Chia sẻ

Danh sách Đại biểu tham dự Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường ĐH Tiền Giang, nhiệm kì 2017-2022

30-03-2017

 

DANH SÁCH

 

ĐẠI BIỂU DỰ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG

 

NHIỆM KỲ 2017 – 20122

 
                     

TT

HỌ VÀ TÊN

Nam

Năm sinh

Đơn vị

Năm vào Đoàn

Đảng viên

Trình độ

Giáo viên

 

Văn hóa

Chuyên môn

 
 

1. LCĐ KHOA NN&CNTP

 

1

Nguyễn Văn Ân

x

1997

ĐH KHCT 15

26/3/2012

 

12/12

ĐH

 

 

2

Võ Thị Ngọc Bích

 

1990

CĐ VC 3+4

5/10/2004

7/8/2012

12/12

ThS

X

 

3

Lê Thị Diễm

 

 

ĐH CNTP 15B

 

 

12/12

ĐH

 

 

4

Nguyễn Thanh Duy

x

1996

ĐH CNTP 15A

26/03/2011

 

12/12

ĐH

 

 

5

Nguyễn Thị Mai Đang

 

1997

ĐH CNSH 15

26/03/2013

 

12/12

ĐH

 

 

6

Trần Quang Hậu

x

1995

ĐH KHCT 14

26/03/2010

 

12/12

ĐH

 

 

7

Lâm Quang Huy

x

1986

CĐ VC 3+4

26/03/1999

 

12/12

ThS

X

 

8

Bùi Thế Huy

x

1996

ĐH CNSH 14A

26/03/2012

 

12/12

ĐH

 

 

9

Trần Trọng Hữu

x

1996

ĐH NTTS 14

26/03/2010

 

12/12

ĐH

 

 

10

Lê Ngô Trúc Linh

 

1998

ĐH CNTP 16A

19/05/2013

 

12/12

ĐH

 

 

11

Phạm Cẩm Linh

 

1997

ĐH CNTP 16B

26/03/2014

 

12/12

ĐH

 

 

12

Trần Mỹ Loan

 

1997

ĐH NTTS 15

26/03/2013

 

12/12

ĐH

 

 

13

Ngô Thị Ngọc Mỹ

 

1996

ĐH CNSH 14B

26/03/2012

 

12/12

ĐH

 

 

14

Nguyễn Minh Nhân

 

1997

ĐH CNTP 15C

19/01/2014

 

12/12

ĐH

 

 

15

Nguyễn Phạm Minh Nhật

x

1996

ĐH CNSH 14B

26/03/2010

 

12/12

ĐH

 

 

16

Nguyễn Thị Hoài Nhớ

 

1998

CĐ CNTP 16

26/03/2014

 

12/12

 

 

17

Đỗ Lan Nhi

 

1996

ĐH CNTP 14A

24/03/2012

 

12/12

ĐH

 

 

18

Huỳnh Thị Kim Ngân

 

1996

ĐH CNTP 15C

26/03/2015

 

12/12

ĐH

 

 

19

Nguyễn Thị Kim Ngân

 

1997

ĐH CNTP 15B

26/03/2015

 

12/12

ĐH

 

 

20

Huỳnh Thị Ngọc

 

1998

CĐ DVTY 16

12/3/2016

 

12/12

 

 

21

Lê Thái Nguyên

x

1997

ĐH CNTP 15C

26/03/2013

 

12/12

ĐH

 

 

22

Lê Thị Yến Phi

 

 

ĐH CNTP 14A

 

 

12/12

ĐH

 

 

23

Lê Anh Quốc

x

1998

CĐ CNTP 16

26/03/2014

 

12/12

 

 

24

Trần Thị Bích Quyên

 

1996

ĐH NTTS 14

 

 

12/12

ĐH

 

 

25

Nguyễn Quốc Sang

x

1997

ĐH CNSH 15

26/03/2013

 

12/12

ĐH

 

 

26

Huỳnh Thị Hồng Sương

 

1998

ĐH CNTP 16B

26/03/2013

 

12/12

ĐH

 

 

27

Huỳnh Nguyễn Thu Sương

 

1997

ĐH KHCT 5

17/01/2013

 

12/12

ĐH

 

 

28

Đào Quốc Thịnh

x

1997

ĐH NTTS 15

26/03/2013

 

12/12

ĐH

 

 

