.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Lịch công tác tuần 14 (Từ ngày 29/11 đến ngày 05/12/2021)

29-11-2021

 LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO TRƯỜNG, TUẦN 14

(Từ ngày 29/11 đến ngày 05/12/2021) 

THỨ

NỘI DUNG CHÍNH

THÀNH PHẦN

THAM DỰ

THỜI GIAN,

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

HAI

29/11

Họp Giao ban tháng 12 năm 2021.

- Ban Giám hiệu;

- Trưởng đơn vị; Phó trưởng phụ trách đơn vị.

- Chủ tịch CĐCS;

- Bí thư Đoàn TNCSHCM;

- Bà Duyên - CV. P.TCHC.

07h30 - 9h30

Phòng B14

Ô. Võ Ngọc Hà

Hiệu trưởng

Họp thành viên Hội đồng, các ban giúp việc, Ban Giám sát và các thành viên kỳ thi tuyển công chức tỉnh Tiền Giang năm 2021

- Ô. Lê Minh Tùng, Phó Hiệu trưởng.

08h00

Phòng Hội đồng thi K11

 

Dự khảo sát kiểm tra hiện trạng để bàn giao Khu hành chánh và các phòng thí nghiệm thực hành tại khu B-CS TCN Trường ĐHTG

- Ô. Phương, TP QLCSVC;

09h30

CS TCN

Ô. Võ Ngọc Hà

Hiệu trưởng

Hội nghị lấy ý kiến bổ nhiệm Trưởng phòng QLKHCN&HTQT.

- Ban Thường vụ Đảng ủy;

- Chủ tịch Hội đồng trường;

- Ban Giám hiệu;

- Trưởng đơn vị, Phó trưởng phụ trách đơn vị.

- Bà Hằng - PTP. TCHC.

09h30 - 10h00

Phòng B14

Ô. Võ Ngọc Hà

Hiệu trưởng

Hội nghị Bàn giao công tác quản lý các đơn vị do Phó Hiệu trưởng Lê Hữu Hải phụ trách.

- Chủ tịch Hội đồng trường;

- Ban Giám hiệu;

- Trưởng đơn vị; Phó trưởng phụ trách đơn vị.

- Bà Hằng - PTP. TCHC;

- Bà Duyên, Bà Hà - CV P.TCHC

10h00

Phòng B14

Ô. Võ Ngọc Hà

Hiệu trưởng

Phối hợp tổ chức kỳ thi tuyển công chức cấp tỉnh năm 2021.

- Ô. Lê Minh Tùng - PHT;

- Viên chức các đơn vị được phân công theo Kế hoạch

12h30

Cơ sở Chính

Ô. Võ Ngọc Hà

Hiệu trưởng

Tham dự nhận trang cấp máy tính bảng cho đại biểu HĐND tỉnh khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026

Ô. Võ Ngọc Hà, Hiệu trưởng, đại biểu HĐND tỉnh

14h00

Phòng họp số 2

 

Gặp gỡ trực tuyến sinh viên Lớp Cao đẳng Giáo dục Mầm non Khóa 21

- Ô. Long, GĐ TT KT & ĐBCL;

- Ô. Vũ, TP QLĐT;

- Ô. Mơ, TK SP & KHCB;

- Bà Trang, TP CTSV

14h00

Phòng A105

Ô. Võ Ngọc Hà

Hiệu trưởng

BA

30/11

Dự họp thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết

Ô. Võ Ngọc Hà, Hiệu trưởng, đại biểu HĐND tỉnh

07h30

Hội trường, trụ sở HĐND tỉnh

 

Tiếp nhận và phân công viên chức mới tuyển dụng

- Trưởng khoa SP&KHCB;

- ĐD lãnh đạo Phòng TCHC;

- 04 VC mới tuyển.

14h00

Phòng A104

Ô. Võ Ngọc Hà

Hiệu trưởng

01/12

Hội nghị Tập thể lãnh đạo mở rộng lấy ý kiến giới thiệu nhân sự bổ nhiệm Phó hiệu trưởng (Bước 2).

