.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6, Khóa XIII dời sang ngày 05-07/12/2022

21-11-2022

Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6, Khóa XIII do Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức dự kiến triển khai trực tuyến trên toàn quốc từ ngày 24/11 đến ngày 26/11 tại các điểm cầu trên cả nước, tuy nhiên do tình hình thực tế công tác, Bộ Chính trị, Ban Bí thư dời lịch sang ngày 05-07/12/2022.

Chương trình Hội nghị sẽ gồm có các chuyên đề:

Ngày 05/12/2022:

"Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới" do đồng chí Nguyễn Xuân Phúc - UV Bộ Chính trị, Chủ tịch nước trình bày.

Lan tỏa kết quả Hội nghị Trung ương 6, Khóa XIII

"Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới" do đồng chí Trương Thị Mai - UV Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban tổ chức Trung ương trình bày.

Ngày 06/12/2022:

Chuyên đề: " Tiếp tục đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045" do đồng chí Trần Anh Tuấn - UV Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương trình bày.

Chuyên đề: Định hướng quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2023, tầm nhìn đến 2050 do đồng chsi Lê Văn Thành - UV Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ trình bày.

Sau đó, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trì, Thường trực Ban Bí thư sẽ kết luận Hội nghị. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương sẽ tiếp thu ý kiến chỉ đạo và Bế mạc Hội nghị.

Ngày 07/12/2022 (buổi sáng), Ban Tuyên giáo tỉnh ủy sẽ thông qua Dự thảo chương trình thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Trường Đại học Tiền Giang sẽ tổ chức điểm cầu trực tuyến tại Giảng đường Cơ sở Ấp Bắc của nhà trường với sự tham dự của toàn thể đảng viên thuộc đảng bộ Trường.