.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Cơ cấu tổ chức

12-10-2021

CƠ CẤU TỔ CHỨC PHÒNG QUẢN LÝ CƠ SỞ VẬT CHẤT

Địa chỉ: 119 Ấp Bắc, Phường 5, TP.Mỹ Tho, Tiền Giang

Điện thoại: 02733. 877228 - 02733.879942 - 02733.867092

Email: pqlcsvc@tgu.edu.vn

Phòng Quản lý Cơ sở vật chất