.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Học tập và rèn luyện thể dục thể thao theo gương Bác Hồ vĩ đại

24-10-2022

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm đến vấn đề thể dục thể thao (TDTT), coi đó là một nhân tố quan trọng có ý nghĩa quyết định đến sự cường thịnh của một quốc gia. Chính vì vậy, ngay sau khi nước nhà giành được độc lập chưa đầy bốn tháng, ngày 30-01-1946 Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh số 14/SL thành lập Nha Thể dục Trung ương, cơ quan đầu tiên của ngành TDTT cách mạng nước ta. Vai trò của thể dục thể thao càng được khẳng định trong bức thư gởi hội nghị cán bộ thể dục thể thao, tháng 03-1960 khi Người xác định và nhấn mạnh thể dục thể thao “là một công tác trong những công tác cách mạng”.

Đó là một quan điểm lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thể dục thể thao, TDTT có vị trí xứng đáng trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc. Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh: “Giữ gìn dân chủ, xây dựng nước nhà, gây đời sống mới, việc gì cũng cần có sức khỏe mới làm thành công. Mỗi một người dân yếu ớt, tức là cả nước yếu ớt, mỗi một người dân mạnh khỏe tức là cả nước mạnh khỏe. vậy nên luyện tập thể dục, bồi bổ sức khỏe là bổn phận của mỗi người dân yêu nước”.

Khi chủ tịch Hồ Chí Minh nhận định thể dục thể thao “là một trong những công tác cách mạng” tức là Người đã đặt công tác TDTT ngang bằng với các công tác khác như công tác chính trị, tư tưởng, văn hóa, y tế, giáo dục…Mặt khác, sự phát triển của thể dục thể thao nước nhà không bó hẹp trong riêng ngành thể thao mà còn là trách nhiệm chung của toàn xã hội. Bên cạnh đó Người cũng nêu lên quan điểm: “dân cường thì nước thịnh”. Điều này có nghĩa sức khỏe của nhân dân là một trong những nhân tố to lớn quyết định đến sự phát triển của đất nước. Thông qua phục vụ sức khỏe nhân dân, phục vụ sức khỏe cho mọi người, thể dục thể thao góp phần phục vụ tất cả các hoạt động phát triển kinh tế, văn hóa, giáo dục…Do đó TDTT phục vụ đắc lực sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân cũng đồng thời góp phần phục vụ công cuộc xây dựng và chấn hưng đất nước.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có những quan điểm khoa học, chuẩn xác về TDTT xác định đúng vai trò của nó trong quá trình phát triển của đất nước. Người đã hiện thực hóa quan điểm của mình không chỉ thông qua các chính sách thực tiễn xã hội ở tầm vĩ mô, mà còn ở việc chăm lo, bảo vệ sức khỏe của cá nhân với tư cách là một thành viên xã hội, một con người. Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng, TDTT có vai trò quan trọng trong việc tăng cường sức khỏe của nhân dân. Nhân dân khỏe mạnh thì mọi việc mới hiệu quả. Vì vậy TDTT phải trở thành nghĩa vụ và trách nhiệm của toàn dân. Mọi người dân phải tự giác, tự ý thức rèn luyện TDTT. “khỏe mạnh thì mới đủ sức tham gia một cách dẻo dai, bền bỉ những công việc ích nước lợi dân”. Theo Người muốn sản xuất tốt, kháng chiến thắng lợi phải có sức khỏe, muốn có sức khỏe phải tập luyện thể dục thể thao. Bởi lẽ, “người ốm thì sức lao động bị giảm súc”, muốn lao động thường xuyên có năng suất, chất lượng và hiệu quả thì phải có sức khỏe, phải luyện tập TDTT.