- Ban Thường vụ Đảng ủy;

- Chủ tịch Hội đồng trường;

- Ban Giám hiệu;

- Trưởng đơn vị, Phó trưởng phụ trách đơn vị.

- Bà Hằng - PTP. TCHC.

07h30 - 9h00

Phòng B14

Ô. Nguyễn Viết Thịnh - Bí thư Đảng ủy

Hội nghị Tập thể lãnh đạo lấy ý kiến giới thiệu nhân sự bổ nhiệm Phó hiệu trưởng (Bước 3).

- Ban Thường vụ Đảng ủy;

- Chủ tịch Hội đồng trường;

- Ban Giám hiệu;

- Ô. Bình - TP. TCHC.

09h00 - 9h30

Phòng A.104

Ô. Nguyễn Viết Thịnh - Bí thư Đảng ủy

Hội nghị cán bộ chủ chốt lấy ý kiến tín nhiệm bổ nhiệm Phó hiệu trưởng (Bước 4).

- Ban Chấp hành Đảng bộ;

- Chủ tịch Hội đồng trường;

- Ban Giám hiệu;

- Chủ tịch CĐCS; Bí thư Đoàn Thanh niên.

- Trưởng đơn vị thuộc Trường;

-Phó trưởng đơn vị thuộc Trường.

- Bà Hằng - PTP. TCHC.

09h30

Phòng B 14

Ô. Nguyễn Viết Thịnh - Bí thư Đảng ủy

Hội nghị kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức lãnh đạo, quản lý thuộc diện Tỉnh ủy, UBND tỉnh quản lý.

- Đại diện BTV Đảng ủy;

- Chủ tịch Hội đồng trường;

- Ban Giám hiệu;

- Chủ tịch CĐCS; Bí thư Đoàn thanh niên; Chủ tịch Hội cựu chiến binh; Chủ tịch Hội sinh viên.

- Trưởng đơn vị, Phó trưởng phụ trách đơn vị.

- Bà Hằng - PTP. TCHC.

14h00

Phòng B14

Ô. Võ Ngọc Hà

Hiệu trưởng

NĂM

02/12

 

 

 

 

SÁU

03/12

Tham dự Hội đồng xét duyệt dự thảo Chiến lược phát triển Trường Đại học Khánh Hòa và Triết lý Giáo dục Trường ĐH Khánh Hòa.

Ô. Võ Ngọc Hà, Hiệu trưởng

08h00

Phòng A105

online qua Google Meet
  Link: https://meet.google.com/edm-ysay-iyr

 

Họp đánh giá, xếp loại chất lượng Đảng viên Chi bộ 1.

- Ô. Võ Ngọc Hà - Hiệu trưởng;

- Đảng viên Chi bộ 1

14h00

Phòng B 14

 

BẢY

04/12

Giao lưu, trao tặng hỗ trợ Tân sinh viên ngành Chăn nuôi của Công ty TNHH Chăn nuôi New Hope Bình Phước

- Đại diện Ban Giám hiệu;

- Đại diện lãnh đạo Phòng Công tác sinh viên

- Đại diện lãnh đạo Khoa Nông nghiệp và Công nghệ thực phẩm

- Tân sinh viên ngành Chăn nuôi và sinh viên thực tập đợt 06/12/2021 đến 02/01/2021 tại Công ty TNHH Chăn nuôi New Hope Bình Phước

08h00

Phòng B14

Ô. Võ Ngọc Hà

Hiệu trưởng

CN

05/12

 

 

 

 

* Ghi chú:

- Lịch trên đây không có thư mời. Đơn vị chủ trì chuẩn bị nội dung và các văn bản cần thiết phục vụ cho buổi làm việc.

- Các đơn vị gửi báo cáo tuần về P. TC-HC trước 14h00 ngày thứ Ba hàng tuần.

- Đề nghị lãnh đạo các đơn vị, các tổ chức Đoàn thể CTXH có nhu cầu sử dụng phòng họp tại CSC (B.14, A.104, A.105); CS.TCN (B.243) đăng ký với P. TCHC trước 10h00 ngày thứ Năm bằng File mẫu lịch tuần để tiện việc bố trí và phục vụ./.