCB);
 • Bà Ngà  - CV P QLKHCN&HTQT

13h30-15h30

Phòng A104

Ô. Lê Minh Tùng

Phó Hiệu trưởng

Họp góp ý đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh

 • Bà Thanh, Bà Chi, Bà Như Thảo, Bà Ngọc, Bà Hằng (K.NN&CNTP);

- Bà Ngà - CV P .QLKHCN&HTQT.

15h30

Phòng A104

Ô. Lê Minh Tùng

Phó Hiệu trưởng

NĂM

11/4

Dự Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác GDQP và AN năm 2023, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024

-Ô. Võ Ngọc Hà, Hiệu trưởng

07h30

Phòng Giao ban trực tuyến

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

 

Làm việc với BTV Đoàn trường

- BTV Đoàn trường;

08h

Phòng A101

 

Ô. Lê Minh Tùng

Phó Hiệu trưởng

SÁU

12/4

Họp Chi bộ 11

- Ô. Nguyễn Hoàng Vũ - Phó Hiệu trưởng;

 • Đảng viên CB11

08h00

Phòng họp B245 TCN

 

Họp Ban chỉ đạo xây dựng định mức kinh tế kỹ thuât các ngành đào tạo ở Trường Đại học Tiền Giang.

Thành viên Ban Chỉ đạo và Ban soạn thảo định mức kinh tế - kỹ thuật các ngành đào tạo ở Trường Đại học Tiền Giang theo Kế hoạch số 368/KH-ĐHTG ngày 03/4/2024.

08h

Phòng B243

TCN

 

Ô.Võ Ngọc Hà

Hiệu trưởng

BẢY

13/4

 

 

 

 

CHỦ NHẬT

14/4

 

 

 

 

NHẮC VIỆC

1. BTV Đoàn trường làm việc với LCĐ Khoa KT-L: TP: Mời ĐD Lãnh đạo khoa KT-L, Mời ĐD cấp ủy chi bộ 10; BCH LCĐ Khoa KT-L; TG: 08h00 ngày 08/4/2024 (thứ Hai); ĐĐ: B240 TCN.

2. Chi bộ 10 tổ chức sinh hoạt chi bộ định kỳ tháng 4/2024. TP: Đảng viên Chi bộ 10. TG: 13g30 ngày 08/4/2024 (thứ Hai). ĐĐ: Phòng B245 - TCN.

 1. . Chi bộ 6 tổ chức sinh hoạt chi bộ định kỳ tháng 4/2024. TP: Đảng viên Chi bộ 6. TG: 13g30 ngày 08/4/2024 (thứ Hai). ĐĐ: Phòng B343 - TCN.
 1. . Họp BCH CĐCS (mở rộng); TP: UV BCH CĐ, TRưởng ban TTND, Tổ trưởng các Tổ CĐ; TG: 15h ngày 08/4/2024 (thứ Hai). ĐĐ: Phòng B14 - CSC.
 1. . Họp duyệt kịch bản và bốc thăm thứ tự dự thi của các đội tham dự Phần thi sân khấu hóa Hội thi “Phòng chống tệ nạn xã hội, ma túy, HIV/AIDS”: Thành phần: Ô. Lê Minh Trí (Phó Trưởng phòng CTSV), Ô. Phan Hữu Trung (P.CTSV), đại diện các đội dự thi của các khoa KT-L, NN&CNTP, SP&KHCB, KTCN; TG: 15h00 ngày 08/4/2024 thứ 2; ĐĐ: Phòng A105 CSC.

 

 1. . Họp Phòng Tổ chức - Hành chính; TG: 15h30, ngày 09/4/2024 (thứ Ba); ĐĐ: Phòng B14 CSC; TP: Toàn thể viên chức, người lao động của Phòng TC-HC.
 1. . Họp xét duyệt đề tài NCKH SV “Phân lập tuyển chọn dòng nấm Trichoderma sp. chịu mặn trên vùng rễ cây lúa hoang tại Tân Phú Đông Tiền Giang”: TP: Ô. Hải, Bà Phượng, Bà Chi, Bà Ngọc, Bà Tâm (K.NN&CNTP); Bà Ngà (P .QLKHCN&HTQT); TG: 14h00-15h30, ngày 10/4/2024 (thứ Tư); ĐĐ: Phòng B.243 cơ sở TCN.
 1. . Họp xét duyệt đề tài NCKH SV “Khảo sát hoạt tính Enzym Cellulase và Chitinase của Trichoderma sp. phân lập từ rễ cây lúa hoang tại Gò Công Đông Tiền Giang”: TP: Ô. Hải, Bà Phượng, Bà Chi, Bà Ngọc, Bà Tâm (K.NN&CNTP); Bà Ngà (P .QLKHCN&HTQT); TG: 15h30, ngày 10/4/2024 (thứ Tư); ĐĐ: Phòng B.243 cơ sở TCN.
 1. . Họp Hội đồng đánh giá kết quả thực hiện đề tài sinh viên: “Nội dung và nghệ thuật truyện phỏng truyền kì Việt Nam từ năm 1932 đến năm 1945 ” TP: Bà Lam, Bà Linh, Ông Vinh, Ông Chi (K.SP&KHCB), Ông Sơn (TTTT-TV), Bà Vân (P. QLKHCN&HTQT). ĐĐ: Phòng A101, TG: 15h00  ngày 10/4/2024 (thứ Tư).
 1. . Họp Chi ủy Chi bộ 8; TP: Chi ủy Chi bộ 8; TG: 14h ngày 11/04/2024 (thứ Năm); ĐĐ: Phòng họp B.14 (Cơ sở chính).

 

 1. 1. Họp Chi bộ 8; TP: Đảng viên Chi bộ 8; TG: 14h30 ngày 11/04/2024 (thứ Năm); ĐĐ: Phòng họp B.14 (Cơ sở chính).
 1. 2. Thẩm định khóa luận tốt nghiệp của SV lớp CĐ GDMN21; TP: Chủ tịch HĐ Mai Đức Long, PTBM GDTH-MN: GV BMGDTH-MN: Phùng Thị Hà, Ng. T. Như Thoa, Nguyễn T. Bằng Giao; Nguyễn Thị Mai Trang Thư ký HĐ. TG: 09h ngày 13/4/2024; ĐĐ: Phòng A104.

- Lịch trên đây không có thư mời. Đơn vị chủ trì chuẩn bị nội dung và các văn bản cần thiết phục vụ cho buổi làm việc.

- Các đơn vị gửi báo cáo tuần về P. TC-HC trước 14h00 ngày thứ Ba hàng tuần.

- Đề nghị lãnh đạo các đơn vị, các tổ chức Đoàn thể CTXH có nhu cầu sử dụng phòng họp tại CSC (B.14, A.104, A.105); CS.TCN (B.243) đăng ký với P. TCHC trước 10h00 ngày thứ Năm bằng File mẫu lịch tuần để tiện việc bố trí và phục vụ./.