.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Kết quả công tác tháng 3/2022, kế hoạch công tác tháng 4/2022

24-03-2022

PHẦN I
KẾT QUẢ CÔNG TÁC THÁNG 3/2022

I. VIỆC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHUYÊN MÔN CỦA ĐƠN VỊ

1. Các việc đã triển khai thực hiện có kết quả

a) Công tác Thư viện

- Từ ngày 20/2 đến 20/3/2022: có 2.494 lượt bạn đọc đến Thư viện học tập

- Tình hình viên chức và sinh viên sử dụng nguồn học liệu Thư viện số, từ 20/02 đến 20/03/2022: Tổng lượt đăng nhập: 907, tổng tài liệu download: 1.063, upload: 00 tài liệu

- Thực hiện số hóa và biên tập 27 tài liệu phục vụ giảng dạy và học tập tại trường

- Tiếp nhận, xử lý biên mục và đưa vào phục vụ 20 quyển tài liệu “Phòng chống xói lở cống vùng đồng bằng Sông Cửu Long” do nhóm tác giả: Nguyễn Ngọc Thắng, Trần Minh Hiếu trao tặng TT TT-TV

- Kiểm tra và thu hồi việc nợ sách của sinh viên tốt nghiệp theo KH

- Trưng bày 25 tài liệu chào mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ (08/3), Ngày thành lập Đoàn TNCS HCM (26/3), Ngày thành lập Dân quân tự vệ Việt Nam (28/3)

  b) Thông tin - truyền thông

- Thực hiện thông tin, tuyên truyền các ngày kỷ niệm, chủ điểm trên hệ thống phát thanh, website Trường

- Thực hiện 4 chương trình phát thanh

- Biên tập, kiểm duyệt và đăng tải 25 tin, bài lên website Trường

- Ghi hình, đưa tin về các hoạt động của trường

- Tham gia đoàn thăm và chúc Tết cán bộ lãnh đạo Trường qua các thời kỳ

c) Quản lý phần mềm

- Thực hiện in Thẻ sinh viên theo mẫu thiết kế BGH phê duyệt

- Quản trị Website: Duy trì ổn định truy xuất website; Hiệu chỉnh các chức năng, đáp ứng yêu cầu đánh giá ngoài

- Quản trị TGUIIS: Hỗ trợ P.QLĐT xử lý các trường hợp xóa điểm cho sinh viên có đơn rút học phần; Rà soát dữ liệu và hiệu chỉnh chức năng, đưa vào sử dụng Sổ đầu bài điện tử; Phối hợp với CUSC lập kế hoạch hiệu chỉnh chức năng và biểu mẫu báo cáo theo đề nghị của P.KHTC và P.CTSV.

- Quản trị LMS: Hoàn tất thủ tục thanh lý hợp đồng

- Hỗ trợ các cuộc họp trực tuyến với Bộ và các cơ quan, đơn vị khác trong và ngoài Trường; Hỗ trợ viên chức và sinh viên trong trường trong việc tạo, khôi phục mật khẩu email, phục vụ cho công tác hội họp, giảng dạy và học tập.

2. Các việc chưa được thực hiện theo kế hoạch: Không.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

II. VIỆC THỰC HIỆN CÁC CÔNG TÁC KHÁC

1. Các việc đã triển khai thực hiện có kết quả

a) Công tác tư tưởng - chính trị

- Thực hiện thông tin, tuyên truyền các ngày kỷ niệm, chủ điểm trên hệ thống phát thanh, website Trường

b) Công tác hành chính - tổ chức

- Họp giao ban, họp khối và họp đơn vị theo kế hoạch

- Báo cáo kết quả công tác Tháng 3 và dự thảo kế hoạch Tháng 4/2022

- BGĐ báo cáo tình hình diễn biến tư tưởng VC tháng 3/2022

- Bình bầu thi đua tháng 3/2022

- Tổ ANCN báo cáo hoạt động tháng 3/2022

- Tiếp nhận và triển khai các VB mới của Trường và văn bản của các cấp gửi về Trung tâm qua email và văn phòng điện tử.

c) Công tác đoàn thể:

- Viên chức tham gia các hoạt động do Công đoàn và ĐTN tổ chức.

d) Công tác khác:

2. Các việc chưa được thực hiện theo kế hoạch:  Không.

 

PHẦN II
PHƯƠNG HƯỚNG CÔNG TÁC THÁNG 4/2022

- Họp giao ban, họp khối tháng 4 và họp đơn vị theo KH

- Hỗ trợ các đơn vị trong tổ chức họp trực tuyến

- Tiếp nhận phản hồi và hiệu chỉnh các vấn đề phát sinh trên các hệ thống đang quản lý.

- Tiếp tục hỗ trợ các đơn vị trong cấp phát email, khôi phục mật khẩu cho sinh viên, phục vụ cho giảng dạy và học tập

- Trưng bày tài liệu chào mừng Ngày giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước (30/4) và Ngày Quốc tế Lao động (1/5),  Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (M.10/3)

- Tiếp nhận và xử lý tài liệu mới, tổ chức biên mục, dán chíp và xử lý dữ liệu tài liệu phục vụ bạn đọc

- Tiếp tục thực hiện số hóa tài liệu và biên tập tài liệu số hóa phục vụ dạy và học

- Biên tập chương trình phát thanh và thực hiện việc thu, phát thanh vào sáng thứ 2 hàng tuần

- Thông tin cập nhật hoạt động của trường và các đơn vị trên website.

- Thực hiện kiểm kê TSCĐ, CCDC năm 2022 theo KH

- Thực hiện các công tác theo chỉ đạo từ BGH.

TT Thông tin - Thư viện

Các tin khác :