.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Bộ môn Nuôi trồng thủy sản

08-03-2016

         I. Giới thiệu

        Bộ môn Nuôi trồng thủy sản thuộc khoa KTNNT & CNTP được thành lập từ năm 2006.  Bộ môn có chức năng:

       - Đào tạo  nhân lực chuyên ngành Nuôi trồng thủy sản bậc cao đẳng và đại học.

       -  Tham gia nghiên cứu phát triển ứng dụng, chuyển giao khoa học công nghệ phục vụ yêu cầu phát triển nguồn nhân lực nuôi trồng thủy sản tại 3 tỉnh Tiền Giang, Long An, Bến Tre

       - Tham gia các hoạt động phục vụ cộng đồng, đào tạo nghề cho nông thôn.

       Nhiệm vụ:

       - Tổ chức quá trình đào tạo, giảng dạy, học tập và các hoạt động giáo dục khác theo chương trình, kế hoạch giảng dạy của nhà trường.

       - Quản lý giảng viên, sinh viên của bộ môn

       - Lập kế hoạch, phân công giảng dạy các học phần chuyên ngành.

      - Quản lý, sử dụng cơ sở vật chất, phương tiện phục vụ giảng dạy, nghiên cứu khoa học do Bộ môn quản lý.

       - Tổ chức biên soạn, bổ sung, đổi mới, hoàn thiện nội dung chương trình, giáo trình, bài giảng, nội dung và hình thức thi, kiểm tra hết môn, hướng dẫn sinh viên thực hành thực tập, kiến tập cơ sở sản xuất, thực hiện luận văn tốt nghiệp.

       - Thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học.

       II. Nhân sự: Đội ngũ giảng viên của bộ môn gồm 08 thành viên: 01 Tiến sĩ, 05 thạc sĩ, 1 cao học và 01 nghiên cứu sinh tại Đài Loan.

STT

Giảng viên

Trình độ

Chức vụ

1

Trương Khắc Hiếu

Tiến sĩ

Trưởng BM

2

Võ Minh Quế Châu

Thạc sĩ

Giảng viên

3

Bùi Văn Mướp

Thạc sĩ

Giảng viên

4

Lê Quốc Phong

Thạc sĩ

Giảng viên

5

Hồ Đại

Cao học

Chuyên viên quản lý trại thực nghiệm

6

Nguyễn Công Tráng

Thạc sĩ

Giảng viên

7

Lâm Quang Huy

Thạc sĩ

Giảng viên

8

Nguyễn Văn Thảo

Nghiên cứu sinh

Giảng viên

III. Cơ sở vật chất: gồm 2 trại thực nghiệm, 1 phòng thí nghiệm dinh dưỡng, 1 phòng thí nghiệm đa năng phục vụ cho giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

       IV. Sinh viên: Tổng số sinh viên của BM hiện có 150 sinh viên. Tính đến cuối năm 2014, đã có 5 khóa sinh viên tốt nghiệp ra trường, cung cấp hàng trăm lao động có chuyên môn cho xã hội.

       V. Chương trình đào tạo

       Ngành đào tạo: Nuôi trồng thủy sản

       Bậc: đại học và cao đẳng

       Chuẩn đầu ra của các chương trình đào tạo:

       Cao đẳng:

       a) Yêu cầu về kiến thức:

- Trình bày được những đặc điểm cơ bản về sinh lý và dinh dưỡng động vật thủy sản.

- Mô tả các phương pháp phân tích, đánh giá và quản lý các yếu tố môi trường trong nuôi thủy sản

- Giải thích cơ sở khoa học của biện pháp phòng và trị các bệnh thường gặp ở động vật thủy sản.

- Vận dụng tốt các kiến thức về sinh lý dinh dưỡng và quản lý môi trường nước vào thực tế sản xuất giống và nuôi thương phẩm những đối tượng thủy sản có giá trị kinh tế.

b) Yêu cầu về kỹ năng:

- Kỹ năng cứng:

+ Sử dụng tốt các trang thiết bị để xác định và quản lý môi trường nước trong nuôi trồng thủy sản.

+ Chọn giống thủy sản; và thực hiện thành thạo các khâu kỹ thuật cơ bản trong sản xuất giống

+ Xây dựng công thức thức ăn và khẩu phần dinh dưỡng để đạt hiệu quả cao trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản.

+ Thực hiện hoàn chỉnh qui trình nuôi thương phẩm các đối tượng thuỷ sản có giá trị kinh tế hiện nay.

+  Nhận biết các dấu hiệu lâm sàng về bệnh và đề ra các giải pháp phòng và điều trị một số bệnh thường gặp.

+ Tổ chức và quản lý một cơ sở nuôi trồng thuỷ sản.

