Chia sẻ

Thông báo V/v phân bổ định suất, xét và cấp học bổng “Đồng hành cùng sinh viên” năm học 2015-2016

08-09-2015


THÔNG BÁO

Về việc phân bổ định suất, xét và cấp học bổng

“Đồng hành cùng sinh viên” năm học 2015-2016

 

Căn cứ Quyết định số 292/QĐ-ĐHTG ngày 26/4/2012 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tiền Giang về việc ban hành Điều lệ học bổng “Đồng hành cùng sinh viên Trường Đại học Tiền Giang”;

Trên cơ sở cân đối Quỹ học bổng “Đồng hành cùng sinh viên” dành cho sinh viên vượt khó học tốt, Hiệu trưởng thông báo đến các Khoa về việc phân bổ định suất, xét và cấp học bổng “Đồng hành cùng sinh viên” trong năm học 2015-2016, cụ thể như sau:

1. Cấp 100 suất học bổng “Đồng hành cùng sinh viên” với tổng trị giá 200.000.000 (hai trăm triệu đồng) trong năm học 2015-2015 (chia làm 02 đợt ứng với 02 học kỳ), mỗi suất trị giá 2.000.000 đồng (hai triệu đồng).

2. Trình tự, thủ tục xét, cấp học bổng: thực hiện theo Điều lệ học bổng “Đồng hành cùng sinh viên Trường Đại học Tiền Giang”.

3. Định suất phân bổ theo Khoa:

  

TT

Khoa

Số suất

Ghi chú

1

Ngoại ngữ

04

 

2

Sư phạm

23

 

3

Kinh tế - Xã hội

26

 

4

Công nghệ thông tin

07

 

5

Xây dựng

06

 

6

Kỹ thuật nông nghiệp và

Công nghệ thực phẩm

25

Từ nguồn tài trợ của Công ty Royal Foods

7

Kỹ thuật công nghiệp

09

 

Tổng số

100

 

 

 

 

4. Thời hạn tiếp nhận hồ sơ và họp Hội đồng xét cấp học bổng

a) Hội đồng xét cấp học bổng cấp Khoa tổ chức họp xét và gửi hồ sơ đề nghị cấp học bổng “Đồng hành cùng sinh viên” Đợt 1 năm học 2015- 2016 đến Thường trực Hội đồng xét cấp học bổng cấp trường chậm nhất vào ngày 14/9/2015..

b) Hội đồng xét cấp học bổng cấp trường họp xét và đề nghị Hiệu trưởng quyết định cấp học bổng“Đồng hành cùng sinh viên” Đợt 1 năm học 2015-2016 vào ngày 16/9/2015.

 

 >> Mẫu đơn xin xét cấp học bổng

Để công tác xét cấp học bổng “Đồng hành cùng sinh viên” năm học 2015-2016 được tiến hành kịp thời, chính xác, đúng đối tượng, đề nghị lãnh đạo Khoa tổ chức triển khai thực hiện theo đúng tinh thần Thông báo này./.

 

 

Khoa Kỹ thuật Xây dựng