.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Trường Đại học Tiền Giang và Công ty cổ phần công nghệ Sharework ký kết hợp tác

14-11-2022

Ngày 11/11/2022, tại phòng B14, Trường Đại học Tiền Giang (cơ sở Ấp Bắc), ông Nguyễn Hoàng Vũ – Phó Hiệu trưởng nhà trường (Bên A) và bà Nguyễn Thị Kiều Quyên – Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ Sharework (Bên B) đã cùng ký kết thỏa thuận hợp tác giữa 2 đơn vị.

Với mục tiêu hợp tác nhằm phát huy năng lực và thế mạnh của mỗi bên, khai thác và tận dụng hiệu quả các tiềm năng về cơ sở vật chất, con người, chuyên môn trong việc nghiên cứu khoa học và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; phối hợp hoạt động tuyên truyền, quảng bá thương hiệu phục vụ sự phát triển lâu dài, ổn định và bền vững, hai bên mong muốn cùng hợp tác để đem lại lợi ích tích cực cho cả sinh viên, nhà trường và công ty.

Đại diện lãnh đạo 02 đơn vị cùng ký kết thỏa thuận hợp tác.

Theo thỏa thuận, 02 bên cùng hợp tác thực hiện 05 nội dung lớn gồm: Hợp tác về đào tạo và nghiên cứu khoa học; hợp tác về phát triển nguồn nhân lực; hợp tác về chuyển giao công nghệ; hợp tác về truyền thông, quảng bá thương hiệu và hợp tác về hỗ trợ hoạt động.

Cụ thể, các nội dung hợp tác gồm:

Hợp tác về đào tạo và nghiên cứu khoa học

Hai bên bàn bạc, thống nhất để tổ chức các buổi chia sẻ kiến thức, kỹ năng mềm, các buổi hội thảo và tổ chức các cuộc thi về hướng nghiệp, khởi nghiệp nhằm tư vấn và định hướng nghề nghiệp cho sinh viên.

Bên B tiếp nhận sinh viên của trường kiến tập, thực tập theo danh sách và đề cương được hai bên thỏa thuận.

Bên B cùng tham gia xây dựng với Bên A trong chương trình đào tạo và nghiên cứu khoa học công nghệ để thúc đẩy các hoạt động đổi mới sáng tạo cho giảng viên và sinh viên thuộc lĩnh vực hoạt động của Bên B. Các ý tưởng, sản phẩm từ hoạt động này được ưu tiên sử dụng cho Bên B trên cơ sở trao đổi và nhất trí của hai bên.  

Hợp tác về phát triển nguồn nhân lực

Căn cứ vào nhu cầu, điều kiện thực tế của Bên B và mức độ đáp ứng các yêu cầu công việc, Bên B ưu tiên tuyển dụng sinh viên của bên A vào học tập và làm việc.

Bên B hỗ trợ giới thiệu, kết nối doanh nghiệp khác trong mạng lưới của Bên B cho sinh viên của Bên A nếu sinh viên đủ điều kiện và có mong muốn.

Hợp tác về chuyển giao công nghệ

Chia sẻ nguồn lực giữa hai bên thông qua việc tiếp nhận giảng viên, sinh viên, kỹ sư để đào tạo, thực tập hoặc qua các chương trình nghiên cứu trao đổi về công nghệ nhằm hỗ trợ cho sinh viên và phục vụ công việc của hai bên.

Hợp tác về truyền thông, quảng bá thương hiệu

Bên A tăng cường phối hợp với Bên B trong công tác truyền thông, quảng bá thương hiệu của bên B thông qua các hoạt động: Ngày hội tuyển dụng, Hội nghị, Hội thảo trong nước và quốc tế do Bên A tổ chức có sự tham gia hoặc tài trợ của Bên B.

Giới thiệu, quảng bá hình ảnh, thông tin của Bên B qua hệ thống bản tin, website của Bên A và đưa logo của Bên B lên website trường trong danh mục đối tác hợp tác.

Hỗ trợ, giới thiệu và triển khai các chương trình hoạt động của Bên B đến sinh viên.

Bên A phối hợp tổ chức các buổi Hội thảo chuyên môn, tham gia các ngày lễ lớn, các sự kiện quan trọng nhằm giao lưu giữa lãnh đạo và cán bộ của Bên B với cán bộ, giảng viên, sinh viên của Bên A.

Hợp tác về truyền thông, quảng bá thương hiệu và hợp tác về hỗ trợ hoạt động.

Tùy vào tình hình hoạt động kinh doanh, chiến lược và chương trình hoạt động của Bên B, Bên B tham gia đóng góp vào Quỹ hỗ trợ học tập, Quỹ hỗ trợ sinh viên nghèo vượt khó, Quỹ khởi nghiệp/Nghiên cứu khoa học hoặc Quỹ học bổng của Bên A; Tài trợ cho các hoạt động học thuật, tình nguyện của sinh viên Bên A như: các cuộc thi học thuật, các khoá huấn luyện kỹ năng, các buổi báo cáo chuyên đề, Mùa Hè Xanh, Xuân Tình Nguyện…

Hai đơn vị cùng chụp hình lưu niệm sau khi ký kết thỏa thuận hợp tác.