+ Lựa chọn phương pháp khuyến nông thích hợp cho từng địa bàn, từng đối tượng nuôi tại địa phương

- Kỹ năng mềm:

+ Có khả năng làm việc nhóm, tập hợp nhóm.

+ Thuyết trình, giao tiếp tốt.

+ Thể hiện tính chủ động, sáng tạo trong công việc.

c) Yêu cầu về thái độ:

- Thể hiện phẩm chất đạo đức tốt, ý thức kỷ luật tốt, trách nhiệm công dân cao, thực sự yêu nghề, gắn bó với nghề;

- Có ý thức rèn luyện thể chất, bảo vệ tổ quốc;

- Thể hiện trách nhiệm cao trước mọi công việc, đạo đức, tác phong nghề nghiệp cao, phong cách làm việc khoa học, nghiêm túc, có ý thức phục vụ cộng đồng.

d) Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp;

- Chuyên viên Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung tâm Khuyến nông

- Cán bộ nông nghiệp, khuyến nông cơ sở,

- Nhân viên kỹ thuật hoặc nhân viên kinh doanh cho doanh nghiệp chuyên về sản xuất giống, kinh doanh thuốc và thức ăn thủy sản.

- Người điều hành, quản lý  trong các trang trại nuôi trồng thủy sản, đại lý thức ăn, thuốc thú y thủy sản .

đ) Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường;     

Có khả năng theo học liên thông  đại học chuyên ngành liên quan đến nuôi thuỷ sản.

       * Đại học

       a) Yêu cầu về kiến thức:

- Trình bày được những đặc điểm cơ bản về sinh lý và dinh dưỡng động vật thủy sản.

- Nêu được phương pháp định danh, phân loại động thực vật thủy sinh.

- Giải thích cơ sở khoa học của các biện pháp phòng và trị các bệnh thường gặp ở động vật thủy sản.

- Phân tích sự tương tác giữa các yếu tố thủy lý, thủy hóa, thủy sinh trong nuôi trồng thủy sản.

- Áo dụng kiến thức về sinh lý dinh dưỡng và quản lý môi trường nước vào sản xuất giống và nuôi thương phẩm những đối tượng thủy sản có giá trị kinh tế.

- Đạt trình độ tiếng Anh tương đương TOEIC 350,  trình độ B tin học.

b) Yêu cầu về kỹ năng:

- Kỹ năng cứng:

+ Định danh, phân loại động thực vật thủy sinh.

+ Vận hành và quản lý tốt trang thiết bị phục vụ cho sản xuất giống và nuôi trồng các loài thủy sản.

+ Xây dựng công thức thức ăn và khẩu phần dinh dưỡng để đạt hiệu quả cao trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản.

+ Thực hiện quản lý môi trường nước trong nuôi trồng thủy sản.

+ Chọn và thực hiện thành thạo các khâu kỹ thuật cơ bản trong sản xuất giống.

+ Thực hiện hoàn chỉnh qui trình nuôi thương phẩm các đối tượng thuỷ sản có giá trị kinh tế hiện nay.

+ Chẩn đoán, phòng và điều trị một số bệnh thường gặp.

+ Lựa chọn phương pháp khuyến nông thích hợp cho từng địa bàn, từng đối tượng nuôi tại địa phương.

+ Nghiên cứu khoa học liên quan đến nuôi trồng thủy sản; thu thập số liệu thí nghiệm; đánh giá so sánh kết quả thu được.

- Kỹ năng mềm:

+ Có khả năng làm việc nhóm, tập hợp nhóm.

+ Thuyết trình, giao tiếp tốt.

+ Thể hiện tính chủ động, sáng tạo trong công việc.

c) Yêu cầu về thái độ:

- Phẩm chất đạo đức, ý thức nghề nghiệp, trách nhiệm công dân;

- Trách nhiệm, đạo đức, tác phong nghề nghiệp, thái độ phục vụ;

     - Khả năng cập nhật kiến thức, sáng tạo trong công việc.

      d) Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp

      - Nghiên cứu viên trong các cơ quan nghiên cứu, trường đại học, các cơ sở sản xuất liên quan đến nuôi trồng thủy sản.

      - Chuyên viên làm việc tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung tâm Khuyến nông.

      - Nhân viên kỹ thuật hoặc nhân viên kinh doanh cho các doanh nghiệp chuyên về sản xuất giống, kinh doanh thuốc và thức ăn thủy sản.

      - Có khả năng tự thành lập trang trại nuôi trồng thủy sản, cơ sở kinh doanh thuốc và thức ăn thủy sản.

      - Giảng dạy ở các trường đào tạo chuyên ngành nuôi trồng thủy sản.

      đ) Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường; 

      Có khả năng theo học sau đại học các chuyên ngành liên quan đến lĩnh vực thuỷ sản trong và ngoài nước.

 

 

 

 

 

 

 

Khoa Nông nghiệp và Công nghệ Thực phẩm