.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Lịch công tác tuần 16 (Từ ngày 13/12 đến ngày 19/12/2021)

12-12-2021

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO TRƯỜNG, TUẦN 16

(Từ ngày 13/12 đến ngày 19/12/2021)

THỜI GIAN,

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

HAI

13/12

Họp chuẩn bị tiếp đoàn kiểm tra công tác tự chủ giảng dạy Giáo dục Quốc phòng.

- Ô. Lê Minh Tùng, Phó Hiệu trưởng;

- Ô. Bình - TP. TCHC;

- Ô. Tín - TP. KHTC;

- Ô. Phương - TP. QLCSVC;

-  Ô. Long - GĐ TTKT&ĐBCL

- Ô. Phong, Ô. Đức (K. LLCT-GDQP&TC).

08h0 - 10h30

Phòng B14

Ô. Võ Ngọc Hà

Hiệu trưởng

Họp thống nhất thu nhập tăng thêm của viên chức.

- Ô. Lê Minh Tùng, Phó Hiệu trưởng;

- Ô. Bình - TP. TCHC;

- Ô. Tín - TP. KHTC;

- Ô. Cường - TP. TTPC;

- Bà Hằng - PTP.TCHC.

10h30

Phòng B14

Ô. Võ Ngọc Hà

Hiệu trưởng

Hội nghị viên chức Phòng Tổ chức - Hành chính

- Mời TS. Nguyễn Viết Thịnh, CT HĐT

- Mời PGS.TS.. Võ Ngọc Hà, Hiệu trưởng

- Toàn thể VC P. TCHC

14h00

Phòng B14

 

BA

14/12

Tiếp Đảng ủy Khối kiểm tra đánh giá cuối năm 2021

- Ban Thường vụ Đảng uỷ

- Bà Ngân, UV BCH Đảng bộ

14h30

Khu C25 - CSC

Ô. Nguyễn Viết Thịnh

Bí thư Đảng uỷ

15/12

Họp BBT về công tác xuất bản Tạp chí Khoa học Trường Đại học Tiền Giang số 11/2021.

- Ô. Lê Hữu Hải - Phó Tổng biên tập;

- Ô. Lê Minh Tùng - Phó Tổng biên tập;

- Ô. Thi, Ô. Thuận (QLKHCN & HTQT).

08h00

Phòng A104

Ô. Võ Ngọc Hà

Tổng biên tập

Họp đánh giá, xếp loại chất lượng Đảng viên Chi bộ 1.

- Ô. Võ Ngọc Hà - Hiệu trưởng;

- Đảng viên Chi bộ 1.

14h00

Phòng B14

Ô. Võ Ngọc Hà

Hiệu trưởng

NĂM

16/12

 

 

 

 

SÁU

17/12

Tham dự họp Ban Chấp hành Hiệp hội các trường ĐH, CĐ Việt Nam

- Ô. Võ Ngọc Hà, Hiệu trưởng

08h30

https://bit.ly.hoinghibanchaphanh

(chạy thử 14-16h ngày 16/12).

Họp xem xét, tiếp thu ý kiến của viên chức tại Hội nghị CBVC cấp đơn vị

- Ô. Lê Minh Tùng, Phó Hiệu trưởng;

- Ô. Bình - TP. TCHC;

- Ô. Tín - TP. KHTC;

- Ô. Phương - TP. QLCSVC;

- Ô. Cường - TP. TTPC;

- Ô. Thi - PTP QLKH&HTQT;

- Bà Hằng - PTP. TCHC;

- Bà Tiên - PTP. KHTC;

- Bà Hà - CV P.TCHC;

- Bà Oanh - CV P.KHTC.

14h00

Phòng B14

Ô. Võ Ngọc Hà

Hiệu trưởng

BẢY

18/12

Viên chức Trường Đại học Tiền Giang làm Căn cước công dân.

Viên chức có tên theo danh sách thông báo của Trường (Trường sẽ gửi danh sách từ ngày 15/12/2021 cho các đơn vị).

Sáng: 07h00

Chiều: 13h00

Tại Giảng đường Cơ sở chính

Ô. Võ Ngọc Hà

Hiệu trưởng

CN

19/12

Viên chức Trường Đại học Tiền Giang làm Căn cước công dân.

NHẮC VIỆC

 

  1. Họp Chi bộ 2; TP: Đảng viên Chi bộ 2; TG: 07h30 ngày 13/12/2021 (thứ Hai); ĐĐ: Phòng A104.

* Ghi chú:

- Lịch trên đây không có thư mời. Đơn vị chủ trì chuẩn bị nội dung và các văn bản cần thiết phục vụ cho buổi làm việc.

- Các đơn vị gửi báo cáo tuần về P. TC-HC trước 14h00 ngày thứ Ba hàng tuần.

- Đề nghị lãnh đạo các đơn vị, các tổ chức Đoàn thể CTXH có nhu cầu sử dụng phòng họp tại CSC (B.14, A.104, A.105); CS.TCN (B.243) đăng ký với P. TCHC trước 10h00 ngày thứ Năm bằng File mẫu lịch tuần để tiện việc bố trí và phục vụ./.