• Ngày post: 11-06-2019
    Nhằm trang bị kiến thức, chia sẽ những kinh nghiệm thực tiễn dành sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp và đã tốt nghiệp của Khoa Kỹ thuật xây dựng về những vấn đề thiết kế nền móng và khuynh hướng thiết kế hiện đại đang được áp dụng. Kỹ thuật Xây dựng đã kết hợp với Tập đoàn Phan Vũ tổ chức buổi hội thảo chuyên đề “Cọc nền móng: Công nghệ thi công và Khuynh hướng thiết kế hiện đại”

Tag

nội dung tag