Chia sẻ

Giới thiệu

16-04-2019


PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO
Phòng B246 - B248 - B249 - B250 cơ sở Thân Cửu Nghĩa (Nhánh Cao tốc số 1, Cao tốc TP HCM - Trung Lương, ấp Thân Bình, xã Thân Cửu Nghĩa, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang)
Điện thoại: (0273) 3 873 883 – Email: pqldt@tgu.edu.vn


Chức năng, nhiệm vụ:

- Giúp Hiệu trưởng trong việc định hướng và hoạch định chiến lược phát triển của Trường về cơ cấu ngành nghề, mục tiêu đào tạo, quy mô,  phương thức đào tạo và cụ thể hóa các chính sách về giáo dục của cấp trên đối với Trường.

- Xây dựng, cải tiến chương trình đào tạo theo nhu cầu xã hội theo hướng hiện đại. Tham mưu cho Hiệu trưởng giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình đào tạo, đánh giá kết quả đào tạo.

- Tham mưu cho Hiệu trưởng tổ chức các kỳ thi tuyển sinh (hoặc xét tuyển), thi hết học phần, thi và xét công nhận tốt nghiệp cho tất cả các hệ đào tạo.

- Giải quyết các vấn đề về học vụ theo đúng các quy chế đào tạo hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Lao động - Thương binh & Xã hội cho từng trình độ đào tạo: Trung cấp chuyên nghiệp, Cao đẳng, Đại học.

- Quản lý, tổ chức cấp phát văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận.

Lãnh đạo phòng

 

  1. Trần Quang Hiền - Phó Trưởng phòng phụ trách
    - DĐ: 0847510999
    - Email: tranquanghien@tgu.edu.vn
  2. Lê Thanh Quân - Phó Trưởng phòng
    - DĐ: 0907525625
    - Email: lethanhquan@tgu.edu.vn

Đội ngũ viên chức

       1. Mai Thành Mi

        - DĐ: 0909331566

         - Email: maithanhmi@tgu.edu.vn

       2. Đào Thúy Trinh

         - DĐ: 0919236906

         - Email: daothuytrinh@tgu.edu.vn

      3. Trương Thị Ngọc Phương

         - DĐ: 0909343131

         - Email: truongthingocphuong@tgu.edu.vn

      4. Nguyễn Thị Tường Vân

         - DĐ: 0903632286

         - Email: nguyenthituongvan@tgu.edu.vn

      5. Trần Văn Quốc

         - DĐ: 0983000383

         - Email: tranvanquoc@tgu.edu.vn

      6. Đỗ Hoàng Việt Quốc

         - DĐ: 0938441884

         - Email: dohoangvietquoc@tgu.edu.vn

       7. Lê Ngọc Trân

         - DĐ: 0903963640

         - Email: lengoctran@tgu.edu.vn

       8. Ngô Vũ Hoàng Trung

         - DĐ: 0917288498

         - Email: ngovuhoangtrung@tgu.edu.vn

Tập thể cán bộ - viên chức Phòng Quản lý Đào tạo quyết tâm xây dựng thành một đơn vị Phòng chức năng vững về chính trị - mạnh về chuyên môn, đáp ứng kịp thời mọi vấn đề đào tạo theo hệ thống tín chỉ trong tình hình mới, hướng đến một đơn vị:

“Năng động – Chuyên nghiệp – Chính xác”

Phòng Quản lý đào tạo