.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Kết quả công tác tháng 5/2022, kế hoạch công tác tháng 6/2022

23-05-2022

PHẦN I
KẾT QUẢ CÔNG TÁC THÁNG 5/2022

I. VIỆC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHUYÊN MÔN CỦA ĐƠN VỊ

1. Các việc đã triển khai thực hiện có kết quả

a) Công tác Thư viện

- Từ ngày 20/4đến 20/5/2022: có  4.642 lượt bạn đọc đến Thư viện học tập .

- Tình hình viên chức và sinh viên sử dụng nguồn học liệu Thư viện số từ 20/4 đến 20/5/2022: Tổng lượt đăng nhập: 820, tổng tài liệu download: 772, upload: 60 tài liệu

- Thực hiện số hóa và biên tập 33 tài liệu phục vụ giảng dạy và học tập tại trường

  - Trưng bày 41 tài liệu chào mừng Ngày QT lao động (01/5), Ngày Sinh nhật Bác Hồ (19/5)

 -  Thực hiện công văn xin chủ trương Ban Giám hiệu phê duyệt mua gói truy cập 2 cơ sở dữ liệu trực tuyến: OECD iLibrary và Cơ sở dữ liệu tạp chí chuyên ngành Khoa học và Công nghệ.

- Thực hiện rà soát việc nợ sách của SV xét tốt nghiệp theo kế hoạch

  b) Thông tin - truyền thông

- Xây dựng kế hoạch thiết kế và trang trí hình ảnh, pano tại khu vực sảnh B, cơ sở Thân Cửu Nghĩa về  quan điểm, định hướng phát triển, sứ mạng, tầm nhìn, giá trị cốt lõi, triết lý giáo dục phục vụ công tác truyền thông của Trường.

- Thực hiện thông tin, tuyên truyền các ngày kỷ niệm, chủ điểm trên hệ thống phát thanh, website Trường

- Thực hiện 4 chương trình phát thanh

- Biên tập, kiểm duyệt và đăng tải 43tin, bài lên website Trường

- Ghi hình, đưa tin về các hoạt động của Trường

c) Quản lý phần mềm

- Duy trì ổn định truy xuất website, cập nhật các nội dung trên website theo góp ý của TT.KT&ĐBCLGD và đoàn kiểm định

- Phối hợp TT.KT&ĐBCLGD khắc phục lỗi lịch thi trên hệ thống TGUIIS bị lệch ngày so với công bố và rà soát tính năng tạo đề thi, chuẩn bị công tác tổ chức  thi online trên TGUIIS.

-  Bổ sung ràng buộc trên phân hệ Khảo sát, đánh giá học phần.

- Khắc phục lỗi xuất excel bảng điểm học phần bị thiếu thông tin.

- Phối hợp PQLĐT cập nhật lại khối ngành theo NĐ 81 trên TGUIIS và setup thông số đăng ký học phần cho học kỳ hè năm học 2021-2022.

- Phối hợp P.KHTC trong chức năng hoá đơn điện tử, rà soát học phí sinh viên.

- Phối hợp các đơn vị liên quan trong công tác xét tốt nghiệp, cảnh báo học vụ và học bổng sinh viên.

- Hỗ trợ các cuộc họp trực tuyến với Bộ và các cơ quan, đơn vị khác trong và ngoài Trường; Hỗ trợ viên chức và sinh viên trong trường trong việc tạo, khôi phục mật khẩu email, phục vụ cho công tác hội họp, giảng dạy và học tập.

2. Các việc chưa được thực hiện theo kế hoạch: Không.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

II. VIỆC THỰC HIỆN CÁC CÔNG TÁC KHÁC

1. Các việc đã triển khai thực hiện có kết quả

a) Công tác tư tưởng - chính trị

- Thực hiện thông tin, tuyên truyền các ngày kỷ niệm, chủ điểm trên hệ thống phát thanh, website Trường

b) Công tác hành chính - tổ chức

- Họp giao ban, họp khối và họp đơn vị theo kế hoạch

- Báo cáo kết quả công tác Tháng 5 và dự thảo kế hoạch Tháng 6/2022

- BGĐ báo cáo tình hình diễn biến tư tưởng VC tháng 5/2022

- Bình bầu thi đua tháng 5/2022

- Tổ ANCN báo cáo hoạt động tháng 5/2022

- Tiếp nhận và triển khai các VB mới của Trường và văn bản của các cấp gửi về Trung tâm qua email và văn phòng điện tử.

c) Công tác đoàn thể:

- Viên chức tham gia các hoạt động do Công đoàn và ĐTN tổ chức.

d) Công tác khác:

2. Các việc chưa được thực hiện theo kế hoạch:  Không.

 

PHẦN II
PHƯƠNG HƯỚNG CÔNG TÁC THÁNG 6/2022

- Họp giao ban, họp khối tháng 6 và họp đơn vị theo KH

- Phối hợp P.QLĐT cho SV đăng ký học phần học kỳ hè 2021-2022.

- Phối hợp TT.KT&ĐBCLGD tổ chức thi online cho các học phần đã đăng ký thi online.

- Thực hiện bổ sung tích hợp hiển thị nội dung thu phí khác ( ngoài học phí và phí nhập học) : Cụ thể bổ sung chức năng thu BHYT và lệ phí chấm phúc khảo.

- Thực hiện điều chỉnh, bổ sung các nội dung liên quan đến miễn, giảm học phí, hỗ trợ học phí và chi phí sinh hoạt đối với sinh viên..

- Kiểm tra lại các chức năng và các mẫu báo cáo.

- Tiếp nhận phản hồi và hiệu chỉnh các vấn đề phát sinh trên các hệ thống đang quản lý.

- Hỗ trợ các đơn vị trong tổ chức họp trực tuyến

 - Hoàn tất hồ sơ mua gói truy cập 2 cơ sở dữ liệu trực tuyến: OECD iLibrary và Cơ sở dữ liệu tạp chí chuyên ngành Khoa học và Công nghệ; thông tin và giới thiệu đến viên chức và sinh viên toàn trường biết và sử dụng phục vụ cho việc giảng dạy, học tập và nghiên cứu

- Trưng bày tài liệu chào mừng Ngày Quốc tế Thiếu nhi (01/6), Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6), Ngày Gia đình VN (28/6)

- Tiếp nhận và xử lý tài liệu mới, tổ chức biên mục, dán chíp và xử lý dữ liệu tài liệu phục vụ bạn đọc

- Tiếp tục thực hiện số hóa tài liệu và biên tập tài liệu số hóa phục vụ dạy và học

- Phối hợp với các đơn vị trong nhà trường thực hiện kế hoạch thiết kế và trang trí hình ảnh, pano tại khu vực sảnh B, cơ sở Thân Cửu Nghĩa về  quan điểm, định hướng phát triển, sứ mạng, tầm nhìn, giá trị cốt lõi, triết lý giáo dục phục vụ công tác truyền thông của Trường

- Biên tập chương trình phát thanh và thực hiện việc thu, phát thanh vào sáng thứ 2 hàng tuần

- Thông tin cập nhật hoạt động của trường và các đơn vị trên website.

- Thực hiện các công tác theo chỉ đạo từ BGH.

TT Thông tin - Thư viện

Các tin khác :