.:Trường Đại học Tiền Giang:. 


Tag

;

Chia sẻ

Sản xuất cây trồng sạch

17-04-2022

Trong thời đại ngày nay, khi cuộc sống người dân được cải thiện, nhu cầu sử dụng các sản phẩm sạch ngày càng tăng cao.

Sản phẩm cây trồng sạch là khái niệm chung để chỉ các loại cây trồng  được sản xuất và cung cấp đến người tiêu dùng đảm bảo đủ tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm, được chứng nhận theo những tiêu chuẩn về thực hành nông nghiệp tốt (GAP) khác nhau như: VietGAP, GLOBAL G.A.P., ASEAN GAP, …  Hàm lượng các chất độc hại (thuốc bảo vệ thực vật, kim loại nặng, vi sinh vật gây hại…) trong sản phẩm đều dưới mức giới hạn tối đa, bảo đảm an toàn cho người tiêu dùng và môi trường. Sản phẩm cây trồng sạch được canh tác theo quy trình kỹ thuật an toàn tuân thủ một số nguyên tắc như kiểm soát chặt chẽ chất lượng đất trồng, nguồn nước, hạn chế đến mức thấp nhất việc sử dụng phân bón hóa học, hóa chất bảo vệ thực vật, chất kích thích sinh trưởng. Riêng đối với sản phẩm cây trồng sạch được chứng nhận theo tiêu chuẩn hữu cơ với quy trình sản xuất dựa trên các hệ sinh thái sống và các chu trình tự nhiên, tuyệt đối nói “không” với hóa chất, nên sản phẩm hữu cơ có hương vị đặc biệt và không chứa các hóa chất độc hại.

Học phần “Sản xuất cây trồng sạch” được giảng dạy cho sinh viên năm thứ ba ngành Bảo vệ thực vật - Trường Đại học Tiền Giang, cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản về:

- Vai trò của hệ thống cây trồng sạch:  thực trạng chất lượng sản phẩm cây trồng ở Việt Nam giai đoạn hiện nay; khái niệm về hệ thống cây trồng sạch; vai trò của hệ thống cây trồng sạch đối với môi trường sống, đối với sản xuất nông nghiệp bền vững và đối với kinh tế, xã hội.

- Các tiêu chuẩn chính áp dụng trong sản xuất cây trồng sạch (tiêu chuẩn VietGAP, GLOBAL G.A.P., ASEAN GAP, tiêu chuẩn hữu cơ): khái niệm về các tiêu chuẩn của sản phẩm cây trồng an toàn; tiêu chuẩn của từng loại hình thực hành nông nghiệp tốt; điểm khác biệt giữa sản phẩm cây trồng được trồng theo tập quán cũ và theo mô hình GAP; những thuận lợi và khó khăn khi Việt Nam áp dụng và phát triển GAP; tiêu chuẩn để sản xuất nông nghiệp hữu cơ; phương pháp cải tạo đất để tạo độ phì cho sản xuất nông nghiệp hữu cơ; sự khác biệt giữa sản xuất nông nghiệp theo tiêu chuẩn VietGAP và nông nghiệp hữu cơ; những thuận lợi và khó khăn khi áp dụng sản xuất nông nghiệp hữu cơ ở Việt Nam.

- Một số quy trình kỹ thuật sản xuất cây trồng sạch: nguyên tắc trồng và chăm sóc vườn rau, ruộng lúa, vườn cây ăn trái theo hướng an toàn ứng dụng quy trình quản lý dịch hại tổng hợp, quy trình quản lý cây trồng tổng hợp, công nghệ cao, công nghệ sinh học; quy trình kỹ thuật sản xuất cây rau, cây lúa, cây ăn trái theo mô hình GAP.

- Quản lý hệ thống cây trồng sạch: những điều cần lưu ý khi tổ chức sản xuất cây trồng sạch; các bước thực hiện việc đăng ký chứng nhận sản phẩm cây trồng sạch.

Sản xuất cây trồng sạch gắn với hình thành chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm mang lại hiệu quả kinh tế cao đang là xu hướng chung toàn cầu. Việt Nam không ngoại lệ, cũng đang tích cực tham gia vào chuỗi cung ứng sản phẩm sạch cho thị trường trong và ngoài nước. Sinh viên ngành Bảo vệ thực vật - Trường Đại học Tiền Giang được trang bị kiến thức cơ bản về “Sản xuất cây trồng sạch” sẽ là lực lượng lao động kỹ thuật cần thiết cho quá trình đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, mở rộng diện tích cây trồng áp dụng các tiêu chuẩn thực hành nông nghiệp tốt và tiêu chuẩn hữu cơ để đáp ứng nhu cầu sản phẩm sạch ngày càng gia tăng trong nhiều thập kỷ tới./.

TS Nguyễn Hồng Thủy – Giảng viên chính Trường Đại học Tiền Giang