29

Đặng Tấn Thông

x

1996

ĐH CNSH 14A

26/03/2012

 

12/12

ĐH

 

 

30

Võ Phạm Minh Thuận

x

1997

ĐH CNSH 15

26/03/2013

 

12/12

ĐH

 

 

31

Nguyễn Ngọc Tú

 

 

ĐH NTTS 16

 

 

12/12

ĐH

 

 

32

Huỳnh Hữu Tứ

x

1997

ĐH NTTS 15

26/03/2014

 

12/12

ĐH

 

 

33

Lê Thị Cẩm Tiên

 

1997

ĐH CNTP 15A

26/03/2012

 

12/12

ĐH

 

 

34

Hồ Nguyễn Diểm Tiên

 

1988

Chi Đàn VC 3+4

26/03/2002

 

12/12

ThS

 

 

35

Trương Thị Diễm Trang

 

1997

CĐCNTP 15

26/03/2014

 

12/12

 

 

36

Bùi Thị Thanh Trúc

 

1996

ĐH  CNTP 14B

26/03/2012

 

12/12

ĐH

 

 

37

Nguyễn Trung Trực

x

1998

CĐ DVTY 16

26/03/2013

 

12/12

 

 

38

Võ Hải Văn

x

1997

ĐH KHCT 15

26/03/2012

 

12/12

ĐH

 

 

39

Nguyễn Thị Tường Vy

 

1997

ĐH CNTP 15A

23/04/2013

 

12/12

ĐH

 

 

40

Lê Thị Thúy Vy

 

1996

ĐH CNSH 14B

26/3/2010

 

12/12

ĐH

 

 

2. LCĐ KHOA KHXH&NV

 

41

Phạm Thị Thanh Nhàn

 

1984

CĐVC5

1999

 

12/12

ThS

x

 

42

Võ Thị Hồng Thương

 

1996

ĐH VH14

2011

 

12/12

 

 

 

43

Dương Bảo Nhi

 

1997

CĐTA15B

2013

 

12/12

 

 

 

44

Phùng Quang Thái

x

1988

CĐVC5

2005

 

12/12

CN QTDL

x

 

45

Phan Tường Huy

x

1993

ĐH VH15

2008

 

12/12

 

 

 

46

Nguyễn Thị Trúc Hương

 

1996

ĐH VH15

2012

 

12/12

 

 

 

47

Thái Thái Khánh Linh

 

1997

CĐSPTA15

2014

 

12/12

 

 

 

48

Phan Thị Mỹ Linh

 

1996

ĐH VH14

2011

 

12/12

 

 

 

49

Nguyễn Thanh Sang

x

1996

CĐQTDVDLLH15

2015

 

12/12

 

 

 

50

Nghiêm Nguyễn Đoan Khang

x

1996

ĐH VH14

2014

 

12/12

 

 

 

51

Vũ Khánh Linh

 

1998

CĐTA16

2014

 

12/12

 

 

 

52

Phạm Vũ Linh

x

1996

CĐQTDVDLLH14

2007

 

12/12

 

 

 

53

Huỳnh Dương Hồng Uyên

 

1996

CĐTA14

2011

 

12/12

 

 

 

54

Lê Thị Thu Lan

 

1997

CĐSPTA15

2013

 

12/12

 

 

 

3. LCĐ KHOA KINH TẾ - LUẬT

 

55

Nguyễn Duy Anh

x

1997

ĐHQTKD 15B

19/01/2014

 

12/12

Sinh viên

 

 

56

Huỳnh Thị Hồng Ánh

 

1997

ĐH QTKD 15 A

26/3/2012

 

12/12

Sinh viên

 

 

57

Nguyễ Hữu Chí

x

1991

CĐ DVPL 14

26/3/2006

 

12/12

Sinh viên

 

 

58

Trần Minh Đạt

x

1998

CĐ PL 16

22/12/2014

 

12/12

Sinh viên

 

 

59

Đinh Thị Thuỳ Dương

 

1997

ĐH KT 15 C

26/01/2013

 

12/12

Sinh viên

 

 

60

Đinh Nguyễn Nhật Duy

x

1997

ĐH QTKD 16

5/1/2015

 

12/12

Sinh viên

 

 

61

Nguyễn Thị Thu Hà

 

1996

CĐ KT 14

26/03/2012

 

12/12

Sinh viên

 

 

