.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

“Tạo đột phá trong đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, thu hút và trọng dụng nhân tài” trong các trường đại học ở Việt Nam hiện nay

25-07-2022

 

Chiều ngày 04/7/2022, Trường Đại học Tiền Giang tổ chức Hội thảo khoa học cấp trường Quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về “tạo đột phá trong đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, thu hút và trọng dụng nhân tài” trong các trường đại học ở Việt Nam hiện nay.

Chủ trì Hội thảo có đồng chí: TS. Nguyễn Hoàng Vũ - Phó hiệu trưởng Trường Đại học Tiền Giang; TS. Lê Thị Son - Q.Trưởng Khoa LLCT-GDQP&TC.

Đến tham dự Hội thảo có lãnh đạo các khoa, phòng: TS. Trương Khắc Hiếu - P.Trưởng Khoa NN&CNTP; ThS. Trần Thanh Phong - P.Trưởng Khoa LLCT-GDQP&TC; ThS Trần Ngọc Ẩn - P.Giám đốc TTĐT,BDTX&THNN; ThS Lê Thanh Bình - P.Trưởng P.Thanh tra pháp chế; ThS Lê Tiến Dũng - P.Giám đốc TTTVTS&QHDN; một số trưởng, phó bộ môn và giảng viên trong nhà trường.

Hội thảo nhận được 22 tham luận của các tác giả trong và ngoài trường gửi về tham dự: Trường Đại học Tiền Giang, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tiền Giang, Trường Chính trị Tiền Giang, Trường Chính trị Cần Thơ, Trường Chính trị Hậu Giang, Trường Đại học Công nghệ TP.HCM, Trường Đại học Đà Lạt, Trường Đại học Phú Yên, Trường Cao đẳng Y tế Tiền Giang,... Mỗi bài viết đều thể hiện được trí tuệ và tâm huyết của tác giả về việc quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về tạo đột phá trong đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, thu hút và trọng dụng nhân tài trong các trường đại học ở Việt Nam hiện nay.

Nhiều ý kiến trực tiếp tại Hội thảo đã làm rõ: Những vấn đề cần quan tâm trong công tác thu hút và sử dụng nhân tài tại Trường Đại học Tiền Giang; Xây dựng và phát triển nguồn nhân lực của Khoa LLCT – GDQP&TC; Vai trò của giảng viên trong thời đại cách mạng công nghiệp lần thứ tư và hội nhập quốc tế; Thực trạng học tập lý luận chính trị của sinh viên; Sự cần thiết phải đổi mới nội dung, phương thức, phương pháp giáo dục lý luận chính trị; Vận dụng những điểm mới của Đảng tại Đại hội XIII vào giảng dạy; Chuyển đổi số; Một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác giáo dục lý luận chính trị trong trường đại học; Đổi mới phương pháp giáo dục lý luận chính trị tại trường, chú trọng đổi mới mạnh mẽ phương pháp giảng dạy, ứng dụng công nghệ hiện đại của giảng viên, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; Nâng cao trình độ, trau dồi bản lĩnh chính trị, rèn luyện phong cách, đạo đức cho giảng viên lý luận chính trị; Một số phương pháp học tập tích cực của sinh viên;…

Những ý kiến tham gia Hội thảo sẽ là cơ sở để Trường Đại học Tiền Giang tiếp tục có những đổi mới nhằm thu hút và sử dụng nhân lực, đổi mới công tác giáo dục lý luận chính trị cho sinh viên, nâng chất cơ sở hạ tầng phục vụ chuyển đổi số,… Từ đó, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên thanh niên thật sự tiên phong, gương mẫu, có phẩm chất, năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới./.                                                                                                            

 

   Cao Thị Tuyết Loan

                                                                           

                                                                                    

Khoa Lý luận chính trị - Giáo dục Quốc phòng và Thể chất

Các tin khác :