.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Thực hiện các biện pháp đảm bảo an ninh mạng, an toàn thông tin khi sử dụng ứng dụng trực tuyến

20-05-2020

Ngày 18/5/2020, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang ban hành Công văn số 2202/UBND-NCPC chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện các biện pháp đảm bảo an ninh mạng, an toàn thông tin khi sử dụng ứng dụng trực tuyến.

Theo đó, để đảm bảo an toàn thông tin khi sử dụng ứng dụng trực tuyến, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động thực hiện một số biện pháp để đảm bảo an ninh mạng, an toàn thông tin khi sử dụng các ứng dụng trực tuyến, như: Nghiên cứu kỹ trong lựa chọn sử dụng các ứng dụng, tránh cài đặt, sử dụng các ứng dụng đang bị cảnh báo tồn tại lỗ hổng, điểm yếu bảo mật; tải và cài đặt ứng dụng từ các nguồn chính thống; thường xuyên cập nhật bản vá lỗ hổng của các ứng dụng và hệ điều hành.

Khi sử dụng các ứng dụng trực tuyến cần sử dụng các kênh, phòng riêng, có mật khẩu bảo vệ, xác thực người tham gia; không chia sẻ các thông tin về phòng họp (ID, mật khẩu, thời gian...) trên không gian mạng; không tải, mở các tập tin, đường dẫn lạ không rõ nguồn gốc... Không sử dụng các ứng dụng trực tuyến để trao đổi, gửi nhận các dữ liệu bí mật nhà nước, dữ liệu nội bộ.

VĨNH SƠN

Công đoàn