62

Nguyễn Thị Mỹ Hiền

 

1997

ĐH QTKD 15 A

26/3/2011

 

12/12

Sinh viên

 

 

63

Nguyễn Đỗ Hoàng Huân

x

1996

ĐH KT 14 A

26/3/2014

 

12/12

Sinh viên

 

 

64

Trần Lê Khang

x

1996

ĐH KT 14 C

26/3/2012

 

12/12

Sinh viên

 

 

65

Đỗ Hoàng Khuê

x

1996

ĐH QTKD 14 A

26/3/2011

 

12/12

Sinh viên

 

 

66

Lê Phạm Khánh Lâm

x

1995

ĐH QTKD 13A

24/3/2011

 

12/12

Sinh viên

 

 

67

Lý Thị Mỹ Lắng

 

1996

ĐH KT14C

26/3/2011

 

12/12

Sinh viên

 

 

68

Nguyễn Duy Linh

x

1996

ĐH QTKD 14 B

26/3/2011

 

12/12

Sinh viên

 

 

69

Dương Thị Trà My

 

1997

CĐ KT 15

26/3/2012

 

12/12

Sinh viên

 

 

70

Nguyễn Ngọc Cẩm Nguyên

 

1998

ĐH KT 16

26/3/2015

 

12/12

Sinh viên

 

 

71

Phan Văn Nhanh

x

1997

ĐH QTKD 15A

26/3/2013

 

12/12

Sinh viên

 

 

72

Phạm Thị Yến Nhi

 

1997

CĐ DVPL 16

24/03/2013

28/05/2016

12/12

Sinh viên

 

 

73

Nguyễn Thị Ái Nhi

 

1997

ĐH KT 15B

26/3/2012

 

12/12

Sinh viên

 

 

74

Trần Thị Quỳnh Như

 

1997

ĐH KT 15 A

26/3/2012

 

12/12

Sinh viên

 

 

75

Mai Thi Quỳnh Như

 

1998

ĐH KT 16B

26/3/2013

 

12/12

Sinh viên

 

 

76

Lê Ngọc Huỳnh Như

 

1997

ĐH TCNH 16

2/9/2012

 

12/12

Sinh viên

 

 

77

Phạm Thị Quỳnh Như

 

1996

ĐH KT 14B

26/3/2012

 

12/12

Sinh viên

 

 

78

Huỳnh Thi Mỹ Nhung

 

1997

CĐ QTKD 15

2/9/2012

 

12/12

Sinh viên

 

 

79

Huỳnh Thị Mai Phương

 

1997

CĐ DVPL 15

26/3/2012

 

12/12

Sinh viên

 

 

80

Nguyễn Minh Thắng

x

1996

ĐH KT 14 A

26/3/2012

 

12/12

Sinh viên

 

 

81

Phạm Ngọc Thảo

 

1997

ĐH QTKD 16

19/1/2014

 

12/12

Sinh viên

 

 

82

Nguyễn Thị Hồng Thi

 

1998

CĐ KT 16

19/1/2014

 

12/12

Sinh viên

 

 

83

Phan Thị Thanh Thúy

 

1985

Khoa Kinh tế-Luật

19/5/1999

 

12/12

ThS

x

 

84

Nguyễn Thị Ngọc Thúy

 

1998

CĐ KT 16

20/11/2014

 

12/12

Sinh viên

 

 

85

Trần Thị Cẩm Thúy

 

1997

ĐHQTKD 15C

26/3/2015

 

12/12

Sinh viên

 

 

86

Trần Thị Kiều Tiên

 

1994

ĐH KT 14C

9/1/2010

 

12/12

Sinh viên

 

 

87

Nguyễn Thị Thùy Trang

 

1997

ĐH QTKD 15 C

26/3/2012

 

12/12

Sinh viên

 

 

88

Võ Thị Thảo Trang

 

1998

ĐH KT 16B

26/3/2012

 

12/12

Sinh viên

 

 

89

Nguyễn Thị Tú Trinh

 

1996

ĐH QTKD 14B

26/03/2012

 

12/12

Sinh viên

 

 

90

Châu Tú Trinh

 

1997

CĐ KT 15

18/3/2013

 

12/12

Sinh viên

 

 

91

Huỳnh Thị Thanh Trúc

 

1998

ĐH TCNH 16

19/5/2013

 

12/12

Sinh viên

 

