.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Trường Đại học Tiền Giang ký Biên bản ghi nhớ tài trợ học bổng với Nhóm từ thiện San sẻ Yêu thương Thành phố Mỹ Tho

06-05-2022

        Chiều ngày 05/05/2022, Trường Đại học Tiền Giang đã ký Biên bản ghi nhớ tài trợ học bổng với Nhóm từ thiện San sẻ Yêu thương Thành phố Mỹ Tho nhằm mục đích tài trợ học bổng với số tiền 1 triệu đồng/tháng cho 03 sinh viên mồ côi cha mẹ nhưng phấn đấu đạt thành tích cao trong học tập.

TS. Nguyễn Hoàng Vũ - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Tiền Giang và bà Trần Thị Việt Yến - Thành viên Nhóm từ thiện San sẻ Yêu thương Thành phố Mỹ Tho cùng nhau ký Biên bản ghi nhớ tài trợ

        Theo Biên bản ghi nhớ tài trợ, Nhóm từ thiện San sẻ Yêu thương Thành phố Mỹ Tho sẽ tài trợ cho sinh viên Trần Thị Phúc Trân (lớp Đại học Kế toán 19B) và sinh viên Lê Thị Quế Trân (Lớp Đại học Kế toán 19C) từ tháng 5/2022 đến khi sinh viên tốt nghiệp ra trường. Riêng sinh viên Nguyễn Thị Ngọc Trinh (Lớp Đại học Quản trị Kinh doanh 21A) sẽ tài trợ từ tháng 5/2022 đến tháng 4/2024.

Đại diện Nhóm từ thiện San sẻ Yêu thương Thành phố Mỹ Tho trao học bổng cho sinh viên

        Đúng với tên gọi của Nhóm từ thiện San sẻ Yêu thương Thành phố Mỹ Tho, những suất học bổng này là sự kết tinh của tình yêu thương, sự chia sẻ và trách nhiệm đối với cộng đồng. Mong rằng sự tiếp sức này sẽ là nguồn động viên giúp các em đạt được thành tích cao trong học tập, để trở thành những công dân hữu ích cho gia đình và xã hội.

 

Kim Chi - Huy Lâm

Phòng Công tác sinh viên