.:Trường Đại học Tiền Giang:. 


Tag

ICT;

Chia sẻ

Tham gia các lớp tin học ứng dụng “ICT in language learning”

14-04-2015

1. Môn học:

 Kỹ thuật tạo video clip: Movie maker

Mục đích: Khai thác và đào sâu các tính năng tích hợp nhiều loại file ảnh, file nhạc để tạo 

ra những đoạn phim hay, những đoạn flash dưới dạng trình diễn show ảnh với các hiệu 

ứng chuyển cảnh tuyệt đẹp nhằm hỗ trợ cho các buổi báo cáo thuyết trình sinh động và 

hiệu quả hơn.

 Kỹ thuật trình chiếu: Google Presenter, Prezi

Mục đích: Tiếp cận và khai thác các chức năng khác nhau nhằm thiết kế báo cáo dưới dạng trình 

chiếu trong các cuộc hội thảo, có thể trình chiếu để kể chuyện và trình bày ý tưởng dựa trên nền 

tảng điện toán đám mây.

. Thời gian đào tạo:

 1 buổi/tuần (4 buổi/môn)

II. ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN ĐĂNG KÝ 

1. Đối tượng: Tất cả các bạn sinh viên chuyên ngữ Tiếng Anh có nhu cầu hỗ trợ tin 

học trong việc học và phục vụ công việc trong tương lai đều có thể đăng ký tham 

gia. Các bạn có thể đăng ký theo lớp.

2. Thời gian: Nhận và gửi đơn tham gia lớp học tại Văn phòng Khoa Ngoại ngữ 

(Phòng D.22-Cơ sở chính Trường ĐH Tiền Giang) từ ngày ra thông báo 

 III. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM 

1. Thời gian học: Bắt đầu từ 22/4/2014

 Lớp Kỹ thuật tạo video clip (Thứ 3 và thứ 5 từ 8g-9g30)

 Lớp Kỹ thuật trình chiếu (Thứ 4 và 6 từ 8g-9g30)

 Nghiên cứu tự do lại phòng lab: Thứ 4 hàng tuần (14:00 - 16:00)

2. Địa điểm:

 Phòng Lab (D22) – CSC Trường ĐHTG

Rất mong sự tham gia của tất cả các bạn sinh viên. 

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ BTC hoặc liên hệ trực tiếp VP Khoa Ngoại Ngữ, 

phòng D22./.

                                                             Mỹ Tho, ngày 14 tháng 4 năm 2015

                                                                              TRƯỞNG KHOA

Khoa Sư phạm và Khoa học cơ bản