 

92

Hồ Quang Trung

x

1997

ĐH KT 15B

3/2/2013

 

12/12

Sinh viên

 

 

93

Nguyễn Văn Vũ Trường

x

1997

ĐH KT 15C

3/9/2013

 

12/12

Sinh viên

 

 

94

Nguyễn Chí Văn

x

1996

ĐH QTKD 14A

26/3/2012

 

12/12

Sinh viên

 

 

95

Đỗ Thị Thảo Xuyên

 

1997

ĐH KT 15B

26/3/2012

 

12/12

Sinh viên

 

 

96

Nguyễn Duy Tân

x

1989

Khoa KT – L

22/12/2003

7/11/2011

12/12

ThS

x

 

97

Trần Văn Bưởi

x

1996

ĐH QTKD 14 A

26/3/2012

 

12/12

Sinh viên

 

 

98

Nguyễn Thị Kim Thảo

 

1995

ĐH QTKD 13 B

26/3/2011

 

12/12

Sinh viên

 

 

4. LCĐ VIÊN CHỨC

 

99

Nguyễn Huỳnh Dự

x

1989

P.Tài vụ

3/26/2000

 

12/12

Kế toán

x

 

100

Võ Thị Minh Duệ

 

1986

K.KHXHNV

3/26/2002

2/1/2016

12/12

Tiếng Anh

x

 

101

Hồ Đại

x

1983

K.NN&CNTP

3/26/2009

 

12/12

NTTS

x

 

102

Võ Văn Sơn

x

1987

TT TTTV

3/26/2002

11/13/2015

12/12

NCS

x

 

103

Ngô Vũ Hoàng Trung

x

1982

TT KT&ĐBLCGD

3/26/2000

5/28/2012

12/12

ThS

x

 

5. LCĐ KHOA KTCN

 

104

Lê Tuấn Anh

x

1995

CĐ CNKT Ô TÔ 15

2009

 

12/12

 

 

105

Nguyễn Thị Thùy Dương

 

1997

CĐ CN MAY 16A

2011

 

12/12

 

 

106

Hoàng Hữu Duy

x

1985

CBVC

2012

 

12/12

Ths

X

 

107

Nguyễn Thế Khương

x

1995

ĐH CNKT CK 14

2009

 

12/12

ĐH

 

 

108

Nguyễn Trọng Nghĩa

x

1996

ĐH CNKT CK 16

2011

 

12/12

ĐH

 

 

109

Nguyễn Thiện Tâm

x

1996

ĐH CNKT CK 15

2010

 

12/12

ĐH

 

 

110

Nguyễn Sơn Thanh

x

1996

CĐ CNKT ĐĐT 16

2011

 

12/12

 

 

111

Nguyễn Đắc Thịnh

x

1997

ĐH CNKT CK 16

2011

 

12/12

ĐH

 

 

112

Trần Trọng Trí

x

1997

CĐ CN MAY 16B

2011

 

12/12

 

 

113

Phạm Minh Trí

x

1996

CĐ CNKT ĐT 15

2010

 

12/12

 

 

114

Nguyễn Thị Mộng Tuyền

 

1996

CĐ CN MAY 15A

2010

 

12/12

 

 

6. LCĐ KHOA SƯ PHẠM

 

115

Bùi Quang Thịnh

x

1987

CĐ Viên chức 3

2001

X

12/12

ThS

x

 

116

Lê Đình Hoàng

x

1986

CĐ Viên chức 3

2001

 

12/12

ThS

x

 

117

Phùng Thị Hà

 

1986

CĐ Viên chức 3

2001

x

12/12

ThS

x

 

118

Nguyễn Tấn Vương

x

1996

CĐSP Sinh Hóa 16

2014

 

12/12

 

 

 

119

Tăng Mai Đình

 

1998

CĐGDMN16A

2013

 

12/12

 

 

 

120

Nguyễn Thị Thanh Tiền

 

1997

ĐHGDTH 15

2011

 

12/12

 

 

 

121

Nguyễn Việt Phương

 

1994

CĐGDTC15

2012

 

12/12

 

 

 

122

Đặng Thanh Thủy

 

1996

ĐHGDTH14

2012

 

12/12

 

 

 

123

Lê Thị Thủy Tiên

 

1996

ĐHGDTH14

2012

 

12/12

 

 

 

124

Nguyễn Thị Mỹ Tiên

 

