Chia sẻ

Ngành toán ứng dụng ở trường Đại học Tiền Giang

21-04-2017

Toán ứng dụng là một ngành áp dụng khối kiến thức toán học cho các lĩnh vực khác như kinh tế, thống kê, nông nghiệp, dự báo thời tiết, khoa học mật mã, vũ trụ,…Với tinh thần đó, Khoa Khoa học Tự nhiên Trường Đại học Tiền Giang xây dựng ngành Toán ứng dụng với hai chuyên ngành: TOÁN KINH TẾ và TOÁN THỐNG KÊ. Sau đây là giới thiệu tổng quan về chương trình đào tạo này.

 

Chương trình đào tạo ngành Toán ứng dụng được xây dựng với số tín chỉ tích lũy tối thiểu là 138/190 tín chỉ của chương trình. Trong đó giáo dục đại cương 55/79 tín chỉ và giáo dục chuyên nghiệp 83/111 tín chỉ. Chương trình đào tạo gồm hai chuyên ngành: Toán Thống kê và Toán Kinh tế. Sinh viên của hai chuyên ngành sẽ học chung khoảng 80% chương trình và học chuyên sâu đối với mỗi chuyên ngành khoảng 20% chương trình.

Về kiến thức, sinh viên ngành Toán ứng dụng được trang bị các kiến thức để có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt; có kiến thức cơ bản về xã hội, kinh tế, ngoại ngữ, tin học và toán học; sinh viên có khả năng vận dụng các kiến thức, kỹ năng đã học vào công việc. Đối với chuyên ngành Toán Kinh tế sinh viên có kiến thức chuyên sâu về kinh tế và ứng dụng toán vào kinh tế; đối với chuyên ngành Toán Thống kê sinh viên có kiến thức chuyên sâu về thống kê, ứng dụng toán trong thống kê và các phần mềm thống kê;

Về kỹ năng, sinh viên được trang bị các kỹ năng mềm để có thể hoàn thành chương trình học và thích nghi với công việc sau khi ra trường: kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc độc lập và hợp tác nhóm hiệu quả, kỹ năng trình bày, giải thích, thảo luận các vấn đề chuyên môn,… Đối với kỹ năng nghề nghiệp, sinh viên phải biết vận dụng hệ thống các kiến thức được trang bị để tổ chức các hoạt động nghiên cứu, khảo sát, tổng hợp dữ liệu, lập và trình bày các báo cáo; mô hình hóa, phân tích, dự báo các vấn đề kinh tế, xã hội cụ thể; sử dụng tốt các kỹ thuật phân tích dữ liệu, dự báo; thành thạo các phần mềm thống kê chuyên dụng: R, SPSS, Eviews, SAS,...; trong đó sinh viên Toán Kinh tế sẽ có các kỹ năng chuyên sâu về phân tích kinh tế, tài chính và sinh viên chuyên ngành Toán Thống kê có kỹ năng chuyên sâu về các công tác và kỹ thuật thống kê. 

Về khả năng học tập sau khi ra trường, chương trình đào tạo Toán ứng dụng giúp sinh viên có năng lực học tập suốt đời, đảm bảo kiến thức về chuyên môn và nghiệp vụ để học lên bậc thạc sĩ, tiến sĩ thuộc các chuyên ngành trong lĩnh vực Toán; SV có thể thực hiện được các đề tài nghiên cứu Toán ở các mức độ khác nhau, có khả năng tự nghiên cứu nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để thích nghi với môi trường làm việc năng động và xu thế hội nhập.

Về việc làm sau khi tốt nghiệp, sau khi học xong chương trình cử nhân Toán ứng dụng, sinh viên có thể đảm nhận vị trí chuyên viên thống kê, chuyên viên phân tích kinh tế, tài chính. Ngoài ra, sinh viên cũng có thể trở thành cán bộ giảng dạy và nghiên cứu tại các trường đại học, cao đẳng và viện nghiên cứu có liên quan. 

Chuyên viên phân tích kinh tế, tài chính thực hiện các công việc như phân tích, dự báo và quản trị rủi ro trong các tổ chức kinh tế; phân tích chính sách, quản lý và tư vấn trong các cơ quan, các công ty tài chính (ngân hàng, bảo hiểm, quỹ đầu tư,…), các tổ chức kinh tế, xã hội; lập trình mô phỏng (trên máy tính) các bài toán trong kinh tế, đề xuất phương án tốt nhất; xây dựng và điều hành các tổ chức tư vấn kinh tế – xã hội.

Chuyên viên thống kê thực hiện các công việc như tổ chức, thực hiện các hoạt động thống kê tại cục thống kê, chi cục thống kê, các cơ quan nhà nước, công ty cần xử lý số liệu lớn (nghiên cứu thị trường, vận tải biển,…); phân tích, dự báo, lập kế hoạch, tính toán thiết kế tối ưu các quy trình sản xuất tại các nhà máy trong các lĩnh vực: thống kê kinh doanh, quản trị nhân sự, nghiên cứu thị trường, phát triển sản phẩm,…tại các công ty tài chính, quỹ đầu tư, công ty bảo hiểm, cơ quan nhà nước, các công ty cần xử lý số liệu lớn, nhà máy, xí nghiệp;  

Trên thực tế, nhu cầu sử dụng nguồn nhân lực có chuyên môn về Toán đang tăng dần, có thể kể đến một số vị trí việc làm hiện nay của sinh viên ngành Toán ứng dụng trên các trang thông tin tuyển dụng trong đầu năm 2017. Saigon CO.OP (CO.OP Mart) tuyển dụng 3 vị trí: Nhân viên Kế hoạch - Tổng hợp - Thống kê - Nghiên cứu - Khảo sát,  Nhân viên Phân tích Dữ liệu, Chuyên viên Nghiên cứu Thị trường - Điều tra Khảo sát. Ngân hàng Techcombank tuyển dụng 3 vị trí: Chuyên viên mô hình rủi ro thị trường, Chuyên viên Quản trị dữ liệu, Chuyên viên cao cấp Phân tích Kinh doanh. Công Ty TNHH Bao Bì Nhựa Thành Phú tuyển dụng nhân viên Thống kê sản xuất. Công ty cổ phần vàng bạc đá quý Phú Nhuận PNJ tuyển dụng chuyên viên Thống kê Phân tích.

Như vậy, với các kiến thức và kỹ năng được trang bị, sinh viên ngành Toán ứng dụng có thể đảm nhận nhiều công việc trong nền kinh tế phát triển hiện nay. Và thực tế, xã hội cũng đang rất cần nguồn nhân lực có kiến thức về Toán với số lượng ngày càng tăng. Đây là dấu hiệu đáng mừng cho ngành Toán ứng dụng và cho nền kinh tế Việt Nam.

KHOA KHOA HỌC TỰ NHIÊN