.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Thông tin liên hệ

23-06-2021

Địa chỉ liên hệ: Phòng A003 - Cơ sở chính Trường Đại hoc Tiền Giang

                           Phòng A004 - Cơ sở chính Trường Đại hoc Tiền Giang

                            119 Ấp Bắc, Phường 5, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang

Số điện thoại liên hệ: (0273) 3877 827

Địa chỉ email: pkhtc@tgu.edu.vn

Phòng Kế hoạch - Tài chính

Các tin khác :