• Ngày post: 11-06-2019
    Nhằm trang bị kiến thức, chia sẽ những kinh nghiệm thực tiễn dành sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp và đã tốt nghiệp của Khoa Kỹ thuật xây dựng về những vấn đề thiết kế nền móng và khuynh hướng thiết kế hiện đại đang được áp dụng. Kỹ thuật Xây dựng đã kết hợp với Tập đoàn Phan Vũ tổ chức buổi hội thảo chuyên đề “Cọc nền móng: Công nghệ thi công và Khuynh hướng thiết kế hiện đại”
  • Ngày post: 20-02-2019
    “Kỹ thuật xây dựng là ngành chuyên về lĩnh vực tư vấn, thiết kế, tổ chức thi công, quản lý giám sát và nghiệm thu các công trình xây dựng dân dụng, công trình công nghiệp phục vụ đời sống con người”. Đó là chia sẻ của TS. Nguyễn Ngọc Thắng - Phó Trưởng Khoa Kỹ thuật xây dựng.

Tag

nội dung tag