.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Đội ngũ Giảng viên của Khoa Kinh tế - Luật

16-04-2022

Đang cập nhật...

STT

Họ và tên

Chức vụ/ Chức danh

Trình độ chuyên môn

 

I. Lãnh đạo Khoa:

 

1

Đoàn Minh Nguyệt

Phó trưởng khoa

Ths. Luật (NCS)

 

2

Nguyễn Thanh Trang

Phó trưởng khoa

TS.Du lịch

 

II. Bộ môn Kinh tế

 

1

Ngô Thanh Phong

Phó Trưởng Bộ môn

Ths. Kinh tế

 

2

Võ Thị Thủy Vẫn

Giảng viên

Ths. Kinh tế NN

 

3

Trần Phan Đoan Khánh

Giảng viên

Ths. TC-NH

 

4

Trần Quang Khôi

Giảng viên

Ths. Kinh tế NN

 

5

Trần Thị Hoài Thu

Giảng viên

Ths. Kinh tế phát triển

 

6

Phan Thị Thanh Thúy

Giảng viên

Ths.Kinh tế

 

7

Nguyễn Ngọc Khánh

Giảng viên

Ths. Kinh tế học

 

III. Bộ môn Du lịch

 

1

Hồ Đoàn Thùy Mỹ Châu

Phó Trưởng Bộ môn

Ths. Du lịch

 

2

Nguyễn Thanh Trang

Giảng viên

TS.Du lịch

 

3

Lê Minh Thiên

Giảng viên

Ths. QT du lịch - Nhà hàng - Khách sạn

 

4

Phan Thị Khánh Đoan

Giảng viên chính

Ths. Du lịch

 

5

Võ Thị Ngọc Giàu

Giảng viên

Ths. Du lịch

 

6

Nguyễn Thị Ngọc Thắm

Giảng viên

Ths. Du lịch

 

7

Phùng Quang Thái

Giảng viên

Ths. QT dịch vụ du lịch và lữ hành

 

IV. Bộ môn Kế toán – Tài chính

 

1

Nguyễn Minh Nhã

Phó Trưởng Bộ môn

Ths. Kế toán (NCS)

 

2

Huỳnh Thị Ngọc Phượng

Giảng viên

Ths. Kế toán – Kiểm toán

 

3

Phạm Thị Huỳnh Như

Giảng viên

Ths. Kế toán

 

4

Lê Thị Trúc Mai

Giảng viên

Ths. Kế toán

 

5

Phạm Trần Ngọc Hương

Giảng viên

Ths. TC-NH

 

6

Nguyễn Lê Thùy Liên

Giảng viên

Ths. Kế toán

 

7

Nguyễn Hoàng Thơ

Giảng viên

Ths. Kế toán

 

8

Dương Ngọc Diệp

Giảng viên

Ths.QTKD

 

9

Võ Văn Hiền

Giảng viên

Ths. Kế toán

 

10

Lê Hoàng Thành

Giảng viên

Ths. Kế toán

 

11

Nguyễn Hồng Nhung

Giảng viên

Ths. Kế toán

 

12

Phạm Văn Ơn

Giảng viên

Tiến sĩ. Tài chính – Ngân hàng

 

13

Đặng Thị Hồng Phượng

Giảng viên

Ths. Tài chính – Ngân hàng

 

14

Đào Thanh Nhàn

Giảng viên

Ths. Tài chính – Ngân hàng

 

15

Đặng Thị Mỹ Dung

Giảng viên

Ths. Tài chính – Ngân hàng

 

16

Trần Văn Hùng

Giảng viên

Tiến sĩ. Tài chính

 

17

18

Nguyễn Anh Tuấn

Lâm Thái Bảo Ngọc

Giảng viên

Giảng viên

Ths. Tài chính – Ngân hàng

TS. Tài chính - Ngân hàng 

 

V. Bộ môn Quản trị Kinh doanh:

 

1

Lê Hoàng Ân

Phó trưởng Bộ môn

Ths. QTKD

 

2

Lê Hồng Phượng

Giảng viên

Ths. QTKD

 

3

Võ Thị Thu Thảo

Giảng viên

Ths. QTKD

 

4

Phan Thị Cẩm Hồng

Giảng viên

Ths. QTKD

 

5

Trần Thị Bích Tuyền

Giảng viên

Ths. QTKD

 

6

Nguyễn Thanh Phong

Giảng viên

Ths. QTKD

 

7

Nguyễn Thị Ngọc Phương

Giảng viên

Ths. QTKD (NCS)

 

8

Võ Xuân Hưởng

Giảng viên

Ths. QTKD

 

9

Võ Kim Nhạn

Giảng viên chính

Ths. QTKD (NCS)

 

10

11

Nguyễn Duy Tân

Hồ Nguyễn Diễm Tiên

Giảng viên

Giảng viên

Ths. QTKD

Tiến sĩ. Quản lý kinh doanh Nông nghiệp

 

VI. Bộ môn Luật:

 

1

Nguyễn Thị Khuyến

Phó Trưởng Bộ môn

Ths. Luật

 

2

Đoàn Minh Nguyệt

Giảng viên

Ths. Luật (NCS)

 

3

Nguyễn Thị Băng Tuyền

Giảng viên

Ths. Luật

 

4

Mai Thị Lan Phương

Giảng viên

Ths. Luật

 

5

Trần Thị Bé Năm

Giảng viên

Ths. Luật

 

6

7

Nguyễn Trọng Hải

Nguyễn Thị Thùy Trang

Giảng viên

Giảng viên

TS.Luật

Ths.Luật

 

 

 

Khoa Kinh tế - Luật