Chia sẻ

Tiểu sử tóm tắt danh sách dự kiến BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Tiền Giang lần III, nhiệm kỳ 2017-2022

12-04-2017

TỈNH ĐOÀN TIỀN GIANG ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
BCH ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG
***
Tiền Giang, ngày 14 tháng 3 năm 2017

 

TIỂU SỬ TÓM TẮT DANH SÁCH DỰ KIẾN

BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG

LẦN III, NHIỆM KỲ 2017-2022

 

TT

HỌ VÀ TÊN

CHUYÊN MÔN

CHỨC VỤ

KIÊM NHIỆM ĐÃ QUA

GHI CHÚ

1


Lâm tấn Chí

Đại học

Công nghệ thông tin 16

Ủy viên Ban chấp hành

Đoàn Khoa Công nghệ thông tin

Ứng cử mới

2


Lê Tiến Dũng

Thạc sỹ

Tài chính  Ngân hàng

Phó Bí thư Đoàn Trường

Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra

Tái cử

3


Hoàng Hữu Duy

Thạc  sỹ

 Kỹ thuật Điện

Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Trường

Bí thư Đoàn khoa KT Công nghiệp

Tái cử

4


Nguyễn Trương Khương Duy

Cử nhân

Kỹ thuật Xây dựng

Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Trường

Bí thư Đoàn khoa KT Xây dựng

Tái cử

5


Đinh Nguyễn Nhật Duy

ĐH Quản trị kinh doanh 16

Ủy viên Ban Chấp hành

Đoàn Khoa Kinh tế  - Luật

Ứng cử mới

6


Phùng Thị Hà

 

 

Ứng cử mới

7


Nguyễn Thị Trúc Hương

Đại học Văn học 15

Ủy viên Ban Chấp hành

Đoàn Khoa Khoa học xã hội và nhân văn

Ứng cử mới

8


Lâm Quang Huy

Thạc sỹ

Nuôi trồng thủy sản

Bí thư Đoàn khoa NN&CNTP

Ứng cử mới

9


Nguyễn Thế Khương

Đại học Cơ khí 14

Phó bí thư Đoàn Khoa

Khoa Kỹ thuật công nghiệp

Ứng cử mới

10


Huỳnh Thị Ngọc

CĐ Dịch vụ thú y 16

Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Khoa

Khoa Nông nghiệp và Công nghệ thực phẩm

Ứng cử mới

11


Phạm Thị Thanh Nhàn

Thạc sỹ ngôn ngữ học

Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Trường

Bí thư Đoàn khoa KHXH &NV

Tái cử

12


Phạm Thị Yến Nhi

CĐ Dịch vụ pháp lý 16

Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Khoa

Khoa Kinh tế - Luật

Ứng cử mới

13


Lê Thị Hoàng Oanh

 

 

Cử nhân  Kế toán

Đoàn viên chi đoàn viên chức 2

Ứng cử mới

14


Trần Thị Kim Phượng

Cử nhân CĐ Thư viện

Ủy viên thường vụ

Trưởng ban Tuyên giáo

Tái cử

15


Nguyễn Minh Quân

Thạc sỹ

Giáo dục tiểu học

Ủy viên thường vụ

Chủ tịch Hội sinh viên

Tái cử

16


Võ Văn Sơn

Thạc sỹ

Văn hóa học

Ủy viên Ban chấp hành

Nguyên Bí thư Liên chi đoàn viên chức

Tái cử

17


Lê Thị Tân

Thạc sỹ Báo chí

Phó bí thư Đoàn Trường

Phụ trách tài chính, tuyên giáo

Tái cử

18


Nguyễn Duy Tân

Thạc sỹ

Quản trị kinh doanh

Ủy viên thường vụ

Bí thư Đoàn Khoa Kinh tế - Luật

Tái cử

19


Cao Nguyên Thi

TS. Kỹ

 thuật Xây dựng

Phó bí thư Đoàn Khoa

Đoàn Khoa Kỹ thuật Xây dựng

Ứng cử mới

20


Bùi Quang Thịnh

Thạc sỹ Sư phạm Toán

Bí thư Đoàn Khoa Sư Phạm

Ứng cử mới

21


Đào Quốc Thịnh

ĐH Nuôi trồng thủy sản 15

Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Khoa

Khoa NN&CNTP

Ứng cử mới

22


Nguyễn Thị Thanh Tiền

ĐH Giáo dục tiểu học 15

Ủy viên Ban chấp hành Đoàn Khoa

Khoa Sư Phạm

Ứng cử mới

23


Đoàn Chí Trung

Thạc sỹ

 Công nghệ thông tin

Bí thư Đoàn khoa Công nghệ thông tin

Ứng cử mới

24


Ngô Vũ Hoàng Trung

Thạc sỹ

Khoa học máy tính

Bí thư Liên Chi đoàn viên chức

Úng cử mới

25


Lê Quốc Việt

Thạc sỹ

Giáo dục thể chất

Ủy viên thường vụ

Phụ trách Văn phòng Đoàn

Tái cử