.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

  • Ngày post: 10-08-2020
    Sau thời gian thực tập, thực tế tại hơn 15 công ty trong và ngoài tỉnh, ngày 31/7/2020, sinh viên ngành Công nghệ thực phẩm đã báo cáo kết quả thực tập trước các hội đồng đánh giá là Giảng viên ngành Công nghệ thực phẩm, Khoa Nông nghiệp và Công nghệ thực phẩm, trường Đại học Tiền Giang.

Tag

nội dung tag