.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Kết quả công tác tháng 4/2022, kế hoạch công tác tháng 5/2022

25-04-2022

PHẦN I
KẾT QUẢ CÔNG TÁC THÁNG 4/2022

I. VIỆC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHUYÊN MÔN CỦA ĐƠN VỊ

1. Các việc đã triển khai thực hiện có kết quả

a) Công tác Thư viện

- Từ ngày 20/3 đến 20/4/2022: có  6.855 lượt bạn đọc đến Thư viện học tập .

- Tình hình viên chức và sinh viên sử dụng nguồn học liệu Thư viện số từ 20/3 đến 20/4/2022: Tổng lượt đăng nhập: 930, tổng tài liệu download: 966, upload: 58 tài liệu

- Thực hiện số hóa và biên tập 27 tài liệu phục vụ giảng dạy và học tập tại trường

- Tiếp nhận, xử lý biên mục và đưa vào phục vụ 17 quyển tài liệu do Nhà xuất bản Văn học và Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và Công nghệ trao tặng TT TT-TV

- Phối hợp với Đoàn Thanh niên tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3AL), Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam (21/4), Ngày giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước (30/4), với hơn 300 sinh viên tham gia, gồm các nội dung:

+ Trưng bày 420 quyển Sách theo các chủ đề: Thiêng liêng cội nguồn dân tộc, Tổ quốc nơi đầu sóng,  Bác Hồ với tuổi trẻ Việt Nam,  Đất nước trọn niềm vui

+ Thi giới thiệu một số cuốn sách hay, tiêu biểu dành cho các bạn trẻ.

+ Thi trang trí, thiết kế bìa sách best seller

+ Thi làm báo tường với chủ đề: Tự hào tuổi trẻ Việt Nam.

+ Thi góc ảnh đẹp trong thư viện Trường Đại học Tiền Giang.

  b) Thông tin - truyền thông

- Thực hiện thông tin, tuyên truyền các ngày kỷ niệm, chủ điểm trên hệ thống phát thanh, website Trường

- Thực hiện 4 chương trình phát thanh

- Biên tập, kiểm duyệt và đăng tải 47 tin, bài lên website Trường

- Ghi hình, đưa tin về các hoạt động của Trường

c) Quản lý phần mềm

- Hoàn thành việc in 1.463 Thẻ sinh viên và bàn giao cho Phòng CTSV

- Quản trị Website: Duy trì ổn định truy xuất website, cập nhật các nội dung trên website theo góp ý của TT.KT&ĐBCLGD và đoàn kiểm định

- Quản trị TGUIIS:

+ Xây dựng kế hoạch chỉnh sửa phần mềm theo NĐ 81

+ Khởi tạo dữ liệu học kỳ hè 2021-2022

+ Chỉnh sửa mẫu bảng điểm, giấy chứng nhận TN tạm thời và giấy xác nhận hoàn thành chương trình đào tạo.

+ Tính học phí lại cho toàn trường.

+ Phối hợp TT.KT&ĐBCLGD cho SV và GV thực hiện khảo sát đánh giá giảng viên; chất lượng đào tạo và dịch vụ hỗ trợ.

  • Kiểm tra, rà soát hệ thống mạng tại cơ sở chính

- Hỗ trợ các cuộc họp trực tuyến với Bộ và các cơ quan, đơn vị khác trong và ngoài Trường; Hỗ trợ viên chức và sinh viên trong trường trong việc tạo, khôi phục mật khẩu email, phục vụ cho công tác hội họp, giảng dạy và học tập.

2. Các việc chưa được thực hiện theo kế hoạch: Không.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

II. VIỆC THỰC HIỆN CÁC CÔNG TÁC KHÁC

1. Các việc đã triển khai thực hiện có kết quả

a) Công tác tư tưởng - chính trị

- Thực hiện thông tin, tuyên truyền các ngày kỷ niệm, chủ điểm trên hệ thống phát thanh, website Trường

b) Công tác hành chính - tổ chức

- Họp giao ban, họp khối và họp đơn vị theo kế hoạch

- Báo cáo kết quả công tác Tháng 4 và dự thảo kế hoạch Tháng 5/2022

- BGĐ báo cáo tình hình diễn biến tư tưởng VC tháng 4/2022

- Bình bầu thi đua tháng 4/2022

- Tổ ANCN báo cáo hoạt động tháng 4/2022

- Tiếp nhận và triển khai các VB mới của Trường và văn bản của các cấp gửi về Trung tâm qua email và văn phòng điện tử.

- Viên chức tham dự Hội thảo trực tuyến của Trường Đại học Đồng Tháp “Nâng cao hoạt động Thư viện các trường đại học trong giai đọan hiện nay”

c) Công tác đoàn thể:

- Viên chức tham gia các hoạt động do Công đoàn và ĐTN tổ chức.

d) Công tác khác:

2. Các việc chưa được thực hiện theo kế hoạch:  Không.

 

PHẦN II
PHƯƠNG HƯỚNG CÔNG TÁC THÁNG 5/2022

- Họp giao ban, họp khối tháng 5 và họp đơn vị theo KH

- Phối hợp TT.KT&ĐBCLGD tổ chức thi online các Học phần có đăng ký thi online trên TGUIIS.

-  Phối hợp CUSC tiếp tục chỉnh sửa phần mềm theo NĐ 81.

-  Kiểm tra hệ thống mạng cơ sở Thân Cửu Nghĩa

- Phối hợp P.QLĐT cho SV đăng ký học phần học kỳ hè NH 2021-2022.

- Tiếp nhận phản hồi và hiệu chỉnh các vấn đề phát sinh trên các hệ thống đang quản lý.

- Hỗ trợ các đơn vị trong tổ chức họp trực tuyến

- Trưng bày tài liệu chào mừng Ngày QT lao động (01/5), Ngày Sinh nhật Bác Hồ (19/5)

- Tiếp nhận và xử lý tài liệu mới, tổ chức biên mục, dán chíp và xử lý dữ liệu tài liệu phục vụ bạn đọc

- Tiếp tục thực hiện số hóa tài liệu và biên tập tài liệu số hóa phục vụ dạy và học

- Biên tập chương trình phát thanh và thực hiện việc thu, phát thanh vào sáng thứ 2 hàng tuần

- Thông tin cập nhật hoạt động của trường và các đơn vị trên website.

- Thực hiện các công tác theo chỉ đạo từ BGH.

TT Thông tin - Thư viện

Các tin khác :