.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Danh sách các đội lọt vào vòng Bán kết Hội thi

13-04-2015

 

KẾT QUẢ THI VÒNG LOẠI CỦA KHỐI VIÊN CHỨC

Hội thi “Học tập và làm theo lời Bác” lần 5, năm 2015

   

TT

TÊN ĐỘI

ĐIỂM

XẾP HẠNG

GHI CHÚ

1

PHÒNG TÀI VỤ

20.50

1

8 đội vào thi vòng bảng

2

TT. TT TV

20.00

2

3

KHOA KTXH

17.63

3

4

KHOA KTNN&CNTP

14.38

4

5

KHOA NGOẠI NGỮ

13.38

5

6

PHÒNG QTTB

13.25

6

7

KHOA SP

13.13

7

8

KHOA K.H CƠ BẢN

13.00

8

                                              

                                     TRƯỞNGBAN TỔ CHỨC

 

    (Đã ký)

 

                                   PHÓ HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                   Nguyễn Quang Khải 

Đảng ủy