.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Trường Đại học Tiền Giang thông báo chiêu sinh lớp ‘KHAI BÁO THUẾ

29-05-2021

 

UBND TỈNH TIỀN GIANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                 Số: 170/TB-ĐHTG

Tiền Giang, ngày  08 tháng  3 năm 2021

 

 

 

THÔNG BÁO

Chiêu sinh lớp Khai báo thuế

 

 
   

 

         Nhằm hướng dẫn và cung cấp cho học viên những kiến thức về nghiệp vụ Khai báo thuế, quyết toán thuế & các chính sách về thuế ở doanh nghiệp, Trường Đại học Tiền Giang thông báo chiêu sinh lớp ‘KHAI BÁO THUẾ’. Cụ thể như sau:

1. Nội dung chương trình học

- Kế toán doanh nghiệp;  

- Kế toán thuế xuất nhập khẩu, tiêu thụ đặc biệt, giá trị gia tăng;

- Kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp;

- Kế toán thuế thu nhập cá nhân;

- Hướng dẫn chính sách thuế;

- Thực hành khai báo thuế.

          2. Đối tượng tham gia khóa học

          - Người đang làm việc trong lĩnh vực kế toán.

          - Sinh viên chuyên ngành kế toán;

          - Cá nhân quan tâm đến công tác kế toán, thuế.

3. Thời gian và học phí

          - Thời gian khóa học: 2,5 tháng.

          - Thời gian học: thứ bảy và chủ nhật hàng tuần.

- Học phí: 2.000.000đ - 2.500.000đ /khóa/học viên (tùy theo số lượng Học viên đăng ký của mỗi khóa học).

          4. Kết thúc khoá học: học viên được cấp giấy chứng nhận hoàn thành khoá học ‘NGHIỆP VỤ KHAI BÁO THUẾ’ của Trường Đại học Tiền Giang.

5. Hồ sơ đăng ký

ü 01 phiếu đăng ký tham gia khóa học theo mẫu của Trường.

ü 01 bản copy bằng tốt nghiệp được sao y công chứng.

ü 01 bản copy CMND được sao y công chứng.

ü 02 hình 3x4, ghi rõ họ tên năm sinh phía sau hình.

6. Địa điểm ghi danh và nộp học phí:

Văn phòng Khoa Kinh tế - Luật, Khu D (phòng D.23), số 119 Ấp Bắc, Phường 5, TP. Mỹ Tho - Tiền Giang.

Mọi chi tiết liên hệ:

Văn phòng Khoa Kinh tế - Luật, Khu D (phòng D.23), số 119 Ấp Bắc, Phường 5, TP. Mỹ Tho - Tiền Giang. Email: kktl@tgu.edu.vn

( Văn phòng Khoa – Cơ sở chính: (0273) 3 870 030

( Văn phòng Khoa – Cơ sở Thân Cửu Nghĩa: (0273) 3 857 938

Di động: 0939 028 804 (Cô Thảo)  0974 920 882 (Cô Nguyệt)

 

Nơi nhận:                                                                                          KT.HIỆU TRƯỞNG                                                                                                               

- Doanh nghiệp;                                                                                           PHÓ HIỆU TRƯỞNG                                                                                            

- Sinh viên, cá nhân quan tâm;                                                                               (đã ký)           

- Lưu: VT, Khoa  KT-L.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Lê Hữu Hải                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Khoa Kinh tế - Luật