Trong thời kỳ lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân tiến hành cuộc kháng chiến trường kỳ, gian khổ chống thực dân pháp xâm lược, chủ tịch Hồ Chí Minh ý thức sâu sắc rằng: “sức khỏe của cán bộ và nhân dân được đảm bảo thì tinh thần càng hăng hái. Tinh thần và sức khỏe đầy đủ thì kháng chiến càng nhiều thắng lợi, kiến quốc càng mau thành công”. Chính vì vậy, trong thời chiến mục tiêu “khỏe vì nước” được duy trì trong các đối tượng thanh thiếu niên, học sinh ở các vùng tự do, nhân dân du kích ở hậu phương, bộ đội chủ lực. Điển hình là ở chiến khu Việt Bắc, nơi Chủ tich Hồ Chí Minh cùng Trung ương Đảng, Chính phủ với hàng chục ngàn cán bộ, chiến sĩ sống, công tác, học tập, bảo vệ căn cứ kháng chiến, xây dựng lực lượng, sẵn sàng chiến đấu, đã dấy lên phong trào rèn luyện thân thể thường xuyên, sôi nổi với tinh thần: “khỏe để chiến thắng giặc Pháp”.

Bác Hồ chơi bóng chuyền và tập luyện võ thuật

cùng các bộ cách mạng tại chiến khu Việt Bắc (nguồn baotanghochiminh.vn)

 

Sau khi cuộc kháng chiến của nhân dân ta thắng lợi, cách mạng Việt Nam chuyển sang giai đoạn mới. Miền Bắc đi lên Chủ nghĩa xã hội làm hậu phương vững chắc cho miền Nam đánh Mỹ tiến tới thống nhất nước nhà. Cách mạng XHCN ở miền bắc diễn ra trên tất cả các lĩnh vực, chính trị, kinh tế xã hội, văn hóa, giáo dục, y tế, TDTT… Lĩnh vực TDTT được chủ tịch Hồ Chí minh và Đảng ta xác định là một bộ phận quan trọng của sự nghiệp xây dựng CNXH: “tích cực xây dựng một nên TDTT xã hội chủ nghĩa, triệt để phục vụ nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ tổ quốc, đấu tranh thống nhất nước nhà”.

Nói chuyện với toàn thể cán bộ giáo viên và học sinh trường Trung cấp TDTT Trung ương ngày 14-02-1961, người chỉ rõ: “học thể dục thể thao ở đây không phải đạt được kiện tướng. Cái chính là làm người cán bộ phục vụ đắc lực cho nhân dân, đem hiểu biết của mình ra hướng dẫn mọi người cùng tập luyện để nâng cao sức khỏe đẩy lùi bệnh tật”.

Đặc biệt những tác phẩm viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh, các hồi ký của các đồng chí lão thành cách mạng, các cán bộ được làm việc gần hoặc phục vụ Bác; những thước phim tư liệu, ảnh của các nhà báo trong nước và quốc tế ghi lại cảnh luyện tập thể dục, đánh võ, đi bộ, cưỡi ngựa, chơi thể thao, tắm sông suối…. của Bác Hồ hồi thập niên 40, 50, 60 của thế kỷ 20 ở chiến khu Việt Bắc, tại Thủ đô Hà Nội, các chuyến công du nước ngoài…là một kho báu đồ sộ của Người dành cho Ngành Thể dục thể thao, tình cảm yêu thương bao la của Bác với cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên….

Đây là di sản vô cùng quý báu, niềm vinh dự và tự hào của nền thể dục thể thao cách mạng. Chúng ta có nhiệm vụ nghiên cứu, tìm hiểu một cách nghiêm túc thấu đáo. Để từ đây không ngừng quán triệt, học tập làm theo lời dạy của Người, đặng phục vụ cuộc vận động toàn dân hăng hái “Rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” của Ngành, “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” do Bộ Chính trị Trung ương Đảng phát động.


Chúng ta hứa quyết tâm thực hiện những lời dạy của Bác, ra sức xây dựng thành công nền thể dục thể thao vì sự nghiệp cao cả Bác đã chỉ rõ “Dân cường thì quốc thịnh”. Đó là nền thể dục thể thao rộng khắp toàn dân, dân tộc, khoa học và tiên tiến để thỏa lòng mong mỏi của Bác giản dị đầy tha thiết: “Tôi mong đồng bào ta ai cũng gắng tập thể dục”.

                                                                                                         Lâm Hoàng Tuyến – Bộ môn GDTC

Khoa Lý luận chính trị - Giáo dục Quốc phòng và Thể chất

Các tin khác :