1997

CĐGDTC15

2012

 

12/12

 

 

 

125

Phạm Thúy Quỳnh

 

1998

CĐGDMN16B

2013

 

12/12

 

 

 

126

Nguyễn Thị Muội

 

1999

CĐGDMN15

2011

 

12/12

 

 

 

127

Nguyễn Thị Yến Thu

 

1996

ĐHGDTH14

2012

 

12/12

 

 

 

128

Bùi Thị Anh Thư

 

1996

ĐHGDTH14

2012

 

12/12

 

 

 

129

Lê Kim Ngân

 

1996

CĐSP Âm nhạc 14

2013

 

12/12

 

 

 

130

Lê Thị Quỳnh Mai

 

1995

CĐSP Âm nhạc 14

2011

 

12/12

 

 

 

131

Phan Thị Thanh Trúc

 

1997

CĐSP Sinh – Hóa 15

2013

 

12/12

 

 

 

132

Nguyễn Thị Huyền Huy

 

1995

CĐSP Sử - Địa 15

2013

 

12/12

 

 

 

133

Nguyễn Thị Yến Nhi

 

1997

CĐSP KTNN–CN 15

2013

 

12/12

 

 

 

134

Trần Thanh Nhã

x

1997

CĐSP Sinh–Hóa 15

2013

 

12/12

 

 

 

135

Võ Thị Chí Mai

 

1997

CĐSP KTNN–CN 15

2013

 

12/12

 

 

 

136

Nguyễn Bảo Nhã Yến

 

1997

CĐSP Sinh–Hóa 15

2013

 

12/12

 

 

 

7. LCĐ KHOA KT XÂY DỰNG

 

137

Nguyễn Trương Khương Duy

x

1988

Khoa KTXD

2003

x

12/12

Kỹ sư

x

 

138

Huỳnh Duy Khang

x

1995

ĐHXD 13A

2008

 

12/12

ĐHXD

 

 

139

Cao Nguyên Thi

x

1988

Khoa KTXD

2003

 

12/12

Tiến sĩ

x

 

140

Phạm Trung Tính

x

1996

ĐHXD 14

2011

 

12/12

ĐHXD

 

 

141

Võ Duy Khánh

x

1997

ĐHXD 15

2010

 

12/12

ĐHXD

 

 

142

Hồ Ngọc Tài

x

1996

ĐHXD 14

2014

 

12/12

ĐHXD

 

 

143

Bùi Thị Trung Hậu

 

1998

ĐHXD 16

2013

 

12/12

ĐHXD

 

 

144

Trần Huy Long

x

1986

Khoa CNTT

2001

 

12/12

ThS

x

 

8. LCĐ KHOA CNTT

 

145

Đoàn Chí Trung

x

1989

Khoa CNTT

2003

 

12/12

ThS

x

 

146

Nguyễn Thái Duy

x

1994

ĐH CNTT 13B

2009

 

12/12

ĐH

 

 

147

Lâm Tấn Chí

x

1998

ĐH CNTT 16

2014

 

12/12

ĐH

 

 

148

Phạm Ngọc Giàu

 

1989

Khoa CNTT

2002

 

12/12

ThS

x

 

149

Lê Hoàng Chương

x

1994

ĐH CNTT 14

2011

x

12/12

ĐH

 

 

150

Phạm Ngọc Đăng Khoa

x

1994

ĐH CNTT 14

2011

 

12/12

ĐH

 

 

151

Hồ Quang Phúc

x

1997

ĐH CNTT 15A

2013

 

12/12

ĐH

 

 

152

Nguyễn Thị Mỹ Linh

 

1997

ĐH CNTT 15A

2013

 

12/12

ĐH

 

 

153

Ngô Võ Hoàng Việt

x

1997

ĐH CNTT 15B

2013

 

12/12

ĐH

 

 

154

Lâm Thị Ngọc Mỹ

 

1996

ĐH CNTT 15B

2011

 

12/12

ĐH

 

 

155

Hồ Nhật Thanh

x

1998

ĐH CNTT 16

2014

 

12/12

 

 

156

Võ Duy Trường

x

1997

ĐH CNTT 15B

2013

 

12/12

ĐH

 

 

157

Trần Hữu Phúc

x

1998

ĐH CNTT 16

2014

 

12/12

ĐH

 

 

 

Đoàn thanh niên