.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Thông báo chương trình học bổng Sau đại học của Trường Đại học Chulalongkorn, Thái Lan

08-04-2022

Trường Đại học Chulalongkorn đã và đang thực hiện vai trò tiên phong trong việc thực hiện hợp tác đa phương với cộng đồng quốc tế. Để phát triển hợp tác học thuật giữa Thái Lan và các nước trên thế giới, trường đã sáng lập “Chương trình học bổng Sau đại học cho các sinh viên quốc tế” để hỗ trợ tài chính cho các sinh viên quốc tế có nguyện vọng học chương trình sau đại học tại Trường Đại học Chulalongkorn.

Thời hạn học bổng:

Học bổng Thạc sỹ:

             Hai năm (học kỳ đầu tiên bắt đầu vào tháng 8/2022)

Học bổng Tiến sỹ

             Ba năm (học kỳ đầu tiên bắt đầu vào tháng 8/2022)

Các khoản hỗ trợ của học bổng:

Học bổng sẽ chi trả các chi phí sau:

1. Vé máy bay khứ hồi hạng phổ thông

2. Học phí (không bao gồm các chi phí đặc biệt của mỗi chương trình học)

3. Trợ cấp sinh hoạt và chỗ ở với số tiền 16.000 bath/tháng

Điều kiện học bổng:

1. Học bổng không được gia hạn

2. Ứng viên được chọn không được phép hoãn thời gian nhận học bổng do Trường Đại học Chulalongkorn đề xuất

3. Ứng viên không được phép nhận việc làm nào ở Thái Lan trong suốt thời gian của học bổng

Điều kiện tham gia:

1. Ứng viên phải là sinh viên quốc tế đã tốt nghiệp đại học. Nghiên cứu viên, cán bộ, giảng viên sẽ trở về làm việc tại các trường đại học chủ quản sau khi tốt nghiệp từ Trường Đại học Chulalongkorn sẽ được ưu tiên.

2. Ứng viên phải có bằng Cử nhân hoặc bằng Thạc sỹ phù hợp với các lĩnh vực liên quan

3. Ứng viên phải có điểm trung bình học kỳ cuối trước khi đăng ký học bổng không dưới 2.75 đối với sinh viên chưa tốt nghiệp đại học và không dưới 3.25 đối với sinh viên đã tốt nghiệp

4. Ứng viên phải dưới 40 tuổi

5. Ứng viên phải có kỹ năng tiếng Anh tốt, điểm TOEFL tối thiểu là 500 hoặc 173 đối với TOEFL trên máy hoặc IELTS 5.0

6. Ứng viên phải có sức khỏe tốt

Hồ sơ đăng ký:

1. Đơn đăng ký hoàn chỉnh, kèm theo 1 ảnh 3x4

2. Sơ yếu lý lịch

3. Bảng điểm do đơn vị chủ quản hiện tại cấp

4. Bằng tốt nghiệp

5. Bản sao hộ chiếu

6. Hai thư giới thiệu từ Trưởng phòng, Giám đốc, Trưởng Khoa nơi ứng viên đang theo học

7. Giấy chứng nhận sức khỏe từ bệnh viện nước chủ nhà của ứng viên

Quy trình và thời gian đăng ký:

1.  Ứng viên phải gửi đơn đăng ký hoàn chỉnh và các hồ sơ liên quan trực tiếp đến khoa/chương trình mình chọn trước hạn cuối do Phòng Đào tạo thông báo.

          Để biết thêm thông tin về các chương trình, xin vui lòng truy cập:

          Thông tin về các chương trình: http://www.academic.chula.ac.th/search/search.asp      

2. Ứng viên phải được khoa/chương trình mình đăng ký xét chọn và chấp nhận trước khi được chuyển đến Phòng Đào tạo, Trường Đại học Chulalongkorn và các hồ sơ hợp lệ phải được các khoa gửi đến Phòng Đào tạo trước ngày 10/6/2022

Đơn đăng ký:

Mẫu đơn đăng ký có thể tải về tại đây

hoặc có thể tham khảo tại trang web: www.academic.chula.ac.th

 

 

Phòng Quản lý khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế