.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Trường Đại học Tiền Giang tổ chức trực tuyến sinh hoạt nghiệp vụ chuyên môn đầu năm học 2021-2022

13-09-2021

Ngày 13/9/2021, Trường Đại học Tiền Giang tổ chức sinh hoạt nghiệp vụ chuyên môn đầu năm học 2021-2022 theo hình thức trực tuyến. Chủ trỉ tại điểm cầu phòng họp B.14 có TS. Lê Hữu Hải - Phó Hiệu trưởng nhà trường; ThS. Nguyễn Thanh Bình - Chủ tịch Công đoàn, Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính nhà trường và toàn thể giảng viên, cố vấn học tập, viên chức tham gia giảng dạy.

Nội dung sinh hoạt nghiệp vụ chuyên môn đầu năm học 2021-2022 theo hình thức trực tuyến gồm có: Quy định về đào tạo trình độ đại học, cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên theo phương thức tích lũy tín chỉ của Trường Đại học Tiền Giang; Quy định về sử dụng hệ thống quản lý dạy và học trực tuyến trong hoạt động đào tạo tại Trường Đại học Tiền Giang; Hướng dẫn sử dụng Hệ thống VNPT E-LEARNING cho giảng viên Trường Đại học Tiền Giang…

VĨNH SƠN