.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Thông báo v/v hoàn trả tiền lệ phí tuyển sinh hệ vừa làm vừa học và hệ liên thông vừa làm vừa học

06-12-2018

Căn cứ Thông báo số 74/TB-ĐHTG ngày 23 tháng 5 năm 2017 về việc tuyển sinh các ngành trình độ đại học đào tạo theo hình thức vừa làm vừa học năm 2017;

Căn cứ Thông báo số 76/TB-ĐHTG ngày 23 tháng 5 năm 2017 về việc tuyển sinh đào tạo liên thông từ cao đẳng lên đại học hệ chính quy năm 207;

Căn cứ Thông báo số 150/TB-ĐHTG ngày 08 tháng 09 năm 2017 về việc tuyển sinh trình độ đại học hình thức vừa làm vừa học năm 2017 – Đợt 2;

Căn cứ danh sách thí sinh nộp hồ sơ tuyển sinh hệ vừa làm vừa học năm 2017 các ngành không đủ số lượng mở lớp ngày 20/8/2017 của TT Khảo thí & ĐBCLGD,

Nay Trường Đại học Tiền Giang thông báo đến các thí sinh về việc hoàn trả lệ phí tuyển sinh như sau:

Những thí sinh có tên trong danh sách đính kèm đến phòng Tài vụ Trường Đại học Tiền Giang nhận lại tiền lệ phí tuyển sinh (thí sinh phải mang theo CMND và Phiếu thu khi đến nhận tiền).

Thời gian từ ngày ra Thông báo đến hết ngày 14/12/2018. Từ thứ Hai đến thứ Sáu vào giờ hành chính. Sau thời gian trên, Trường sẽ không giải quyết hoàn trả lệ phí tuyển sinh.

Đề nghị Trung tâm Khảo thí & ĐBCLGD triển khai thông báo này đến thí sinh được hoàn trả tiền lệ phí tuyển sinh để biết và thực hiện./.

HIỆU TRƯỞNG
(đã ký)      
Võ Ngọc Hà  

Phòng Kế hoạch - Tài chính