.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Lịch công tác tuần 15 (Từ ngày 06/12 đến ngày 12/12/2021)

04-12-2021

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO TRƯỜNG, TUẦN 15

(Từ ngày 06/12 đến ngày 12/12/2021)

THỨ

NỘI DUNG CHÍNH

THÀNH PHẦN

THAM DỰ

THỜI GIAN,

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

HAI

06/12

Tham dự kỳ họp Hội đồng nhân dân từ ngày 06/12 đến ngày 08/12.

Ô. Võ Ngọc Hà, Hiệu trưởng, đại biểu HĐND tỉnh

07h30

Trung tâm

Hội nghị tỉnh

 

Tham dự trực tuyến Diễn đàn cấp cao thường niên lần thứ ba về Công nghiệp 4.0

- Ô. Lê Minh Tùng, Phó Hiệu trưởng

08h00

Hội trường Tỉnh uỷ

 

BA

07/12

Tham dự kỳ họp Hội đồng nhân dân từ ngày 06/12 đến ngày 08/12.

Ô. Võ Ngọc Hà, Hiệu trưởng, đại biểu HĐND tỉnh

07h30

Trung tâm

Hội nghị tỉnh

 

08/12

Tham dự kỳ họp Hội đồng nhân dân từ ngày 06/12 đến ngày 08/12.

Ô. Võ Ngọc Hà, Hiệu trưởng, đại biểu HĐND tỉnh

07h30

Trung tâm

Hội nghị tỉnh

 

Họp Khối Đào tạo và Đảm bảo Chất lượng

Trưởng đơn vị thuộc khối gồm:

- Ô. Vũ, TP QLĐT;

- Ô. Long, GĐ TTKT & ĐBCLGD.

- Bà Trang, TP CTSV;

- Ô. Thi, PTP PT QLKHCN & HTQT;

- Ô. Mơ, TK SP & KHCB;

- Ô. Hiếu, TK KTCN;

- Bà Nguyệt, PTK PT KKT-L;

- Bà Loan, PTK PT KNN & CNTP;

- Bà Son, Q. TK LLCT-GDQP &TC;

- Bà Hà, CV P. TCHC.

08h00

Phòng B14

Ô. Lê Minh Tùng

Phó Hiệu trưởng

NĂM

09/12

 

 

 

 

SÁU

10/12

Họp đánh giá, xếp loại chất lượng Đảng viên Chi bộ 1.

- Ô. Võ Ngọc Hà - Hiệu trưởng;

- Đảng viên Chi bộ 1

14h00

Phòng B14

Ô. Võ Ngọc Hà

Hiệu trưởng

Họp BBT về công tác xuất bản Tạp chí Khoa học Trường Đại học Tiền Giang số 11/2021

- Ô. Lê Hữu Hải - Phó Tổng biên tập;

- Ô. Lê Minh Tùng - Phó Tổng biên tập;

- Ô.Thi, Ô. Thuận (QLKHCN & HTQT).

14h00

Phòng A104

 

Ô. Võ Ngọc Hà

Tổng biên tập

BẢY

11/12

 

 

 

 

CN

12/12

 

 

 

 

NHẮC VIỆC

 

  1. Các đơn vị tổ chức Hội nghị viên chức cấp đơn vị từ ngày 06/12/2021 đến hết ngày 15/12/2021 theo Kế hoạch số 981/KH-ĐHTG ngày 22/12/2021 của Trường Đại học Tiền Giang;
  2. Họp Ban Thường vụ Đoàn trường; TP: Uỷ viên BTV Đoàn trường; TG: 14h00 ngày 06/12/2021 (thứ Hai); ĐĐ: Văn phòng Đoàn - Hội.
  3. Họp Ban Chấp hành Đoàn trường; TP: Uỷ viên BCH Đoàn trường; TG: 15h00 ngày 06/12/2021 (thứ Hai); ĐĐ: Văn phòng Đoàn - Hội.
  4. Hội nghị viên chức  Khoa Sư phạm và Khoa học cơ bản năm học 2021-2022;

TP: a) Tại phòng A105: Lãnh đạo khoa, Lãnh đạo bộ môn, Tổ trưởng Công đoàn.

b) Trực tuyến trên máy tính cá nhân: Viên chức còn lại của Khoa Sư phạm và Khoa học cơ bản

TG: 14h00 ngày 06/12/2021 (thứ Hai); ĐĐ: Phòng A105.

  1. Hội nghị viên chức  LLCT-GDQP & TC năm học 2021-2022, TP: Toàn thể viên chức của khoa; TG: 13h30 ngày 06/12/2021 (thứ Hai); ĐĐ: Phòng B14.
  2. Hội nghị viên chức Phòng CTSV năm học 2021-2022, TP: Toàn thể viên chức của phòng; TG: 07h30 ngày 07/12/2021 (thứ Ba); ĐĐ: Phòng B14.
  3. Họp Chi ủy Chi bộ 8; TP: UV Chi uỷ CB8; TG: 13h30 ngày 09/12/2021 (thứ Năm); ĐĐ:  Phòng B14.
  4. Họp Chi bộ 8; TP: UV CB8; TG: 14h00 ngày 09/12/2021 (thứ Năm); ĐĐ:  Phòng B14.

 

 

* Ghi chú:

- Lịch trên đây không có thư mời. Đơn vị chủ trì chuẩn bị nội dung và các văn bản cần thiết phục vụ cho buổi làm việc.

- Các đơn vị gửi báo cáo tuần về P. TC-HC trước 14h00 ngày thứ Ba hàng tuần.

- Đề nghị lãnh đạo các đơn vị, các tổ chức Đoàn thể CTXH có nhu cầu sử dụng phòng họp tại CSC (B.14, A.104, A.105); CS.TCN (B.243) đăng ký với P. TCHC trước 10h00 ngày thứ Năm bằng File mẫu lịch tuần để tiện việc bố trí và phục vụ./.