.:Trường Đại học Tiền Giang:. 


Tag

;

Chia sẻ

Trường Đại học Tiền Giang tổ chức tập huấn công tác rà soát, cập nhật Khung chương trình đào tạo theo chuẩn đầu ra

01-11-2022

Ngày 31/10/2022, Trường Đại học Tiền Giang đã tổ chức tập huấn công tác rà soát, cập nhật Khung chương trình đào tạo theo chuẩn đầu ra cho hơn 100 cán bộ, giảng viên là lãnh đạo các khoa, bộ môn trực thuộc trường. Đến dự có: TS. Nguyễn Viết Thịnh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Tiền Giang; GS.TS. Lê Hoài Bắc (Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh).

Hiện nay, Trường Đại học Tiền Giang có 21 ngành đào tạo bậc đại học và 01 ngành bậc cao đẳng đang tuyển sinh. Tại buổi tập huấn, GS.TS. Lê Hoài Bắc đã chia sẻ: Khảo sát bài tập BlackBox và ITU, Xử lý thông tin sau khảo sát, Xây dựng Course Map, Xây dựng ma trận phân nhiệm học kỳ, Xây dựng chuỗi học phần, Điều chỉnh nội dung của chương trình đào tạo theo chuẩn đầu ra. Qua buổi tập huấn, cán bộ, giảng viên Trường Đại học Tiền Giang đã được trang bị nhiều kiến thức quan trọng về phương pháp tiếp cận CDIO trong xây dựng chương trình, đặc điểm của chương trình đào tạo tích hợp, quy trình xây dựng chuẩn đầu ra và thiết kế chương trình đào tạo theo hướng tích hợp.

CDIO là chữ viết tắt của các từ Hình thành ý tưởng (Conceive) - Thiết kế (Design) - Triển khai (Implement) và Vận hành (Operate). Đây là phương pháp luận nhằm nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng yêu cầu xã hội trên cơ sở xác định chuẩn đầu ra để thiết kế chương trình và triển khai đào tạo theo một quy trình khoa học. 

 

VĨNH SƠN