.:Trường Đại học Tiền Giang:. 


Tag

CCTC;

Chia sẻ

Cơ cấu tổ chức

10-07-2020

Ban Giám đốc

 

Giám đốc

Thạc sĩ Nguyễn Thị Kim Xuyến

Tổ chức quản lý, điều hành chung

Email: nguyenthikimxuyen@tgu.edu.vn

Văn phòng làm việc:

Điện thoại: 0989 297 786

 

 

Phó Giám đốc

CN Tôn Quang Đăng

Phụ trách Tổ công tác thư viện

Email:  quangdangp8@gmail.com

Văn phòng làm việc:

Điện thoại: 0918 722 881

 

Tổ Công tác Thư viện

 

 CN Trần Thị Kim Phượng

- Phụ trách Phòng nghiệp vụ

- Phụ trách hoạt động phong trào, hội thi, hội thảo, tập huấn

Email: tranthikimphuong88@gmail.com

Điện thoại: 0917 726 710

 

 

CN Nguyễn Hữu Hoàng

Phụ trách Tầng trệt:

- Quầy tra cứu thông tin và khu vực đọc báo, tạp chí

- Phòng học nhóm

- Phòng hội thảo

- Văn thư TT TT-TV

Email: hoang11061988@gmail.com

Điện thoại: 0902 502 2551.

 

 

CN Ngô Thị Lệ Quyên

CN Nguyễn Thị Minh Kô

Phụ trách Tầng 1:

- Phòng đọc sách chuyên ngành và kho sách

- Khu vực in ấn, photocopy, tra cứu

Email: lequyen.2301@gmail.com

Điện thoại: 0946 068 908

Email: minhkotv@gmail.com

Điện thoại: 0942 418 227

 

 

Thạc sĩ Nguyễn Thị Ngọc Ánh

Thạc sĩ Hồ Thị Ngọc Thanh

Phụ trách Tầng 2:

- Kho sách tham khảo, giáo trình

- Phòng đọc sách hạn chế

- Phòng tự học

- Phòng thuyết trình 1, 2

- Khu vực thiết bị mượn trả

Email: nguyenthingocanh@tgu.edu.vn

Điện thoại: 01686 697 124

Email: hothingocthanh@tgu.edu.vn 

Điện thoại: 0983 800 325

 

Tổ Thông tin truyền thông

 

Thạc sĩ Lê Thị Tân

- Dự ghi hình, đưa tin các sự kiện, hoạt động của trường

- Biên tập website TGU

- Thư ký BBT website

Email: lethitan@tgu.edu.vn

Điện thoại: 0918 839 408

 

Thạc sĩ Võ Văn Sơn

- Dự ghi hình, đưa tin các sự kiện, hoạt động của trường

- Biên tập website TGU

- Biên tập Chương trình phát thanh

Email: vovanson@tgu.edu.vn

Điện thoại: 0938 940 588

 

Tổ quản trị phần mềm

 

Thạc sĩ Trần Huy Long

- Quản trị PM TGUIIS

- Quản lý và phân quyền người dùng, đảm bảo tính bảo mật, lưu vết và tra cứu                                                                                                                                     

- Quản lý, cập nhật các thông số hệ thống, mốc thời gian theo khung KH đào tạo

- Quản trị và bảo trì, nâng cấp hệ thống website, cài đặt tính năng theo yêu cầu BGH

- Xây dựng và phát triển phần mềm

- Xây dựng và phát triển ứng dụng CNTT trong hoạt động thư viện

Email: long.tranhuy@gmail.com

Điện thoại: 0933 660 405

 

 

Thạc sĩ Võ Huỳnh Minh Thi

Thạc sĩ Lương Huệ Viên

- Quản trị và vận hành cơ sở hạ tầng hệ thống mạng, giám sát

đảm bảo an toàn và bảo mật dữ liệu

- Đảm bảo duy trì khối dữ liệu UIS phục vụ cho so sánh đối chứng dữ liệu

- Quản trị, vận hành hệ thống máy chủ 24/24; sao lưu định kỳ hệ thống server, lưu trữ và bảo mật tập tin sao lưu

- Phục hồi và nâng cấp dữ liệu hệ thống máy chủ khi cần thiết

- Quản lý và hỗ trợ kết nối các dịch vụ liên kết (ĐU khối, VPĐT, ĐT liên lạc, mạng internet...)

- Quản lý hệ thống thư điện tử

- Bảo trì hệ thống máy tính thuộc TT TT-TV quản lý

- Xây dựng và phát triển ứng dụng CNTT trong hoạt động thư viện

- Xây dựng và phát triển phần mềm

Email: vhminhthi@tgu.edu.vn

Điện thoại: 0918 818 702

Email:luonghuevien@tgu.edu.vn

Điện thoại: 0908 120 018

 

 

Thạc sĩ Trần Tấn Hải

Thạc sĩ Nguyễn Hoàng Tú

- Quản trị, vận hành PM Kipos

- Quản lý người dùng, đảm bảo tính bảo mật, lưu vết và tra cứu

 - Quản lý và vận hành Máy quét sách tự động ScanRobot 2.0, Máy quét tài liệu chuyên dụng Avision khổ A3, Phần mềm ScanGate và ScanFlow, thực hiện số hóa tài liệu theo kế hoạch

- Đảm bảo duy trì dữ liệu trên PM Libol phục vụ cho so sánh đối chứng dữ liệu

- Xây dựng và phát triển ứng dụng CNTT trong hoạt động thư viện

- Xây dựng và phát triển phần mềm.

Email: trantanhai@tgu.edu.vn

Điện thoại: 0919 828 269

Email:nguyenhoangtu@tgu.edu.vn

Điện thoại: 0934 671 006

 

 

CN Hồ Quốc Đạt

- Quản trị website TGU và website TT TT-TV

- Quản trị và bảo trì, nâng cấp hệ thống website, cài đặt tính năng theo yêu cầu BGH

- Xây dựng và phát triển phần mềm

- Xây dựng và phát triển ứng dụng CNTT trong hoạt động thư viện

Email: hoquocdat@tgu.edu.vn

Điện thoại: 0907 786 626

 

TT Thông tin - Thư viện