.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Bộ môn Chăn nuôi thú y

18-02-2019

         Bộ môn được thành lập từ tháng 12 năm 2015 trên cơ sở sáp nhập hai bộ môn Chăn nuôi Thú y và Khoa học Môi Trường với chức năng chính là xây dựng và tham gia giảng dạy các chương trình đào tạo các ngành thuộc khối nông nghiệp. Ngoài công tác giảng dạy, cán bộ viên chức bộ môn còn tham gia nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng.

         I. Đội ngũ cán bộ viên chức bộ môn

         Đội ngũ giảng viên bộ môn trẻ, năng động, có trình độ sau đại học, luôn cập nhật kiến thức mới trong quá trình giảng dạy.

         Đến năm 2016, bộ môn có 09 viên chức, đảm nhiệm nhiều chức năng khác nhau như giảng dạy, nghiên cứu khoa học, cố vấn học tập và phục vụ cộng đồng.

         II. Danh sách cán bộ viên chức bộ môn

STT

Viên chức

Chuyên ngành

Vị trí/ nhiệm vụ công tác

1

Phan Ngọc Duyên

ThS. Khoa học Môi trường Trưởng bộ môn
2 Lê Ngọc Mẫn ThS. Thú y

Phó trưởng bộ môn

Giảng dạy, nghiên cứu khoa học, cố vấn học tập

3

Nguyễn Thị Minh Hồng

ThS. Thú y

Giảng viên

Giảng dạy, nghiên cứu khoa học, cố vấn học tập

4

Phùng Thị Thúy Liễu

ThS. Chăn nuôi

Giảng viên

Giảng dạy, nghiên cứu khoa học, cố vấn học tập

5

Trần Hoàng Diệp

ThS. Thú y

 

Giảng viên

Giảng dạy, nghiên cứu khoa học, cố vấn học tập

6

Trương Văn Phước

ThS. Chăn nuôi

Giảng viên

Giảng dạy, cố vấn học tập, nghiên cứu sinh trường Đại học Cần Thơ

7

Nguyễn Vĩ Nhân

ThS. Thú y

Giảng viên

Giảng dạy, Phó trưởng phòng Giáo dục thường xuyên

8

 

Nguyễn Văn Mạnh ThS. Khoa học Môi trường

Giảng viên

Giảng dạy, nghiên cứu khoa học

9 Đặng Thị Hồng Đào Cử nhân

Giảng viên

Giảng dạy, nghiên cứu khoa học

 

         III. Cơ sở vật chất
          Ngoài các phòng thí nghiệm chung cho các kiến thức cơ sở ngành như phòng thí nghiệm sinh hóa, PTN. Sinh học, PTN.Vi sinh, PTN.Dinh dưỡng, sinh viên được thực tập tại phòng khám thú y và các cở liên kết với trường như các trang trại chăn nuôi quy mô hiện đại, chi cục thú y tỉnh Tiền Giang, Công ty cổ phần Greenfeed Việt Nam....        

         IV. Chương trình đào tạo

         Bộ môn quản lý và tham gia giảng dạy ngành đào tạo cao đẳng dịch vụ thú y và các học phần liên quan đến Khoa học Môi trường.

         Ngành cao đẳng Dịch vụ thú y đào tạo Cử nhân cao đẳng Dịch vụ thú y. Chương trình trang bị cho người học những kiến thức cơ bản, cơ sở ngành và chuyên ngành Thú y – Chăn nuôi.

         Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo cao đẳng ngành Dịch vụ thú y, người học có khả năng:

         - Chẩn đoán bệnh; lựa chọn thuốc thích hợp để phòng và trị bệnh cho gia súc, gia cầm; thực hiện thành thạo các thủ thuật thú y và chăn nuôi như giải phẩu, chẩn đoán xét nghiệm bệnh gia súc gia cầm, gieo tinh nhân tạo, thủ thuật can thiệp các ca đẻ khó.

         - Tham gia xây dựng, tổ chức thực hiện quy trình kỹ thuật chăn nuôi, phòng và trị bệnh cho gia súc, gia cầm và dịch vụ kinh doanh về thú y, chăn nuôi;

         - Chuyển giao kỹ thuật về chăn nuôi, thú y cho người chăn nuôi và hướng dẫn được các kỹ thuật viên bậc thấp hơn (trung, sơ cấp).

       V. Những môn học chuyên ngành

       - Các học phần về khoa học động vật, dinh dưỡng và sức khỏe động vật.

       - Các học phần về giống và kỹ thuật truyền giống, dược lý, chẩn đoán và phòng trị bệnh cho gia súc gia cầm.

       - Các học phần về các phương thức, kỹ thuật nuôi các loại vật nuôi.

       - Các học phần bổ trợ để dạy SV sử dụng các phần mềm trong phối hợp khẩu phần thức ăn quản lý trang trại,...

       - Các học phần thực hành, thực tập, kiến tập trang bị cho sinh viên các kiến thức thực tế trong lĩnh vực chăn nuôi, thú y.

       

      Hình sinh viên ngành dịch vụ thú y tham quan triễn lãm Vietstock 2014                                  

     

                 Hình sinh viên ngành dịch vụ thú y tham gia thực hành giải phẫu gia súc                   

 

                        Hình sinh viên ngành dịch vụ thú y tham gia kiến tập thực tế tại huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai        

       ⇒ Sau khi tốt nghiệp chương trình đào tạo ngành Dịch vụ thú y, người học có thể làm việc ở các vị trí sau:

       - Kỹ thuật viên hướng dẫn kỹ thuật hoặc làm việc trực tiếp tại các cơ sở chăn nuôi, sản xuất hay kinh doanh thức ăn, thuốc thú y trong và ngoài nước;

       - Nhân viên kinh doanh các sản phẩm phục vụ ngành chăn nuôi thú y cho các đơn vị kinh tế;

       - Cán bộ ở Phòng Nông nghiệp, Chi cục thú y, Các trung tâm nghiên cứu giống vật nuôi, Trạm Thú y, Trạm Khuyến nông, ...

Khoa Nông nghiệp và Công nghệ Thực phẩm